30.01.2018 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy v predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarín

Predsejbová príprava pôdy a sejba, teda fáza zakladania porastu, stále zostáva najcitlivejším článkom technologického procesu pestovania poľných plodín. Aj keď je súčasná ponuka strojov pre túto oblasť poľných mechanizovaných prác skutočne veľmi bohatá, neexistuje žiadny univerzálny postup, príp. jednotný názor. Nové technológie zakladania porastov však zabezpečujú to, aby sa predovšetkým predchádzalo zhutňovaniu pôdy a znižovalo sa deštrukčné pôsobenie techniky na jej štruktúru.

Kvalita vykonaných prác

V rámci prípravy pôdy pred jarnou sejbou je dôležitá jej včasnosť a vhodne zvolená technológia. Tá vychádza predovšetkým z pôdnych a klimatických podmienok, spektra pestovaných plodín a veľkosti podniku. Vysokú vzchádzavosť vysiatych semien zabezpečí len správne pripravené osivové lôžko s ľahko utuženým dnom, cez ktoré môže vzlínať kapilárna vlhkosť, a kyprá vrchná vrstva umožňujúca rýchly prienik kyslíka a tepla do pôdy.

Je zrejmé, že vytvorenie vhodných podmienok pre klíčenie osiva nespočíva v maximálnom spracovaní pôdy, ale v optimálne a kvalitne vykonaných pracovných operáciách. Pri intenzívnom pestovaní poľných plodín výšku a kvalitu dosahovaných úrod významnou mierou ovplyvňuje termín sejby. Stále častejšie sa stretávame s tým, že sa vhodné termíny pre zakladanie porastov poľných plodín skracujú a sústreďujú do niekoľkých málo dní. V takýchto podmienkach je skutočne potrebné zvažovať účelnosť a efektívnosť jednotlivých obrábacích zásahov a ich postupnosť nielen z už uvedeného hľadiska časového, ale aj hľadiska nákladového. Rozhodovanie kladie značné nároky na podnikový manažment, okrem iného aj na schopnosti odhadnúť možné riziká jednotlivých technológií pre konečný efekt. Tomu je potrebné prispôsobiť aj posledný (zároveň však vo vzťahu k úrode rozhodujúci) článok technológie, a to je výber sejacieho stroja. Hlavnú úlohu tu zohrávajú kombinované stroje na prípravu pôdy dovoľujúce zlúčením operácií prípravy pôdy a sejby obmedzenie prejazdov a zároveň zvýšenie výkonnosti.

Kombinované súpravy pri predsejbovej príprave pôdy

V posledných rokoch sa pri predsejbovej príprave pôdy stále viac používajú rôzne agregácie kombinovaných strojov s rôznymi pracovnými ústrojenstvami. Z hľadiska technického riešenia možno kombinované stroje pre predsejbovú prípravu pôdy rozdeliť na dve základné skupiny:

  • kombinované stroje s pasívnymi pracovnými ústrojenstvami, ku ktorým z pohľadu vývoja možno zaradiť „klasické" kombinátory, ťahané kombinátory (kompaktory) a kombinátory na spracovanie ťažkých pôd,
  • kombinované stroje s aktívnymi pracovnými ústrojenstvami, ktorých kypriace ústrojenstvo je tvorené rotačnými, vibračnými alebo kývavými pracovnými prvkami.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down