18.12.2019 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch II.

Voľba spôsobu obrábania pôdy v medziradí ovocného sadu je na rozhodnutí každého pestovateľa. Sám musí dokonale zvážiť, ktorý spôsob je pre neho i po stránke ekonomickej najvýhodnejší. Treba porovnať náklady na obrábanie medziradov na jednej strane ku nákladom na zvýšenú potrebu závlahovej vody. Rozhodujúca je však úroveň úrod a ich kvalita.

V minulom čísle Roľníckych novín som upozornil na špecifiká v prípade uplatňovania zavlažovania postrekom v kontexte s podmienkami ročníka a systémom obrábania pôdy. Avšak iná je situácia pri kvapkovej závlahe, kde je voda dodávaná iba do oblasti v pásu okolo ovocných stromov v závislosti na druhu pôdy v šírke 80 až 120 centimetrov od kvapkovacej hadice. Ak ponecháme pás čierneho úhoru o šírke 140 až 180 centimetrov, neodčerpáva trávny porast v ostatnej časti medziriadku vodu dodávanú kvapkovou závlahou a táto je celkom využitá pestovanými ovocnými drevinami. Druhy ovocných drevín s plošne rozsiahlou sieťou koreňov (napr. broskyne), majú len veľmi obmedzenú možnosť čerpať v zatrávnenej časti vodu dodávanú prirodzenými zrážkami. Pri plytko koreniacich drevinách dochádza i v prípade, že sa používa kvapková závlaha, k miernemu zníženiu úrod v zatrávnených porastoch v porovnaní s čiernym úhorom. Navyše je možná aj znížená kvalita ovocia (malé veľkosti plodov).

V podmienkach sucha

Ak sa nachádza ovocný sad vo výrazne suchej lokalite, namiesto pestovania podplodín je vhodnejšie nastieľanie (mulčovanie). Ako nastielací materiál je vhodné použiť drobno posekaný rastlinný materiál (staré seno, slamnatý hnoj). Nastáva tu však určitá dilema medzi hrúbkou nastielanej vrstvy a jej pozitívnymi, či negatívnymi účinkami. Z hľadiska biologického účinku a protieróznej ochrany pôdy je dobré, ak je vrstva nástielky hrubá. Na druhej strane však vzniká nebezpečenstvo rozvoja hlodavcov, vlhké prostredie podporuje hubovité choroby a môžu sa premnožiť trváce buriny, ktoré majú pod mulčom dobre chránený koreňový systém. Z hľadiska vhodných nastieľacích materiálov sa odporúča drvená kôra ihličnatých stromov, ktorá nevyhovuje hlodavcom. Ďalšie, ale náročnejšie riešenie je v použití nastielacích fólií.

Zvážiť pre a proti

Všetky popisované spôsoby však vyžadujú starostlivú realizáciu aj ostatných zložiek agrotechniky a potom môžeme očakávať aj dobré pestovateľské výsledky. Vhodný systém obrábania pôdy medzi radmi v radoch trvácich kultúr by sa mal vyznačovať najmä jednoduchou realizáciou, obmedzením erózie, podporou rastu ovocných stromov.

Všestranný systém ochrany radov ovocných drevín pred eróziou a zaburinením v praxi neexistuje. Je preto nutné hľadať optimalizované riešenia s ohľadom na pôdny druh, sklon terénu, vek ovocných stromov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down