Technologické postupy pri zakladaní porastov repky

Z celosvetového hľadiska repka ozimná stále patrí medzi významné poľnohospodárske plodiny. Popri využití repkového semena v potravinárskom priemysle pri výrobe jedlých olejov, sa zvyšuje jeho význam ako energetickej suroviny využívanej pri výrobe metylesteru repkového oleja (bionafty). Na základe uvedenej skutočnosti rastie dopyt po repkovom semene a aj v našich podmienkach sa záujem o jej pestovanie repky ozimnej zvyšuje a dochádza k postupnému rozširovaniu pestovateľských plôch tejto plodiny.

Vo všeobecnosti možno uviesť, že nárokom repky na prostredie viac alebo menej vyhovujú všetky regióny Slovenska. Hlavne výrazné sucho, ktoré sa v posledných rokoch dosť často vyskytovalo pri zakladaní porastov a veľakrát aj v priebehu celej vegetácie, však podmienilo postupný posun pestovateľských oblastí repky olejnej smerom do vyšších polôh.

Faktory prostredia

V každom regióne, kde sa rozhodneme repku pestovať, je dôležité uplatňovať takú pestovateľskú technológiu, ktorá najviac vyhovuje konkrétnym podmienkam prostredia. Tieto sú tvorené pôdnymi a klimatickými vlastnosťami, predplodinou, typom pestovanej odrody a nakoniec aj vybavenosťou strojmi. Z agronomického hľadiska je pre dosiahnutie priemerných až vyšších úrod pri repke olejnej potrebné dodržať určité agrotechnické zásady, z ktorých k najdôležitejším patrí výber vhodného pozemku a voľba vhodnej technológie prípravy pôdy po zbere predplodiny.

Dodržať odstup

Z hľadiska výberu vhodného pozemku pre pestovanie repky je dôležité predovšetkým rešpektovať zásadu dodržania minimálneho časového odstupu medzi pestovaním dvoch následných olejnín. Podľa niektorých literárnych zdrojov tu totiž dosť často dochádza k situáciám, kedy sa v podnikoch pestujúcich repku olejnú už viac rokov, táto plodina vysieva na rovnaký pozemok aj skôr ako v odporúčanom štvor- ešte lepšie päťročnom časovom intervale. Vtedy je potrebné počítať s vyšším tlakom rôznych škodcov a náročnejšími požiadavkami na zabezpečenie hlavne chemickej ochrany porastov.

Výber technológie

Pokiaľ ide o výber vhodnej technológie prípravy pôdy pod repku, táto je dôležitá z hľadiska viacerých faktorov. Jedným z nich sú výrobné náklady, v rámci ktorých položka nákladov na prácu strojov predstavuje najväčší podiel (obr. 1). Ak tieto náklady podrobíme ďalšej analýze zistíme, že práve fáza prípravy pôdy a sejby sa podieľa na týchto nákladoch viac ako 57 percent (tab. 1). Významný je podiel tejto fázy pracovného procesu aj z hľadiska spotreby času práce a nafty. Aj z uvedených dôvodov má výber vhodnej techniky a technológie obrábania pôdy a zakladania porastov repky ozimnej priamy vplyv na efektívnosť jej výroby.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *