22.11.2016 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Syngenta prináša opäť novinky v kukurici

Tohtoročná sezóna ukázala, ako rozdielne môžu byť dva po sebe nasledujúce roky. Ak sme v tom minulom boli miestami radi za 6-8 t zrna z ha, v tom tohtoročnom sa úroda šplhala vysoko nad 10 t/ha, a to ešte veľká časť výmery nie je kvôli daždivému koncu roka pozbieraná. V predošlej sezóne sme vám predstavili novú suchovzdornú genetiku – zrnovú kukuricu Artesian. Ani v tomto roku sme nezaspali na vavrínoch a prichádzame hneď so štyrmi novinkami. Poďme sa pozrieť čo od týchto materiálov môžete očakávať. Zároveň si ukážeme ako sa darilo genetike Artesian v jej prvom roku v prevádzke.

SY Dartona

(FAO 350, zrno)

Tento hybrid je zástupcom genetiky, ktorej hlavným prínosom je veľmi vysoký úrodový potenciál zrna a súčasne stabilné výkony. SY Dartona sa vyznačuje veľmi rýchlym štartom na začiatku vegetácie a svoj špičkový potenciál zúročí najmä na stredných a lepších stanovištiach. Rastlina je mohutne olistená a v našich pokusoch dosiahla špičkový výkon dokonca i v produkcii vysokoenergetickej siláže pre výrobu bioplynu. Asi najlepšie tento hybrid charakterizujú výsledky z registračných pokusov ÚKSÚP, kde v roku 2014 obsadil prvé miesto s priemernou úrodou 13,5 t/ha. V extrémne suchom roku 2015 obsadil 7. miesto s výsledkami na úrovni cca 102 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V tomto roku bol zaradený na 14-tich poloprevádzkových lokalitách, kde dosiahol priemernú úrodu 14,01 t/ha. V technických pokusoch na staniciach ÚKSÚP Báhoň, Želiezovce, Veľký Meder a Haniska zaznamenal priemernú úrodu 15,52 t/ha.

 

SY Dartona v lokalite Komoča.

SY Dartona v lokalite Komoča.

 

SY Zephir

(FAO 360, zrno, Artesian)

SY Zephir si niekoľko zákazníkov vyskúšalo už v tomto roku, ale plný predaj začne až v prichádzajúcej sezóne. Ide o materiál genetiky Artesian, ktorého hlavnou prednosťou je stabilita úrody (veľmi podobná NK Thermo) aj na vlahovo a pôdne horších pozemkoch a súčasne dobrá reakcia na intenzifikáciu. SY Zephir sa vyznačuje silným stay-green efektom a fixným typom klasu, preto veľmi dobre reaguje aj na vyšší výsevok 80-85 tis. semien/ha. SY Zephir sme testovali aj v siláži, kde podáva špičkové výkony. V rámci pokusov v SR v roku 2016 na 10-tich poloprevádzkových lokalitách mal priemernú úrodu 13,37 t/ha. V technických pokusoch ÚKSÚP (rovnaké 4 lokality ako pri hybride SY Dartona) dosiahol priemernú úrodu 15,38 t/ha. Dôkazom stability sú tiež výsledky z Maďarska a Rumunska, kde SY Zephir potvrdzuje svoju príslušnosť ku genetike Artesian.

 

SY Zephir dosahuje vynikajúcu úrodu, šúľky sú dopelené až po špičku.

SY Zephir dosahuje vynikajúcu úrodu, šúľky sú dopelené až po
špičku.

 

SY Welas

(FAO 230, siláž)

Hybrid SY Welas je horúcou novinkou v segmente skorej siláže, kde patrí k tomu najlepšiemu. Toto tvrdenie potvrdzujú výsledky z českých štátnych odrodových skúšok, kde v priebehu rokov 2013, 2014, 2015 obsadil s veľkým náskokom prvé miesto v úrode silážnej hmoty. SY Welas je zároveň aj veľmi stabilný. V extrémne suchom roku 2015 obsadil 1. miesto a odstup od ostatných hybridov bol veľmi výrazný. SY Welas je charakteristický stredne vysokým až vysokým vzrastom a na prvý pohľad ho spoznáte podľa veľmi hustého a mohutného olistenie so sýto zelenou farbou. Vyniká vysokým obsahom škrobu na úrovni 34,5 % a stredne vysokou až vysokou stráviteľnosťou organickej hmoty, čo ho predurčuje ako na siláž pre produkciu mlieka tak aj bioplyn. V susedných krajinách je SY Welas dokonca pestovaný aj na zrno a veľmi dobre dokáže využiť svoje vlastnosti aj pri tzv. druhej sejbe (po zbere raže koncom mája).

Welas klas

Welas klas

 

SY Werena

(FAO 200, siláž)

 

SY Werena je najskorším silážnym materiálom v našej ponuke, pričom jeho výkonnosť je špičková, o čom sa presvedčili niektorí pestovatelia, ktorí ho vyskúšali v sezóne 2016. SY Werena má veľmi vysokú rastlinu (v priemere 281 cm), mohutné olistenie a nadpriemerne vyvinuté šúľky. Toto dokazujú aj registračné výsledky z Poľska, kde je registrovaná aj na zrno. V českých štátnych odrodových skúškach je v produkcii hmoty z ha v absolútnej špičke, obsah škrobu dosahuje na úrovni 34,3 %. Má veľmi dobrú odolnosť voči nepriaznivým podmienkam a v Čechách bol tento hybrid už tri sezóny po sebe vždy vypredaný.

 

SY Werena je charakteristická nadpriemerne mohutným šúľkom.

SY Werena je charakteristická nadpriemerne mohutným
šúľkom.

 

Graf: Výsledky vybraných kukuríc Syngenta pre rok 2017

novinky kukurice 2017

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down