05.05.2020 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technika na zber, dopravu a konzervovanie krmovín

Technika pre oblasť pestovania a zberu krmovín predstavuje veľmi dynamicky sa rozvíjajúcu skupinu poľnohospodárskej techniky. Rovnako ako v iných oblastiach hlavný dôraz inovácií smeruje k zvýšeniu výkonnosti a efektivity práce.

Vývoj sa zaoberá predovšetkým zlepšovaním kvality práce, znižovaním strát aj energetickej náročnosti a predovšetkým zvyšovaním výkonnosti strojov, ktorú charakterizuje zväčšovanie záberov, zvyšovanie pracovnej rýchlosti a spoľahlivosti. Výsledky vývoja sa potom priaznivo prejavujú v ekonomických ukazovateľoch zvolených strojov a zberových liniek.

Základnými tendenciami pri vývoji nových strojov na zber krmovín je snaha o maximálne využitie biomasy a uchovanie živín zo zbieraných plodín. Týchto tendencií sa snažia výrobcovia dosiahnuť:

  • zvyšovaním výkonnosti strojov,
  • znižovaním fyzických strát,
  • používaním nových metód zberu a prípravy krmív,
  • zvyšovaním kvality pozberanej úrody.

Technologické postupy konzervácie a skladovania objemových krmív sú neoddeliteľnou súčasťou výroby kvalitnej krmoviny, úspešného chovu hospodárskych zvierat. Spôsob konzervácie veľmi významne ovplyvňuje produkčnú účinnosť objemových krmív (koncentráciu energie, obsah hlavných živín a špecificky účinných látok, dietetické vlastnosti, chutnosť a stráviteľnosť krmovín). Zaraďovanie nekvalitne konzervovanej krmoviny do kŕmnych dávok výrazne znižuje úžitkovosť, narastajú nároky na koncentrované krmivá a negatívne je ovplyvňovaný zdravotný stav zvierat. Vysoké straty živín pri konzervácii krmovín vytvárajú potrebu šírenia pestovateľských plôch krmovín, ktorá už niekoľko rokov klesá a zvyšujú nákladovosť výroby.

 

Trendy v oblasti techniky na zber krmovín Trend smerujúci k vyšším výkonnostiam a rozmerom strojov bol badateľný aj v rámci nedávno konanej výstavy Agritechnica, kde bolo predstavených viacero noviniek z oblasti techniky na zber krmovín. Zväčšovaním pracovných záberov a zvyšovaním sa pracovných rýchlostí  sa dosahujú enormné výkonnosti strojov pracujúcich s vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou. Pri kosení sa využívajú predovšetkým diskové typy žacích strojov, ktoré dominujú na trhu. Obzvlášť pri kombináciách kosenia, ako sú rôzne kombinácie „motýlikov“. Nové konštrukcie kombinujú výhody, ako sú veľmi nízka spotreba energie, presnosť rezu a nízka hmotnosť, ako aj zlepšená životnosť nožíkov a vyššia prevádzková spoľahlivosť.Technika využívaná pri zhrabovaní krmoviny na riadky je tiež charakteristická zaujímavým vývojom, ale stále pri jej konštrukcii prevládajú snahy uložiť krmivo do riadku pri nízkych stratách a čisté, bez prímesí.U samohybných zberových strojov je požiadavkou čo najefektívnejšie využívanie inštalovaného výkonu motorov. Najmä pri zbere hmoty z riadkov, kedy je potrebný maximálny výkon motora iba v časti nasadenia stroja, sa zdá byť vhodné prispôsobené riadenie výkonu motora. Môže nielen odbremeniť vodiča, ale súčasne šetriť palivo a tým chrániť životné prostredie.Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci objem dopravy - najmä vo vidieckych oblastiach - je bezpečnosť cestnej premávky veľmi dôležitá. Platí to najmä pre ochranné zariadenia, ktoré sú predpísané na jazdu s nákladom po ceste a sú „aktivované“ alebo „deaktivované“ pokiaľ možno stlačením tlačidla na sedadle vodiča.

 

Zvinovacie lisy

 

V poslednej dobe je medzi poľnohospodármi zrejmá obľuba lisov na okrúhle balíky. Tie majú oproti lisom na hranolovité balíky nižšie požiadavky na príkon a tiež všeobecne nižšiu cenu. Pomerne veľkou nevýhodou lisov je však nutnosť po dosiahnutí požadovanej veľkosti balíka zastaviť a vykonať ovinutie sieťou alebo špagátom. Táto nevýhoda bude s veľkou pravdepodobnosťou u niektorých typov lisov v najbližšej dobe odstránená. V nedávnej dobe bol predstavený funkčný prototyp lisu, ktorý využíva systém „dvoch komôr“ tvorených jedným nekonečným pásom. V okamihu dosiahnutia požadovaného priemeru je balík presunutý do zadnej časti lisu, kde dôjde k jeho obviazaniu. Po obviazaní sa otvorí v zadnej časti veko komory a balík vypadne na pozemok. Zároveň v prednej časti dôjde k utvoreniu jadra nasledujúceho balíka, bez toho by bol proces prerušený. Výhodou tohto systému je odpadnutie zastavenia pri obviazaní balíka. To v konečnej podobe povedie nielen k vyššej produktivite práce (podľa údajov výrobcu 110-130 balíkov za hodinu), ale aj k nižšej únave vodiča. Vodič sa môže viac koncentrovať na jazdu po nahrnutom riadku a nie je toľko zaťažovaný sledovaním práce lisu a častému zastavovaniu. Uvedenie tohto systému na trh bude znamenať pomerne zásadnú zmenu v tejto oblasti.

Zberacie rezačky

 

Súčasná koncepcia zberu krmovín (alebo kukurice) s využitím zberacej rezačky je ťažko logisticky riešiteľná. Veľmi často v praxi dochádza k prestojom rezačky z dôvodu zlej organizácie práce odvozných prostriedkov. Výkon rezačiek síce neustále rastie, avšak logistika prepravy a ukladania rezanky veľmi často zostávajú na rovnakej úrovni. Existuje mnoho nových elektronických systémov, ktoré prácu výrazne uľahčujú. Medzi zaujímavé novinky patrí systém pre uľahčenie plnenia odvozných prostriedkov. Jeho základným princípom je využitie laserovej skenovacej hlavy pre sledovanie naplnenosti odvozného prostriedku. Laserový skener vyhodnotí polohu a tvar korby a vykoná prípadnú zmenu nastavenia geometrie pre optimálne plniace podmienky a minimalizáciu strát. Systém tiež načíta ďalší odvozný prostriedok pri naplnení predchádzajúceho. Výhodou je uľahčenie práce vodiča rezačky, ktorý má viac času sledovať funkčné parametre stroja a pružne reagovať na prípadné zmeny a prekážky. Navyše dochádza k samočinnej lokalizácii prázdnych miest na korbe návesu, čo je najmä u veľkých odvozných prostriedkov veľmi výhodné.

Preprava objemových hmôt a balíkov

 

Pre siláž a senáž sú určené veľkoobjemové vozidlá, zvyčajne ľahšej konštrukcie, ako vozidlá s vaňovou korbou. Spôsob vyprázdnenia je riešený výtlačným čelom alebo podlahovým reťazovým dopravníkom s priečkami. Môžu tak byť vybavené polohovacím predným čelom pre plnenie od zberacej rezačky pri prieseku pozemku a zadnými rozdružovacími valcami pre lepšie rozvrstvenie materiálu pri vykladaní. Pre dopravu siláže a senáže sa tiež bežne používajú vozidlá na prepravu sypkých materiálov doplnených o zvýšené bočnice.

Pre zber a prepravu senáže, sena a slamy sa používajú zberacie vozy. Tie sú osadené zberacím, vkladacím a rezacím mechanizmom. Pre jednotlivé materiály sa rezací mechanizmus dá vyradiť z prevádzky alebo zredukovať počet nožov pre požadovanú dĺžku materiálu. Na podlahe ložnej plochy je reťazový dopravník s priečkami. Taktiež môžu byť osadené rozdružovacími valcami. Tieto vozidlá majú pre lepšie stlačenie hmoty (najväčšie modely týchto vozov pojmú pri strednom stlačenie až 100 m 3 hmoty) v stropnej časti profily. Ak tomu tak nie je, hovoríme o tzv. kombinovaných zberacích vozoch. Tie majú zosilnené bočnice a môžu odvážať aj siláž od zberacej rezačky. Senáž, seno a slama môžu byť aj vo forme valcových alebo hranatých balíkov. Pre ich prepravu sú určené rôzne prívesné vozy bez bočníc, alebo samozberacie vozy, ktoré balík naložia a sú ich schopné po preprave na určenom mieste stohovať.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down