Tradičný Deň poľa v Žemberovciach

V centre diania Dňa poľa spoločnosti RWA SLOVAKIA v Žemberovciach, ktorý sa uskutočnil v polovici júna 2022 v spolupráci a na poliach tamojšieho poľnohospodárskeho podniku, boli osvedčené, ale aj nové odrody repky, pšenice a jačmeňa od renomovaných európskych šľachtiteľských spoločností. Poľný deň bol organizovaný v spolupráci so spoločnosťami BASF a Dr. Green - výrobcom listových hnojív z Poľska.

Hostí poľného dňa privítal Ing. Ján Vrbičan, obchodný riaditeľ spoločnosti RWA SLOVAKIA. Za hostiteľa podujatia vystúpil Ing. Milan Halmeš, predseda predstavenstva PD Žemberovce, ktorý predstavil hospodárenie podniku na výmere 3 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy s orientáciou na rastlinnú a živočíšnu výrobu. 

Ing. Ľuboš Koľ, konateľ spoločnosti RWA SLOVAKIA, pripomenul osobnosť zakladateľa spoločnosti Friedricha W. Raiffeisena, ktorý v 19. storočí pomohol v Rakúsku prekonať ekonomickú krízu tým, že podporoval nákupno-odbytové združenia, bol tak považovaný za priekopníka družstevníctva v strednej Európe. Ing. Koľ zdôraznil, že zvlášť v dobe, kedy nevieme úplne kontrolovane riadiť náklady, ktoré stále rastú, je dôležité mať po svojom boku stabilného obchodného partnera akým je spoločnosť RWA, a to v oblasti osív, hnojív a prípravkov na ochranu rastlín.“ K jeho slovám sa pripojil aj druhý konateľ Ing. Andreas Figerl.

Ing. Marek Jakubec, marketingový riaditeľ spoločnosti RWA SLOVAKIA, predstavil organizáciu odrodových pokusov v Žemberovciach, zameraných na štyri hybridy repky a 25 odrôd hustosiatych obilnín, ozimných a jarných foriem. Faktor, ktorý sa zásadne podpísal na stave porastov a teda na konečných úrodách sú zrážky, ktorých za prvých päť mesiacov spadlo iba 153 milimetrov, pričom v rovnakom čase v minulom roku to bolo o 100 milimetrov viac.  

Agrotechnika v pokuse

Predplodinou v pokuse s hybridmi repky bola pšenica ozimná. Po príprave pôdy radličkovým kypričom (v polovici augusta 2021) a spracovaní kompaktorom, nasledovala 25. augusta 2021 sejba. Ešte začiatkom augusta bol aplikovaný maštaľný hnoj v dávke 27 ton na hektár. V rámci výživy bolo v hnojivách celkovo aplikovaných 196,5 kg dusíka na hektár. V ochrane proti dvojklíčnolistovým burinám bol postemergentne aplikovaný Metazamix, na jar proti výmrvu obilnín Agil. Insekticídna ochrana (jeseň, jar) spočívala v aplikácii pyretroidov. S bielou hnilobou si poradil fungicíd Pictor. V rámci listovej výživy bol na dvakrát aplikovaný Quantum Boron Active (v marci a apríli).

Štvorica repiek v pokuse

Predstavenia štvorice repiek v pokuse sa zhostil produktový manažér Ing. Marián Bačiak. Prehliadku zahájil nový hybrid RGT Banquizz s registráciou slovenským ÚKSÚP-om (2021), pričom najlepšie výsledky dosiahol v zemiakarskej výrobnej oblasti. Registrovaný bol aj vo Francúzsku a Maďarsku, čím podľa M. Bačiaka potvrdil, že nemá vyhranené požiadavky na podmienky prostredia. Vyznačuje pomalším rastom, môže sa preto siať na začiatku agrotechnického termínu, ani počas jesene neprerastá.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down