19.01.2024 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Top odrody jačmeňa pre slovenský trh

Začiatkom decembra 2023 sa v Mojmírovciach uskutočnil tradičný odborný seminár spoločnosti Limagrain Slovakia, s. r. o., zameraný hlavne na predstavenie portfólia odrôd sladovníckeho jačmeňa pre sezónu 2024, ako aj odrôd jarín - kukurice, slnečnice, hrachu, tritikale a ľanu v kontexte dosiahnutých výsledkov v pokusoch a v praxi.

Ing. Stanislav Doležal, vedúci marketingu a registrácie odrôd spoločnosti Limagrain z Hrubčíc (ČR) v úvode predstavil najpestovanejšiu sladovnícku odrodu jačmeňa jarného na Slovensku, ktorou je Overture s 50 percentným podielom na trhu: „Výnimočná je pre výberovú sladovnícku kvalitu,  založenou na vysokom extrakte a vysokom stupni prekvasenia. Zároveň je zaujímavá aj z pohľadu pestovateľských vlastností, vďaka čomu sa presadila na trhu.“ Zaradená je na Zelenej listine spoločnosti Heineken, je taktiež vykupovaná spoločnosťami LYCOS – Trnavské sladovne, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Sladovňami v Michalovciach a Leviciach.  Podľa S. Doležala je Overture zárukou špičkovej kvality, dobrej úrody a istoty odbytu.

Z holandského šľachtenia, pre ktoré je typické vysoký extrakt, vysoký stupeň prekvasenia a nízky obsah betaglukánov pochádza LG Tosca. Podľa množiteľských plôch je druhou najpestovanejšou odrodou jačmeňa na Slovensku s 1 300 tonami certifikovaného osiva v roku 2023 (zdroj: ÚKSÚP). Podľa S. Doležala patrila v sezóne 2023 k najúrodnejším odrodám jačmeňa na trhu. Z hľadiska sladovní je zaujímavá pre vysokú hodnotu extraktu (84,1 percenta), vysoký stupeň prekvasenia (83,2 percenta) a nízky obsah betaglukánov. Z pohľadu pestovateľov dosahuje dobrú HTZ na úrovni 48 gramov a vysoký podiel predného zrna. Plus má všeobecne nižší obsah dusíkatých látok na úrovni okolo 10 percent. Vďaka kvalite sa dostala na Zelenú listinu spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne, je vykupovaná aj ostatnými sladovňami na Slovensku. Úrodový potenciál potvrdila v praxi, napr. Selekt Výskumný a šľachtiteľský ústav, a. s., Horné Chlebany, kde z výsevu na jeseň na ploche 60 hektárov dosiahla 7,8 tony z hektára. Podľa S. Doležala v dosahovaní nadpriemerných úrod LG Tosce napomáha veľmi dobrý zdravotný stav, založený na rezistencii proti múčnatke (gén mlo) a veľmi dobrej odolnosti proti listovým škvrnitostiam.

Novinka pre sezónu 2024

Perspektívnou novinkou pre sezónu 2024 je LG Rhapsody, ktorá bude v nastávajúcej sezóne, resp. zo zberu 2024 zaradená do pilotného testovania v spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne. V roku 2023 bola registrovaná českým ÚKZÚZ-om a na jar 2024 je očakávaná aj slovenská registrácia. „V testovaní dosahuje vysokú sladovnícku kvalitu v kombinácii s veľmi dobrými pestovateľskými vlastnosťami, pričom poskytuje stabilné, nadpriemerne vysoké úrody,“ uviedol k novinke S. Doležal, podľa ktorého má všetky predpoklady zaradiť sa medzi pestovateľsky žiadané odrody. Z kvalitatívnych parametrov upozornil na vysoký stupeň extraktu na úrovni 84,6 percenta, vďaka ktorému nemá v sortimente konkurenciu. Taktiež stupeň prekvasenia na úrovni 83 percent, nízky obsah betaglukánov a relatívne nižší obsah dusíkatých látok.  Prednosťou odrody je veľmi dobrý zdravotný stav, rezistencia proti múčnatke, odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti (8) a nešpecifickým škvrnitostiam (8).

Z hrubčického šľachtenia

Odrody jačmeňa zo šľachtenia v Hrubčiciach (ČR) – určené pre výrobu štandardných typov piva a pre pivo s chráneným zemepisným označením pod názvom „České pivo“ predstavil Ing. Zdeněk Ondráček, vedúci výroby pre ČR a Slovensko, ŠS Plant Select Hrubčice.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down