25.06.2024 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technológie pre výsev repky napredujú

O úspešnosti pestovania repky rozhoduje správna príprava osivového lôžka a presné uloženie osiva pri sejbe. Technológiu prípravy pôdy musíme voliť tak, aby zodpovedala dĺžke obdobia, ktoré máme k dispozícii na predsejbovú prípravu pôdy a oblasť pestovania, tzn. či ide o oblasť s vyrovnaným vlahovým režimom, alebo s nedostatkom zrážok po zasiatí repky. Na dosiahnutie kompletného a silného porastu repky je potrebné zabezpečiť spracovanie povrchu pôdy bez hrúd s fungujúcou vodnou kapilaritou osivového lôžka (na lokalitách s nedostatkom zrážok). Nevyhnutnou samozrejmosťou musí byť rovnomerné zapravenie pozberových zvyškov a nakyprenie pôdy do takej hĺbky, aby boli vytvorené vhodné pôdne podmienky pre vývoj silného koreňového systému rastlín.

Všeobecne je sejba (výsev) semien pracovnou operáciou, pri ktorej sa zapravuje osivo plodiny do povrchovej vrstvy ornice tak, aby jednotlivé rastliny mali prístup k dostatočnému množstvu svetla, vody, vzduchu a prístupných živín. Semená musia byť v pôde rozmiestnené rovnomerne - ako horizontálne, tak aj vertikálne. Hĺbka, spôsob sejby a rozmiestnenia semien sa mení podľa druhu pôdy, veľkosti semien, spôsobu a účelu pestovania rastlín. Tiež kvalita sejby preukazne ovplyvňuje aj úrodu repky. Pre repku platí všeobecné odporúčanie. Čím je termín sejby neskorší, tým lepšie musí byť vykonané spracovanie pôdy. Termín sejby začiatkom septembra do dobre pripravenej pôdy je lepší ako sejba do utuženej pôdy koncom augusta. Ideálne pripravené osivové lôžko musí ponúknuť dostatočnú vlhkosť pôdy na klíčenie a žiadne vrstvy narušujúce rast koreňov (napríklad slamu). Osivové lôžko má byť urovnané, a nie príliš jemné, ľahko sa prehrievajúce na rýchle vzchádzanie. Pod lôžkom má byť dostatočná hĺbka ornice a podorničia pre nerušený rast koreňového systému s dostatkom hrubých pórov. Na optimálne vzchádzanie je tiež potrebný dostatok jemných častíc na dobré zásobenie rastliniek živinami a vodou a stabilná hrudkovitá štruktúra odolná proti tvorbe prísušku.
Optimálny termín sejby
Voľba optimálneho termínu sejby nie je jednoduchá. Repka olejka ozimná sa seje približne od 15. augusta až do 20. septembra. Pri skorom termíne sejby má rastlina viac času na rast koreňového systému. Pri neskorej sejbe je dôležitá správna voľba odrody a zodpovedajúca agrotechnika. Hlboké zakorenenie a celková dĺžka koreňa bývajú u skoršie siatych porastov lepšie ako u neskorých termínov sejby. Je ale dobré pripomenúť, že pri veľmi skorých termínoch sejby existuje zvýšené riziko výskytu chorôb a škodcov, a tiež riziko prerastania pred zimou. Dôsledkom neskorej sejby často býva slabšie vyvinutý koreňový systém. Optimálny vývoj koreňového systému ovplyvňuje termín sejby, správne upravené osivové lôžko a voľba hĺbky sejby. Na rovnomernom vzchádzaní sa okrem teploty a obsahu vzduchu v pôde podieľa aj jej vlhkosť. Za sucha by semeno repky malo byť vysievané do hĺbky 3 až 4 centimetre. Na vlhkých pôdach volíme plytkú sejbu do hĺbky 1 až 2 centimetre. Pri vyššej pôdnej vlhkosti by sa malo pri plytkej sejbe vynechať utuženie pôdy po zasiatí, aby sa zachovali nekapilárne póry, ktoré udržujú kyslík v pôde.
Výsevok
Voľba výsevku je dôležitým nástrojom na riadenie vývoja repky pred zimou. Výsevok rozhoduje o normálnom silnom raste koreňového systému a o dostatočnej hustote porastu. Vysoké hustoty sejby vyvolávajú konkurenciu o svetlo. Vedú k rýchlemu pokrytiu pôdy listami, rastliny sa snažia rásť hore. Stonka sa predlžuje, vegetačný vrchol sa odkrýva a je ohrozený vyzimovaním. Pri neskorej sejbe spravidla chladnejšie teploty vedú k nižšiemu prerastaniu koreňového systému do hĺbky a nižšej tvorbe postranných koreňov. Výsevok by preto mal byť zvýšený, v porovnaní s normálnym termínom sejby, o päť až desať semien na meter štvorcový. 
Výsev hybridných odrôd a meniaci sa rozstup riadkov pri sejbe priniesli potrebu znížiť výsevné množstvo, aby bol zachovaný optimálny počet rastlín na ploche. Tradične sa uvádza výsevok (pri poľnej vzchádzavosti 85 percent) pri líniových odrodách 70 semien na meter štvorcový a pri hybridných odrodách 50 semien na meter štvorcový. Tento počet rastlín vzniknutých na jeseň by mal zabezpečiť požadovaný optimálny počet rastlín na jar. Pri líniových odrodách sa uvádza 30 až 60 rastlín na meter štvorcový a pri hybridných odrodách 20 až 45 rastlín na meter štvorcový po prezimovaní.
Parametre porastu
Základným predpokladom pre dobre založený porast repky je požiadavka na neskoré zapojenie porastu. Neskoré zapojenie porastu znamená, že listová ružica má minimálne osem až desať listov s listom dlhším ako dva centimetre. Koreňový krčok má byť hrubší ako 8 milimetrov (najlepšie 10–15 milimetrov) a guľovitý koreň na jeseň dlhší ako 15 centimetrov. Podiel koreňov na hmotnosti celej rastliny má byť vyšší ako 15 – 20 percent.
Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down