04.05.2018 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Termín na podávanie jednotných žiadostí pre poľnohospodárov sa blíži

Už len necelé dva týždne zostávajú poľnohospodárom na podanie jednotnej žiadosti na rok 2018. Novinkou je, že po prvý raz v histórii sa grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe. Agrorezort vyzýva farmárov, aby si podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu. Systém pomôže aj samotným poľnohospodárom. Informoval o tom Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

BRATISLAVA. "Slovensko v rámci prvého a druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) dostáva z Európskej únie viac ako 460 miliónov eur ročne. Je to významná suma určená našim poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú približne 1,9 milióna hektárov pôdy. Na to, aby sa mohli farmári uchádzať o finančné prostriedky, je potrebné každoročne podať jednotnú žiadosť," vysvetlila vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).
Po prvý raz v histórii bude možné grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávať len v elektronickej podobe. "Vďaka tomu nielen zvýšime efektívnosť celého systému, ale aj zlepšíme možnosť kontroly," spresnila Matečná.
Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) https://gsaa.vupop.sk. Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynie 15. mája. "Pre farmárov je najvýhodnejšie, ak si žiadosti nebudú podávať na poslednú chvíľu. Vyhnú sa tak stresovým situáciám, podobne ako pri podávaní daňových priznaní," podčiarkla Matečná. Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti ešte môže zmeniť resp. dopĺňať žiadosť bez sankcií najneskôr do 31. mája 2018.
Aplikácia GSAA zjednodušuje podávanie žiadostí aj samotným farmárom. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Systém obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekrytia sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku žiadateľ už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.
Poľnohospodári môžu žiadať platbu na plochu, na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, ekologické poľnohospodárstvo, viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a platby v rámci sústavy NATURA 2000.
Agrorezort tiež pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí GSAA, je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down