01.03.2016 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Toprex, ako ho nepoznáte

Využite synergiu prípravku Toprex a močoviny v jarnej fungicídno-morforegulačnej aplikácii! Kombináciou zníženej dávky Toprex 0,35 l/ha a 10 kg močoviny v tank-mix dosiahnete všetky benefity prípravku Toprex a navyše dodáte porastu dusík v jednej aplikácii.

Už sa začína stávať takmer každoročným pravidlom, že články týkajúce sa ochrany repky začínajú popisom neštandardného priebehu počasia, a to najčastejšie spojeného s nevyrovnanou distribúciou zrážok v priebehu roka. Či už je ich priveľa alebo málo, repka na poli je a je len otázkou, ako si s touto situáciou poradí.

Onedlho nás čaká revízia porastov po zime. Primárne dôležitým prvkom pre dobré prezimovanie porastov repky je oddialenie nástupu predlžovania stonky v jesennom období. Do tejto fázy by mala repka vstupovať až s nástupom jarnej vegetácie, kedy vplyvom rýchleho predlžovania internódií, repka až prekvapivo rýchlo dosahuje odrodovo špecifické výšky. V tejto dobe sa otvára aplikačné okno pre morforeguláciu, v ktorom možno repku vývojovo optimalizovať v mnohých úrodotvorných parametroch a tiež fungicídne chrániť. Vzhľadom k nešťastnému priebehu počasia počas zakladania porastov repky, ktorý viedol mnohokrát k preriedeným porastom, bude potrebné podporiť repky v ich navetvení, aby došlo k maximálnemu zahusteniu zberového poschodia.

Popri extrémoch v dostupnosti vody v pôde pri zakladaní porastov v posledných dvoch rokoch je porast často tiež vystavovaný suchu v jarnom období. Stres vyvolaný u rastlín repky potom často krát vedie k rozhodnutiu pre použitie nanajvýš šetrných regulátorov, alebo porast radšej neregulovať vôbec. Každý účinný prípravok s morforegulačnými účinkami vyžaduje od rastliny vynaloženie určitého množstva energie pre vytvorenie zmien, ktoré sa nám potom môžu odraziť v úrode. Avšak toto chcieť od stresovaného porastu, môže byť problematické a reakcie odlišná prípravok od prípravku.

Ako Toprex funguje?

Aplikácia látok s povahou rastových regulátorov vedie k zásahu do metabolizmu fytohormónov v rastline. To v konečnom dôsledku ovplyvňuje jej rast a vývoj. V prípade účinnej látky paclobutrazole, ktorá je obsiahnutá v prípravku Toprex, zasahujeme do metabolizmu giberelínov. Dochádza k inhibícii ich syntézy. Tento krok vedie napríklad k obmedzeniu predlžovacieho rastu, teda k skráteniu porastu a jeho pevnejšieho postoja (spevnenie stonky). Vplyvom nastolenie nových rovnováh (hladín fytohormónov v rámci rastliny), dochádza k ďalekosiahlym vývojovým zmenám. Jedná sa nielen o podporu prerastania založených axilárnych pukov, teda budúcich bočných vetiev, ale taktiež o rozvoj koreňovej sústavy. A to aj už v panujúcich podmienkach sucha. Obmedzenie apikálnej dominancie rastliny po aplikácii Toptexu nevedie iba k podpore navetvenia, ale aj vývojovej homogenizácii vetiev umožňujúcej synchronizované kvitnutie. Synchronizovane kvitnúci porast potom taktiež rovnomernejšie dozrieva a následný zber je o to jednoduchší. Dochádza však aj k zmenám vnútrobunkovým, kedy aplikácia Toprexu podporí množenie chloroplastov, je tak podporená fotosyntéza. Dávkou 0,35 l/ha Toprexu porast dostáva nielen účinnú látku paclobutrazol, ale aj 87,5 g/ha účinnej látky difenoconazole, ktorý nám porast plne chráni pred výskytom fómovej hniloby.

 

Prečo aplikovať Toprex na jar?

podpora rozvoja koreňového systému

podpora vetvenia stonky

kontrola chorôb

krátenie porastu

synchronizácia kvitnutia, rovnomerné dozrievanie

obmedzenie opadávania šešúľ

vyššia úroda

 

Šetrne a bezpečne

Aplikáciou prípravku Toprex v rôznych podmienkach sa zaoberala spoločnosť Agrada. V následnej spolupráci boli hodnotené mnohé parametre porastu. Ukázalo sa, že aplikácia tank-mix zníženej dávky prípravku Toprex na 0,35 l/ha spolu s 10 kg/ha močoviny dosiahla alebo dokonca aj prekonala všetky benefity aplikácie prípravku Toprex v jarnej, dávnejšie registrovanej, dávke 0,5 l/ha vrátane dopadu na úrodu. Tento efekt je spôsobený spolupôsobením účinných látok prípravku Toprex a močoviny v regulácii biochemických procesov rastlín repky. Spoločnosť Syngenta vždy varovala pred aplikáciou plných dávok Toprexu v tank-mix s plnou dávkou DAM. Táto kombinácia vyvoláva prejavy fytotoxicity.

Ošetrenie tank-mixom Toprex 0,35 l/ha spolu s 10 kg/ha močoviny dokáže potrebné zmeny v rastline vyvolať šetrným spôsobom a je preto plne odporúčaná pre aplikáciu i na stresovaný porast.  Odporúčaná znížená dávka prípravku Toprex (0,35 l/ha) spolu s 10 kg močoviny na hektár tak predstavujú úplne bezpečnú kombináciu testovanú nielen nami, ale predovšetkým nezávisle i spoločnosťou Agrada. Odporúčané dávky je potrebné riadne ustrážiť a neprekročiť.

 

data ke grafu močovina Toprex Agrada 2016

graf močovina Toprex SK pro 2016

 

Aká je teda koncentrácia dusíka vo forme močoviny, ktorá by mohla porast v kombinácii s prípravkom Toprex poškodiť? Je to hranica, ktorú pri dodržaní odporúčaní a bežnej praxe nemožno prekročiť. Výsledná koncentrácia dusíka v tank-mix nesmie presiahnuť 2,5%. Ale túto koncentráciu neprekročíte pri dodržaní odporúčaných dávok a aspoň minimálneho odporúčaného objemu postrekovej kvapaliny (voda 200-400 l/ha). Pri použití 200 l vody na hektár dosahuje koncentrácia dusíka 2,25 %, pri 300 l/ha už len 1,5 %. Navyše dodávate porastu dusík, ktorý by mu bol dodaný tak či tak hoci aj inou formou. Týmto ošetrením ale znížite náklady spojené s jarnou morforeguláciou o 30%.

 

Magnello - univerzálny prípravok nie len do repky

 

Prípravok Magnello predstavuje vysoko univerzálny fungicíd s morforegulačnými účinkami pre jesennú i jarnú aplikáciu v repke. Ošetrenie porastov repky prípravkom Magnello v dávke 0,8 l/ha na jar ho chráni pred napadnutím Phoma lingam. Kombinácia systemických účinných látok obsiahnutých v prípravku Magnello – difenoconazole a tebuconazole chráni porast zároveň aj pred ďalšími chorobami, ktoré sa v tejto dobe môžu v repke vyskytnúť. Na jar možno aplikovať od začiatku predlžovacieho rastu (resp. 1. viditeľného internódia) až po prvé viditeľné korunné plátky (BBCH 59). Aplikácia má dopad na habitus rastliny v podobe zosilnenia a skrátenia stonky a podpore vetvenia. V spojení s jesennou aplikáciou prípravku rovnako v dávke 0,8 l/ha došlo v pokusoch 2015 k navýšeniu úrody dokonca o 24,6 % oproti neošetrenej kontrole.

Aplikácia prípravku Magnello na jeseň porast repky zocelí pre jeho úspešné prezimovanie a podporí vývoj celkovo robustnej, navetvenej a predovšetkým prisadnutej rastliny s mohutným koreňovým systémom.

Nemožno taktiež opomenúť, že prípravok Magnello možno využiť ako optimálne riešenie pre ochranu klasov pšenice pred fuzariózmi, septóriou plevovou a pšeničnou a hrdzou pšeničnou.

 

Dúfajme, že nielen vstup, ale aj celý priebeh sezóny 2016 bude už štandardný a repka sa stane v nasledujúcich rokoch opäť pestovateľsky aj ekonomicky veľmi zaujímavou plodinou s úrodami presahujúcimi výsledky roku 2014. V tomto vám budú nápomocné fungicídne prípravky spoločnosti Syngenta v podobe fungicídov s morforegulačnými účinkami – Toprex a Magnello, ako i fungicídy do kvitnutia repky – Symetra a Amistar Xtra.

 

Autor: RNDr. Ondřej Skala, Syngenta Czech

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down