11.06.2020 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systémy obrábania pôdy v kontexte s premenlivosťou počasia

V dnešných časoch sa často hovorí o suchu, ktorým je, podobne ako v okolitých štátoch, postihnuté túto jar aj Slovensko. Deficit zrážok a pôdne sucho sú prvými jasne viditeľnými prejavmi. Hydrologické sucho je v tomto období možno o niečo menej zreteľné, ale jeho možné kritické dôsledky tiež hrozivé.

Hydrologický režim slovenských tokov je typický zvýšenými odtokmi v jarných mesiacoch (marec až máj/jún – výskyt korešponduje s nadmorskou výškou jednotlivých povodí a s tým súvisiacim obdobím topenia snehu) a obdobiami malej vodnosti v letno jesennom období, v horských povodiach aj s výskytom zimných miním. V priemere je pre slovenské toky najvodnejším mesiacom apríl. V tomto roku sú však aprílové priemerné mesačné prietoky vo vodomerných staniciach na celom území Slovenska výrazne podpriemerné.

Výnimočná situácia

Výnimočný stav v hydrologickom režime potvrdzuje aj súčasná hydrologická situácia na Dunaji. Prietoky na hlavnom toku Dunaja síce neodzrkadľujú odtokové pomery na slovenskom území, nakoľko väčšina jeho prietoku vzniká odtokom z území susedných štátov - Nemecka a Rakúska, ale aj na tomto - rádovo väčšom toku je v súčasnosti situácia výrazne pod normálom. Tohtoročný aprílový priemerný mesačný prietok na Dunaji v Bratislave dosiahol približne 1 400 m3.s-1, čo odpovedá len 56,4 percenta dlhodobého priemerného mesačného prietoku. To všetko je aj v kontexte úhrnov zrážok v zimných mesiacoch, keď zima 2019/2020 bola na Slovensku teplotne nadnormálna, t. j. o 2,5 až 3,5 °C teplejšia ako dlhodobý priemer za roky 1951-1980.  Na Slovensku SHMÚ pozoroval zväčša veľmi nízku priemernú výšku snehu a aj malý počet dní so snehovou pokrývkou v polohách pod 700 m n. m., iba na krajnom severe Slovenska bolo ojedinele viac snehu. Preto sa javí dôležitým faktom to, že v jarných mesiacoch, kedy sú dlhodobé mesačné prietoky obdobím maximálneho odtoku v roku, predstavuje pokles na nízke percentuálne hodnoty značný deficit celkového objemu odtoku z povodí. Jarné zvýšené odtoky sú mimoriadne dôležité pre nasýtenie povodí pred vegetačnou sezónou, na doplnenie zásob podzemných vôd, ako aj na akumuláciu vody vo vodohospodárskych nádržiach. Deficit práve v tomto období predstavuje značnú hrozbu sucha aj v letnom období.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down