25.11.2014 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technika pre lesné hospodárstvo

Les funguje ako zásobáreň obnoviteľnej drevnej suroviny, ale taktiež samozrejme plní nezastupiteľnú úlohu v ekosystéme. Ochrana lesov by preto mala byť jednou z hlavných myšlienok lesného hospodárstva a trvalo udržateľný rozvoj by mal byť jeho hlavnou úlohou. V 21. storočí má kvalitná správa lesov predstavovať akýsi priesečník medzi ekonomickými požiadavkami, ekológiou a spoločenskými nárokmi na les.

Funkcie lesného hospodárstva sú rozmanité. Starostlivosť o les musí byť komplexná a má nadväzovať na lesný hospodársky plán, ktorý určuje stratégiu na nasledujúce obdobie. Lesy, o ktoré je dobre postarané, musia plniť všetky funkcie a jednou z nich je produkcia drevnej hmoty. Zdravé a kvalitné lesy sú pestré, druhovo rozmanité, zabezpečujúce rovnováhu medzi faunou a flórou. Podľa niektorých literárnych zdrojov sa lesy na Slovensku členia do troch základných kategórií: lesy ochranné, lesy zvláštneho určenia a lesy hospodárske, ktoré vo svojej podstate zahŕňajú všetky lesné porasty, ktoré nemajú špeciálne určenie.

 

Dôležitou súčasťou starostlivosti o lesy je samozrejme aj lesná ťažba a lesnícke práce. Pokiaľ je vykonávaná cielená ťažba, tak zvyšuje kvalitu, odolnosť a rozmanitosť lesa. Staré stromy sú nahrádzané mladšími a silnejšími kusmi. Pri tomto systéme ťažby dreva sa často používajú aj označenia termínmi ťažba plánovaná, hospodárska, obnovná. Ťažbou sa môže však zabezpečiť aj odstraňovanie lesných porastov z plôch, na ktorých sú napadnuté rôznymi škodcami, čím sa zabraňuje ich ďalšiemu šíreniu (tu sa často používajú aj termíny ťažba náhodilá, hmyzová, exhalačná, živelná). Všetky lesnícke práce majú prebiehať v rámci trvalo udržateľného rozvoja.

Viac sa dočítate v najnovšom vydaní Roľníckych novín č. 48

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down