02.02.2011 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Termín schvaľovania platieb sa skráti

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala v utorok 1. februára s prijímaním žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky (VDJ) na rok 2011.

„Žiadosti sa budú prijímať do 28. februára 2011 a pred, alebo najneskôr spolu so žiadosťou musí byť predložený aj Identifikačný list žiadateľa na rok 2011,“ uviedol Andrej Gajdoš, riaditeľ Odbor priamych a environmentálnych podpôr PPA.
Ako ďalej povedal, podľa toho, na ktorú kategóriu zvierat žiadateľ žiada podporu a akou formou, prílohami k žiadosti sú: Zoznam dojčiacich kráv nad 24 mesiacov a Zoznam oviec a kôz nad 12 mesiacov k dátumu podania žiadosti. Pre žiadateľov, ktorí žiadali o podpory na VDJ aj vlani, budú tieto prílohy predtlačené na základe údajov z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
Ak žiadateľ požaduje podporu na jednotlivé kategórie zvierat chované k 31. marcu 2007, potrebuje aj potvrdenie z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Okrem toho sú prílohami k žiadosti aj doklady súvisiace s prevodom platobných oprávnení.
Žiadatelia si pritom môžu predtlačené formuláre žiadostí, ako aj Identifikačné listy platné na rok 2011, prevziať na príslušných regionálnych pracoviskách Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
„V porovnaní s minulým rokom došlo v prípade predkladania žiadostí o podporu na VDJ k niekoľkým zmenám. Ide predovšetkým o skrátenie retenčného obdobia u dojčiacich kráv, a to z troch na dva mesiace (od dátumu podania žiadosti), a v nemožnosti podať žiadosť po 28. februári 2011,“ konštatoval A. Gajdoš.
K zrušeniu možnosti podať žiadosť aj po uplynutí riadneho termínu na predkladanie žiadostí, a to do 25 kalendárnych dní (so sankciou vo výške 1 percenta za každý pracovný deň omeškania), došlo v dôsledku zmeny nariadenia vlády SR č. 266/2007 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky, a to nariadením vlády SR č. 516/2010 Z.z.
„Myslím si, že mesiac je dostatočne dlhý čas na predloženie žiadosti. Vďaka tejto zmene sa urýchli proces vyplatenia platieb. Veď keby naďalej bolo možné predkladať žiadosti ďalších 25 kalendárnych dní po konečnom termíne – pri počítaní retenčného obdobia sa pritom ráta s poslednou podanou žiadosťou – teoreticky to odkladá schvaľovanie platieb takmer o jeden kalendárny mesiac,“ uviedol Andrej Gajdoš.
Minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon už pred časom sľúbil, že v tomto roku by poľnohospodári mali dostať podpory na VDJ už koncom mája, prípadne začiatkom júna. Na tento účel je pritom vyčlenených asi 46 miliónov eur.
To znamená, že v tomto roku budú platby na VDJ nižšie ako vlani. V minulom roku to bolo 143 eur/VDJ, kým v tomto roku by to malo byť len 110 – 120 eur/VDJ.
„V roku 2010 prijala Pôdohospodárska platobná agentúra 3 178 žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky a do konca januára 2011 bolo uhradených vyše 61,2 milióna eur,“ konštatoval Andrej Gajdoš.
Pripomeňme tiež, že nie všetky schémy pomoci boli vyplatené do konca minulého roku. „V schvaľovaní platieb, vydávaní rozhodnutí a vyplácaní týchto schém pomoci bude platobná agentúra pokračovať vo februári,“ dodal Andrej Gajdoš.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down