14.04.2020 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy v technike na ochranu rastlín

V oblasti techniky využívanej pri chemickej ochrane rastlín sa v súčasnosti stretávame so zavádzaním nových systémov a prístupov zameraných na udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín. Jednotliví výrobcovia techniky v tejto oblasti ponúkajú mnoho nových, alebo vylepšených nápadov s ohľadom na zvýšenie už aj tak vysokej úrovne presnosti dávkovania postreku.

Vo vzťahu k rastu veľkosti podnikov zostáva vysokou prioritou zvyšovanie potreby výkonnosti pri obstarávaní nových zariadení na ochranu rastlín. Na základe tohto trendu a vzhľadom na skutočnosť, že ochrana rastlín musí byť naplánovaná a termínovo zabezpečená, sa od postrekovačov vyžaduje stále väčší objem zásobných nádrží. Vo všetkých konštrukčných riešeniach postrekovačov je zrejmý trend, ktorý súvisí s využitím systémov injekčného dávkovania. Aj v tomto prípade sú rozhodujúcimi prvkami elektronické pomôcky, ktoré začínajú zodpovedajúcimi diagnostickými alebo prognostickými modelmi a pokračujú prevádzkou a riadením činnosti postrekovačov.

V technických i technologických riešeniach sa dnes začínajú využívať prvky precízneho poľnohospodárstva so zavádzaním dostupných nástrojov (Poľnohospodárstvo 4.0, Internet vecí IoT, bezpilotné prostriedky UAV určené pre aplikáciu prípravkov). Tieto požiadavky sú u aplikačnej techniky zamerané nielen na prevenciu a kontrolu rizík vyplývajúcich z používania prípravkov na ľudské zdravie a životné prostredie, ale aj na presnosť, precíznosť a jednoduchú obsluhu. Tieto trendy vyplývajú zo zrýchľujúceho sa technického vývoja aj v tejto oblasti výroby a prevádzky poľnohospodárskej techniky.

V súčasnosti sú postrekovače ponúkané v troch základných konštrukčných vyhotoveniach. Pri výbere vhodného postrekovača do určitých výrobných podmienok je vhodné riadiť sa odporúčaniami pre oblasť ich nasadenia.

 

Samohybné poľné postrekovače

Záujem o samohybné postrekovače, ktoré nahrádzajú návesné alebo nesené typy, sa v poslednej dobe ustálil. Ich nespornou výhodou sú nižšie prevádzkové náklady pri zvýšení pracovnej výkonnosti, aj keď v porovnaní s návesnými strojmi sú obstarávacie náklady samohybných typov podstatne vyššie. Aj napriek tomu je potrebné zvážiť najmä využiteľnosť tohto prevedenia postrekovačov pre aplikáciu prípravkov a sústrediť sa na konkrétne požiadavky ochrany rastlín.

Významným kritériom výberu samohybného stroja je jeho predpokladané využitie v konkrétnych podmienkach a na konkrétne účely. Kalkulácia obstarávacích a prevádzkových nákladov, úspor pohonných hmôt a aplikovaných prípravkov pri dosiahnutí vyšších výkonností býva väčšinou dosť zložitá. Samohybný postrekovač predstavuje efektívne riešenie, najmä ak bude pracovať na väčších pozemkoch. Vzhľadom k vyšším obstarávacím nákladom je žiaduce jeho využitie v priebehu celej sezóny. Nové poznatky z oblastí technológií pestovania poľnohospodárskych plodín totiž jasne naznačujú úzku súvislosť medzi intenzívnejším ošetrovaním plodín v období ich vegetácie a vyššími úrodami. A práve u samohybných postrekovačov platí, že so zvyšujúcim sa počtom nasadení rastie tiež úspornosť týchto modelov.

Pri nákupe nového samohybného postrekovača je potrebné brať do úvahy celý rad faktorov, ktoré môžu mať významný vplyv na jeho využitie v konkrétnych podmienkach podniku. Predovšetkým je potrebné zvoliť vhodný typ pohonu a primeraný výkon motora, ktorý bude zodpovedať terénnym a pôdnym podmienkam.

Všeobecne pri nákupe samohybného postrekovača platí, že svetlá výška by nemala byť menej ako 90 cm, a to aj napriek tomu, že sa uvažuje o využití postrekovača iba na rovinatom teréne. Väčšia svetlá výška postrekovača umožní ošetrovanie vzrastených porastov a poľných plodín vysokého vzrastu. Uľahčuje prejazdnosť týmito porastmi bez ich väčšieho poškodenia. Prednosťou samohybných postrekovačov sú meniteľné rozchody kolies a už uvedená svetlá výška, u väčšiny typov tiež meniteľná, ktorá je dôležitým parametrom pre použitie vo vysokých plodinách (kukurica, slnečnica).

Významnou funkciou týchto postrekovačov je tiež dokonalé odpruženie. Práve na ňom závisí stupeň prejazdnosti terénu strojom. Nedostatočne odpružený model sa zle pohybuje na poli aj na ceste, je pomalší, má vyššiu spotrebu paliva, má nižšiu prejazdnosť terénom bez ohľadu na svetlú výšku. K ďalším systémom, ktoré významne zvyšujú využiteľnosť postrekovača, patria tiež systémy podpory vzduchom, prípadne výbava zrýchľujúca plnenie postrekovača.

 

Návesné poľné postrekovače

Aj napriek rastúcemu záujmu poľnohospodárov o samohybné postrekovače, návesné prevedenia majú aj naďalej svoje dôležité miesto v ochrane rastlín. Obstarávacie náklady v porovnaní so samohybným strojmi sú nižšie, ale porovnateľná výkonnosť je jedným z dôležitých ukazovateľov voľby. K návesnému postrekovaču je však potrebné počítať so zdrojom energie - traktorom, ktorý je pre uvedenie postrekovača do pohybu nevyhnutný.

 

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down