14.04.2022 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy v konštrukcii postrekovačov a ich prevádzka

Účinnosť pesticídov je podstatne ovplyvňovaná vlastnosťami strojov na aplikáciu chemických prípravkov na ochranu rastlín. Tieto prostriedky musia zaručiť presné dávkovanie chemikálie, udržiavať zadanú koncentráciu roztoku, rovnomerne aplikovať chemický prípravok na povrch pôdy alebo ošetrovaných rastlín a vylúčiť úlet chemického prípravku za hranice ošetrovaného pozemku. Okrem toho musí vyhovovať stále prísnejším požiadavkám ekologickej bezpečnosti.

Ochrana rastlín, aspoň pokiaľ ide o aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, v súčasnosti zápasí so snahami významne obmedziť používanie chemických látok (ako prípravkov, tak aj hnojív). Tomuto trendu sa prispôsobujú aj výrobcovia aplikačnej techniky, ktorí ju vybavujú novými systémami, technológiami a spôsobmi aplikácie a zameriavajú sa okrem iného na udržateľné používanie prípravkov. V technických aj technologických riešeniach sa dnes využíva celý rad prvkov z oblasti precízneho poľnohospodárstva. Tento trend u aplikačnej techniky cieli najmä na presnosť, precíznosť, komfort a jednoduchú obsluhu, čo by malo viesť k obmedzovaniu rizík plynúcich z používania prípravkov, najmä pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Podľa dostupných informácií sa rozvoj techniky a technológií pre chemickú ochranu rastlín v súčasnosti súbežne uberá v dvoch smeroch. Prvý smer využíva súčasné stroje a ich doplňovanie zdokonalenými automatizačnými prvkami a predovšetkým modernými dýzami. Zlepšuje sa tak ich presnosť nastavovania, ovládania a funkcie. Plnia sa tak kvalitatívne požiadavky pri dosahovaní rovnomernej aplikácie na celom pozemku. Druhým smerom sú technológie lokálne diferencovaného ošetrovania len tých miest na pozemku, kde sa nachádza škodlivý činiteľ. Na zostávajúcej ploche sa pesticídy neaplikujú vôbec, alebo pri zníženom dávkovaní.

Najrozšírenejších technickým prostriedkom využívaným pri chemickej ochrane rastlín tzv. plošným spôsobom sú postrekovače. Ide o technické prostriedky vyznačujúce sa špecifickou konštrukciou, systémami a funkciami, ktoré im pomáhajú spĺňať všetky nároky, ktoré sú na ne kladené. O aké nároky ide? Predovšetkým, aby aplikovali presnú dávku postrekovej kvapaliny rovnomerne na pozemok alebo ošetrovaný porast a aby bol vylúčený úlet. Trendom v aplikačnej technike je znižovanie dávok pesticídov používaných v ochrane rastlín, a naopak zvyšovanie presnosti aplikácie. Dôležitou témou zostáva aj ochrana zdravia obsluhy stroja. Snahou svetových výrobcov techniky na ochranu rastlín je dosiahnuť to, aby ich stroje vyhovovali čoraz prísnejším požiadavkám na kvalitu a ekologickú bezpečnosť pri aplikácii pesticídov. Správne využívanie čoraz sofistikovanejších vlastností takýchto strojov si vyžaduje poznať ich konštrukciu, zabezpečiť kvalifikovanú obsluhu a rešpektovanie všetkých zásad stanovených pre ich prevádzku.

Popri štúdiu nových inovačných riešení a technických noviniek je stále potrebné hovoriť aj o správnom používaní aplikačnej techniky, správnych postupoch aplikácie. Ani najmodernejšia technika bez adekvátnej obsluhy, pozornosti a zohľadňovania správnych postupov a pravidiel nedosiahne požadovaný výsledok, ktorý by mohol pomôcť zlepšiť situáciu v oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín.

Kvalitná a správna obsluha postrekovačov je jednou z ciest k väčšej bezpečnosti a obmedzovaniu rizík, ktoré môžu byť spôsobené nesprávnym používaním prípravkov na ochranu rastlín.

 Správne používanie postrekovača

Súčasné postrekovače sú vybavované nádržami o kapacitách od 400 do 12 000 litrov a ramenami dĺžky od 10 do 51 metrov. Postrekovače nesené na trojbodovom závese traktora majú nádrže s objemom do 1 800 litrov a ramená o dĺžkach do 28 metrov. Návesné postrekovače s objemom nádrže do 12 000 litrov majú ramená s dĺžkou až 51 metrov. Samohybné postrekovače majú nádrže s objemom až 9 000 litrov a ramená s dĺžkou až 42 metrov. Sú vybavované palubným počítačom a diaľkovo riadeným nastavovaním priebehu aplikačného procesu.

Všeobecné požiadavky na prevádzku postrekovačov sa dnes zameriavajú najmä na ich technický stav a funkčnú spôsobilosť. Toto je overované predpísaným kontrolným testovaním, ktoré musí byť v dobe používania platné a na udržiavanie technického stavu postrekovačov v čase medzi kontrolami. Požiadavky na údržbu a nastavenie postrekovača, na plnenie nádrže, obmedzenie použitia vzhľadom na nežiaduce úlety a v neposlednom rade na očistu postrekovačov po aplikácii sú stanovené už niekoľko rokov. Chýba však istá nadväznosť na technické vybavenie postrekovačov, bez ktorého nie je možné niektoré postupy vykonávať, a teda ani splniť.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down