03.08.2018 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systém obrábania pôdy vo viniciach a sadoch

Moderné pestovanie viniča hroznorodého a ovocných stromov je založené na systéme komplexnej realizácii kvality. Tá začína výberom vhodnej lokality, prípravou pozemku a jeho infraštruktúrou, výsadbou odrôd a dokonalou starostlivosťou o tieto náročné trváce kultúry. Potom môže nasledovať zber, vhodné uskladnenie a spracovanie produkcie. Pestovateľská technológia je flexibilný sled operácií prispôsobený konkrétnemu priebehu ročníka s cieľom zabezpečiť ekonomicky rentabilnú a vysoko kvalitnú produkciu.

V ostatných rokoch je zaznamenaný pri pestovaní špeciálnych plodín a trvácich kultúr jednoznačný posun od klasickej k integrovanej výrobe a bioprodukcii. S týmto fenoménom však narastajú nároky na systém obrábania pôdy a ošetrovania porastov počas vegetácie.

V prípade integrovanej produkcie hrozna má spôsob obrábania pôdy predovšetkým zabezpečiť ochranu pôdnej úrodnosti a obmedziť aplikáciu pesticídov a priemyselných hnojív. Vhodný systém obrábania pôdy medzi radmi v radoch trvácich kultúr by sa mal vyznačovať najmä jednoduchou realizáciou, obmedzením erózie, podporou rastu stromov a krov viniča hroznorodého.

Trávne porasty vo vinohradoch, najmä na svahoch, plnia predovšetkým pôdoochrannú, protieróznu a ekologickú funkciu. V medziradoch viniča a ovocných drevín tvoria rastlinný kryt, ktorý chráni povrch pôdy pred vysýchaním, ale i zaburinenosťou. Umožňujú vstup mechanizácie nielen za sucha, ale aj v daždivom počasí. Zatrávnené plochy musia znášať aj primerané zaťaženie prejazdom dopravných prostriedkov pri ošetrovaní a zbere hrozna a ovocia. Pritom musia vydržať zatienenie, najmä pod kríkmi a stromami.

V prípade pestovania podplodín (zatrávnenie), by podplodina nemala výrazne konkurovať ovocným stromom a viniču spotrebou vody a živín. Zároveň nesmie vytvárať priaznivé životné podmienky pre živočíšnych škodcov. Je jasné, že taký všestranný systém v praxi neexistuje. Je preto nutné hľadať optimalizované riešenia s ohľadom na pôdny druh, sklon terénu, vek ovocných stromov a viničných krov. Okrem toho treba myslieť na realizáciu závlah, mechanické ošetrovanie rastlín (rez) a spôsob zberu úrody. Je potrebné sa vyvarovať prejazdu ťažkých strojov, a to najmä po dažďoch, kedy dochádza k tvorbe koľají a poškodeniu mačiny. Okrajové zatienenie v blízkosti kríkov a ovocných stromov a utlačenie mačiny podporujú obsadzovanie poškodených miest trávneho porastu neželanými druhmi bylín.

Príprava pôdy a jej ošetrovanie po výsadbe viniča hroznorodého

 

Príprava pôdy po výsadbe v zásadnej miere rozhoduje o podmienkach rastu, životnosti a produkcii hrozna. Cieľom zakladania vinohradov by nemalo byť len dosiahnutie rýchlej a vysokej rodivosti, ale aj zabezpečenie dlhovekosti výsadieb viniča. Krátka životnosť mnohých výsadieb nie je len dôsledkom poklesu kondičného stavu a veľkého výpadu krov vplyvom pôsobenia celého komplexu chorôb. Významnou mierou sa na tomto neúspechu podieľa aj nedôsledný postup prípravy pôdy pred výsadbou a následným (pre konkrétne podmienky stanovišťa) nevhodným systémom ošetrovania pôdy. Odstup nových výsadieb by mal byť minimálne päť rokov po vyklčovaní starého vinohradu.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

                                Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 31

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down