06.02.2018 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technológie a technika pre hnojenie repky

Z dôvodu zvýšenia efektívnosti by snahou pestovateľov repky mala byť predovšetkým intenzifikácia pestovania, tzn. zvýšenie produkcie z jednotky plochy za pomoci využitia všetkých dostupných intenzifikačných faktorov. Okrem celého súboru opatrení spojených s prípravou pôdy a zakladaním porastov repky, kde máme v praxi ešte stále určité rezervy z hľadiska ich využívania, medzi ďalšie veľmi dôležité intenzifikačné faktory pri pestovaní repky ozimnej patrí bezpochyby zabezpečenie požadovanej výživy rastlín, zohľadňujúcej nároky plodiny na živiny v jej jednotlivých rastových štádiách a kvalitná ochrana porastov počas celého vegetačného obdobia.

Podľa niektorých literárnych zdrojov, v porovnaní s ostatnými ozimnými plodinami pestovanými v našich podmienkach, repka ozimná dokáže najlepšie zúročiť hlavne jarné hnojenie, a to predovšetkým dusíkom. Ten môže byť do prezimovaného porastu aplikovaný vo forme tuhého minerálneho hnojiva (najčastejšie LAV, LAD a DASA), alebo formou aplikácie tekutého organického hnojiva (predovšetkým hnojovice).

Pri realizácii minerálnej výživy samozrejme, okrem aplikácie potrebnej dávky dusíka, netreba zabúdať ani na ostatné dôležité makro a mikroprvky a ich vhodné zastúpenie v aplikovanej dávke. Podľa výsledkov výskumných riešení rôznych autorov je potrebné pri úrode jednej tony repkového semena z hektára rátať s odberom 50 až 60 kg dusíka, 11 až 15 kg fosforu, 50 až 58 kg draslíka, 28 až 50 kg vápnika, 4 až 7 kg hročíka, 18 až 22 kg síry, 0,6 kg mangánu, 0,17 kg zinku, 0,18 kg bóru a 0,20 kg železa.

Dôležitým predpokladom pre skoré jarné hnojenie porastov ozimín, vrátane repky, je vytvorenie dostatočne širokých koľajových riadkoch už v čase zakladania porastov. Koľajové riadky okrem umožnenia pohybu techniky v poraste bez jeho významnejšieho poškodenia zabezpečia aj presnejšie napájanie jednotlivých pracovných jázd techniky a samozrejme rovnomernejšiu aplikáciu hnojiva. Pri zakladaní koľajových riadkov si je ale potrebné uvedomiť aký spôsob hnojenia a akú techniku (s akým pracovným záberom) budeme neskôr využívať. Pri minerálnej výžive upravenými (granulovanými) hnojivami môžu pracovné zábery strojov aj násobne prevyšovať pracovné zábery, napr. hadicových aplikátorov používaných pri aplikácii hnojovice.

Aplikácia tuhých minerálnych hnojív

V súčasnej ponuke techniky pre aplikáciu tuhých minerálnych hnojív sa môžeme stretnúť s viacerými technickými riešeniami. Z technologického hľadiska aplikovania hnojív na pôdu alebo do pôdy môže prebiehať buď tzv. núteným rozhadzovaním, alebo gravitačným spôsobom. Pri nútenom spôsobe sa hnojivo rozptyľuje vplyvom udelenej mu kinetickej energie najmä využitím odstredivej sily (odstredivé rozhadzovače), alebo silným prúdom vzduchu (pneumatické rozhadzovače). Pri gravitačnom spôsobe hnojivo padá vplyvom gravitácie na zem, pričom pracovný záber stroja je spravidla rovný konštrukčnej šírke aplikačného stroja. V súčasnej praxi zatiaľ patrí k najrozšírenejším spôsobom aplikácie minerálnych hnojív ich plošná aplikácia do porastov pestovaných plodín realizovaná rôznymi typmi tzv. odstredivých rozhadzovačov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down