05.10.2018 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technológie využívané na ťažbu a sústreďovanie dreva v lesnom hospodárstve Slovenska

Lesy môžeme považovať za strategické bohatstvo krajiny. Nielen preto, že pri racionálnom obhospodarovaní ide o nevyčerpateľný zdroj drevnej suroviny, ale popri množstve ďalších dôležitých funkcií je aj strategickým zdrojom pitnej vody. Podľa rôznych zdrojov lesy poskytujú 50 až 70 % pitnej vody dostupnej pre ľudí. Kým národné poľnohospodárstvo je nevyhnutné pre zabezpečenie potravín pre obyvateľov štátu, lesy a lesné hospodárstvo sú okrem iných dôležitých funkcií najmä strategickým zdrojom pitnej vody. Napriek týmto skutočnostiam zostáva primárnym zdrojom príjmu pre lesnícke subjekty produkcia drevnej suroviny.

Podľa poslednej Zelenej správy (údaje za rok 2016) pokrývajú lesy 2 016 729 ha, čo je 41,1 % z celkovej plochy Slovenskej republiky. Ihličnaté a listnaté dreviny sú u nás zastúpené v pomere 37,5 ku 62,5 % v prospech listnatých drevín. Najzastúpenejšími drevinami sú buk (33,5 %), smrek (23,1 %), duby (10,6 %) a borovica (6,8 %). Celková zásoba dreva v porastoch bola 486,5 mil. m3 bez kôry. V roku 2016 sa vyťažilo 9,32 mil. m3 dreva bez kôry, čo je takmer 80 % ročného prírastku. Vyťažilo sa 55 % ihličnatého a 45 % listnatého dreva. Nepomer medzi zastúpením a výškou ťažby ihličnatého dreva je spôsobený  skutočnosťou, že polovica vykonanej ťažby bola v kategórii náhodná. Išlo teda o spracovanie stromov poškodených abiotickými (najmä vietor) a biotickými (najmä podkôrny hmyz) faktormi, ktoré postihujú v najväčšej miere smrek. Pomerne vysoký podiel náhodných ťažieb má stúpajúci trend. Lesné hospodárstvo má napriek mnohým spoločným znakom oproti poľnohospodárstvu niekoľko výrazných odlišností, ktoré komplikujú pestovanie, ťažbu, transport a spracovanie výsledného produktu, teda dreva. V prvom rade je potrebné spomenúť dlhú produkčnú dobu, ktorá sa pohybuje okolo 100 rokov. Lesné porasty sa väčšinou nachádzajú v náročnejších terénoch, často s veľkými sklonmi a zlou priechodnosťou. Spracovávaná surovina, teda stromy, zvlášť z obnovných ťažieb, dosahujú pomerne veľké rozmery a hmotnosti, často aj niekoľko ton a majú pomerne nepravidelný tvar. Práce často prebiehajú v náročných klimatických podmienkach.

Tieto skutočnosti kladú značné nároky na racionalizáciu a mechanizáciu prác v lesnom hospodárstve, zvlášť, ak okrem technických možností mechanizmov berieme do úvahy aj ich dopady na lesné prostredie. O najmodernejších strojoch používaných v lesníctve teda možno povedať, že stoja na špičke pokroku techniky. Úroveň mechanizácie (predovšetkým ťažbových) prác v lesnom hospodárstve je však stále nedostatočná, najmä ak berieme do úvahy rizikovosť týchto prác.

Samotný proces spracovania dreva v lesnom hospodárstve možno rozdeliť do troch základných fáz: ťažby, sústreďovania a následne odvozu dreva. V tomto článku sa budeme zaoberať ťažbou a sústreďovaním dreva.

 Ťažba dreva

 Najčastejšie je vykonávaná tzv. motomanuálnym spôsobom. Pri tejto metóde pracovník vybavený prenosnou reťazovou pílou strom spíli, odvetví a odreže vrcholovú časť kmeňa v mieste, kde je jeho hrúbka 7 cm. V tomto prípade hovoríme o kmeňovej metóde - výsledným  produktom je surový kmeň, ktorý je následne vyťahovaný z porastu. Takýmto spôsobom sa na Slovensku vyťaží viac ako 90 % stromov. V prípade, že sa vyťažený strom neodvetvuje, ani neskracuje, ide o tzv. stromovú metódu a z porastu sa vyťahuje celý strom. Poslednou možnosťou je spôsob, kedy sa spílený a odvetvený strom rozreže na výrezy (sortimenty) priamo v poraste pri pni. Sortimenty sa vyrábajú v rozmeroch a kvalite požadovanej odberateľmi, tak, aby ich predajná hodnota bola čo najvyššia. Tento proces kladie pomerne vysoké nároky na odbornosť pracovníka, pretože zlým umiestnením rezu môže znížiť hodnotu výsledného sortimentu o desiatky až stovky € za m3. Sortimenty je možné v poraste vyrábať motomanuálne alebo mechanizovane. Pri mechanizovanom spôsobe ťažby dreva sa využívajú najmodernejšie mechanizmy, tzv. harvestery. Sú to stroje, ktoré sú schopné strom spíliť, odvetviť, rozrezať na sortimenty a tieto uložiť na okraji porastu. Výrobu sortimentov a zaznamenávanie objemu produkcie umožňuje zabudované meracie zariadenie, ktoré priebežne meria dĺžku a hrúbky spracovávaného kmeňa.

Ing. Michal Ferenčík, PhD.

doc. Ing. Ján Merganič, PhD.

Technická univerzita vo Zvolene

FOTO  - AUTOR

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 40

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down