08.09.2020 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technika a technológie zberu kukurice

Kukurica je plodinou s veľmi významnými hospodárskymi vlastnosťami, na základe ktorých ju možno použiť pri výrobe širokého spektra krmív. Kukurica zároveň patrí medzi tradičné poľnohospodárske plodiny, pestované na poľnohospodárskej ornej pôde, ktoré je možné pestovať a využívať aj na potravinárske a energetické účely.

Človek začal využívať kukuricu pre vlastnú potrebu už mnoho tisíc rokov pred naším letopočtom. Európania sa zaoberajú jej pestovaním od 16. storočia. Ide o jednoklíčnolistovú rastlinu, ktorá bola pôvodne nenáročná na podmienky stanovišťa. Rozvoj pestovania tejto plodiny bol sprevádzaný rozširovaním informácií o tejto plodine v poľnohospodárskej praxi. Dnes vďaka pokroku v šľachtení a moderným pestovateľským technológiám dokáže poskytovať veľké úrody zrna i krmiva.

Aj technológie zberu kukurice prešli počas pomerne krátkej doby búrlivým rozvojom. Okrem silážovania celých rastlín sa naše podniky naučili aj ako konzervovať vlhké kukuričné ​​zrno za účelom výroby kvalitného krmiva, či už ide o technológie označované ako CCM, alebo LKS. Pre celý rad poľnohospodárskych podnikov je stále samozrejmosťou tiež zber určitej výmery kukurice na zrno. Naučili sme sa tiež pestovať a zberať celé šúľky kukurice či už za účelom získania produktu pre potravinárske využitie, alebo za účelom výroby osiva kukurice.

Zber kukurice na zrno a CCM

Technológia zberu kukurice na zrno, ako aj technológia označovaná ako CCM, sú v našich podmienkach spojené s nasadzovaním obilných kombajnov. Tieto stroje sú určené pôvodne pre zber hustosiatych obilnín a sú konštrukčne riešené tak, aby jednotlivé pracovné mechanizmy zabezpečili kosenie porastu, výmlat a separáciu obilnej hmoty. Porast kukurice na zrno sa svojimi charakterom líši od porastu hustosiatych obilnín a preto je potrebná určitá úprava obilného kombajnu pre zber kukurice na zrno. Pred zberom kukurice treba na obilnom kombajne urobiť určité úpravy, ktoré spočívajú predovšetkým vo výmene žacieho stola za kukuričný adaptér a úprave mláťacieho a separačného ústrojenstva kombajnu.

Adaptér na zber kukurice je pripojovaný na čelnú stranu skrine šikmého dopravníka obilného kombajnu po demontovaní žacieho stola. Výber vhodnej veľkosti adaptéra závisí predovšetkým od výkonu motora obilného kombajnu a konštrukčného riešenia jeho mláťacieho a separačného ústrojenstva. V súčasnej dobe sú v ponuke 4- až 24-riadkové konštrukčné prevedenia adaptérov na zber kukurice v sklopnej, alebo nesklopnej verzii.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down