25.10.2019 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technická fakulta píše svoj príbeh už 50 rokov

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oslavuje tento rok 50. výročie svojho vzniku. Toto výnimočné jubileum a úspešný príbeh bývalej Mechanizačnej fakulty oslávili akademickí zamestnanci, členovia vedeckých rád, zástupcovia zahraničných univerzít a osobnosti z verejného a kultúrneho života slávnostným zasadnutím vedeckej rady v priestoroch auly SPU.

NITRA. Fakulta, ktorá sa už päť desaťročí pričiňuje o vzdelávanie a prípravu mechanizátorov, elektrotechnikov, či strojárov oslávila svoje jubileum slávnostným zasadnutím vedeckej rady. História fakulty sa začala písať v roku 1952, kedy na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre vznikla Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva. Vďaka vytvoreniu podmienok pre vznik ďalšej katedry zaoberajúcej sa poľnohospodárskou mechanizáciou bola hneď o rok nasledovaná katedrou Mechanizácie poľnohospodárstva. Čoraz väčšie využívanie poľnohospodárskej techniky v pestovateľskej praxi malo za následok prirodzený rozvoj, ktorý vyústil až do spustenia nového študijného odboru Mechanizácia poľnohospodárstva, ktorého prioritnou úlohou bolo vychovávať vysokokvalifikovaných odborníkov pre prax. Tieto kroky postupne pripravili pôdu pre vznik Mechanizačnej fakulty v roku 1969. Významným míľnikom v súčasnej histórii fakulty bolo presťahovanie sa z priestorov na Kalvárii do nového pavilónu MF v areáli SPU, ktoré sa uskutočnilo počas akademického roka 2005/2006. Ako postupom času pribúdali na fakulte nové študijné odbory, názov Mechanizačná fakulta už nereflektoval plne vtedajšie trendy a obsah vyučovaných predmetov. Po úspešnej akreditácii sa v roku 2008 zmenil názov Mechanizačnej fakulty na ten súčasný - Technická fakulta.

Súčasná podoba fakulty

V súčasnosti má Technická fakulta 72 pedagogických zamestnancov, z ktorých viac ako   polovicu tvoria docenti a profesori. Títo pedagógovia vyučujú celkom na siedmich fakultách, medzi ktoré sa radí Katedra dopravy a manipulácie, Katedra elektrotechniky automatizácie a informatiky, Katedra fyziky, Katedra konštruovania strojov, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra strojov a výrobných biosystémov a Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky. Fakulta prešla v roku 2014 komplexnou akreditáciou.

Dekan Technickej fakulty, prof. Roman Gálik vo svojom slávnostnom príhovore okrem histórie fakulty a významných okamihoch prehovoril aj o zámeroch fakulty v budúcnosti. „Od skromných začiatkov, ktoré znamenali budovanie nielen materiálno-technickej základne, ale aj učiteľského zboru, sa fakulta vypracovala medzi vý­znamné vedeckovýskumné a vzdelávacie inštitúcie. Prvoradou ambíciou fakulty naďalej zostáva  pripravovať absolventov schopných uplatniť sa v širokom spektre technických disciplín vo všetkých odvetviach hospodárstva ako odborne zdatných, technicky rozhľadených inžinierov s vysokou mierou zodpovednosti a invenčného myslenia. Naši absolventi výrazne prispeli k technic­kému rozvoju nielen poľnohospodárskej prvovýroby pri spracovaní poľnohospodárskych produktov a k tvorbe novej techniky, ale aj ku skvalitneniu prevádzok v automobilovom priemysle a iných oblastiach, pričom mnohí sa stali významnými osobnosťami spoločenského života,“ uviedol dekan fakulty, prof. Roman Gálik.

Nie všetko je však také ružové, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Dekan TF tak poukázaal i na nepriaznivý vývoj, týkajúci sa klesajúceho počtu študentov na jednotlivých stupňoch štúdia. V akademickom roku 2011/2012 študovalo podľa R. Gálika na Technickej fakulte dovedna 1 891 študentov, zatiaľ čo v súčasnosti je na jednotlivé študijné programy zapísaných „len“ 1 150 študentov. Dekan TF tak predpokladá, že tento klesajúci trend bude pokračovať aj v niekoľkých nasledujúcich rokoch. Z uvedeného dôvodu je podľa slov prof. R. Gálika dôležité snažiť sa o zvrátenie tohto trendu aktívnou propagáciou fakulty a možností štúdia vo všetkých regiónoch našej krajiny. Záujem o absolventov Technickej fakulty je však podľa dekana stále vysoký, o čom svedčí aj umiestnenie sa fakulty v Top 20 rebríčku záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down