28.08.2018 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Teploty pri sušení zrnín

Hlavnou požiadavkou pre zachovanie dlhodobej kvality a nutričnej hodnoty zrnín je vhodná vlhkosť materiálu a jeho šetrné uskladnenie vo vhodnom prostredí. Dosiahnutie vhodnej vlhkosti tak musí byť dosiahnuté za podmienok, kedy negatívne neovplyvníme jednak požadované vlastnosti sušených materiálov, tak aj požadovanú dobu ich skladovania. Pozornosť je potrebné venovať teplotám, a to ako teplote sušiaceho prostredia, tak aj teplote sušeného materiálu v procese sušenia.

Pozberová úprava zrnín patrí medzi nevyhnutné technologické operácie. V súčasnosti sa technologický postup sušenia považuje za súčasť výrobného postupu pri komoditách, ako je kukurica na zrno, slnečnica na zrno, repka i ďalšie olejniny a zrniny vôbec. Moderné sušiarne spĺňajú súčasné požiadavky na proces sušenia. Podľa okolností umožňujú úpravu režimu sušenia od tzv. krmivárskeho, pri vyšších teplotách sušiaceho prostredia a hodnotách odsušku, až po potravinársky s možnosťou vysokých hodnôt klíčivosti a ďalších vlastností. Nevyhnutná je vyškolená obsluha a dodržiavanie technologického postupu. Pre zachovanie kvality zrnín sú dôležité teploty, ktoré sušené materiály dosahujú v priebehu procesu sušenia. Práve kvalita sa stáva dôležitým hodnotiacim kritériom. Ako je uvedené v technologických požiadavkách, teplota zrnín by nemala prekročiť určitú medznú hodnotu. Pri zrninách určených na potravinárske účely ide o zachovanie kvality lepku, pri osivách a sladovníckom jačmeni o zachovanie klíčivosti, pri zrninách určených na kŕmne účely zachovanie enzymatického potenciálu.

 

Na Technickej fakulte SPU v Nitre boli skúmané krivky sušenia (spolu s krivkami rýchlosti sušenia) osiva kukurice vo vysokej vrstve pri cyklickom prúdení sušiaceho prostredia. V laboratórnych podmienkach boli sledované priebehy sušenia pri teplote sušiaceho prostredia 40 oC a jeho mimovrstvovej rýchlosti prúdenia 0,54 a 0,27 m.s-1. Pri jednosmernom prúdení sušiaceho prostredia pri prvej (vyššej) rýchlosti dochádzalo k presúšaniu materiálu na vstupe pod 10 % a k vysokých rýchlostiam sušenia (praskanie povrchovej vrstvy). Pri nižšej rýchlosti pri jednosmernom prúdení proces trval veľmi dlho a v horných vrstvách sa vytvorili podmienky pre klíčenie materiálu. Pri cyklickom prúdení sušiaceho prostredia sa vo zvolených časových intervaloch mení smer prúdenia cez vrstvu sušeného materiálu. Rýchlosť 0,27 m.s-1 bola dostatočná a zabezpečovala šetrné sušenie osivej kukurice. Tieto podmienky sú dosahované na komorových 4-kanálových sušiarňach, kde systém kanálov umožňuje, aby sušiace prostredie prechádzalo postupne trikrát cez vrstvu materiálu. Čerstvý materiál (v tretej fáze) prichádza do styku so sušiacim prostredím, ktoré už dvakrát prešlo vrstvou materiálu a je čiastočne ochladené a navlhčené. Naopak, cez materiál pred dosušením (v prvej fáze) prechádza sušiace prostredie z ohrievača. Pre doplnenie je potrebné uviesť, že sa sušia celé odlistené klasy kukurice (materiál sa nepohybuje) a odzrnenie nastáva po usušení.

 

Zo šachtových sušiarní umožňujú sušiť vo viacerých fázach len niektoré typy. Ako bolo publikované k tejto tematike pred rokom (č.34/2017), výrobca sušiarní Stela ponúka technológiu sušenia BiTurbo (veža sušiarne je rozdelená do dvoch častí, inštalované sú dva horáky, rozdielne teploty umožňujú dvojfázové sušenie). Sušiarne využívajúce princíp vertikálneho prietoku materiálu medzi perforovanými plechmi (Mathews Company; Grain Systems - GSI), sú podľa výkonnosti vertikálne rozdelené do viacerých zón, vybavených samostatnými horákmi. Tým je možné dosiahnuť až 6 zón sušenia (pri najvýkonnejších modeloch) s rozdielnymi teplotami sušiaceho prostredia. Na rozdiel od sušiarní Stela alebo našich skúseností pri sušení osivovej kukurice, výrobca uvádza postupné znižovanie teploty sušiaceho prostredia v zónach, ktorými prechádza sušený materiál.

doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.

Technická fakulta SPU v Nitre

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 34

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down