10.12.2019 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy vývoja miešacích a kŕmnych vozov

Intenzívne chovy hospodárskych zvierat, predovšetkým hovädzieho dobytka (HD), v súčasnosti využívajú pri zakladaní krmív najmä mobilnú techniku. Určitú renesanciu však prežívajú tiež automatické stacionárne technológie. Na trhu ponúkaných technických riešení skutočne existuje celý rad. Z hľadiska konštrukčného riešenia sú najrozšírenejšími mobilné miešacie a kŕmne vozy (MKV) s horizontálnym, alebo vertikálnym systémom miešania krmiva, ktoré sú ponúkané v celom rade modifikácií.

V najväčšom rozsahu sa v našich podmienkach stretneme s agregáciami MKV a traktorov, v celom rade chovov sa však presadili aj modely samohybných MKV a v niektorých podnikoch sa stretneme s riešením, kedy sa miešacia vaňa dodáva ako nadstavba pre nákladné automobily a návesy. Pokiaľ ide o ložný objem, v prípade ťahaných (návesných) modelov sa stretávame spravidla s objemami 5-20 m3, kedy pre malé chovy sa ponúkajú aj modely s objemami do 5 m3. Na druhej strane samohybné modely ponúkajú ložné objemy presahujúce 20 m3. Niektoré modely stacionárnych MKV, využívaných napr. ako miešarne substrátov pre bioplynové stanice, a taktiež výkonné návesné prevedenia MKV sa dodávajú s objemom asi 20-30 m3.

Výkonnostiam jednotlivých mobilných modelov, hlavne ložnému objemu MKV a príkonu potrebnému na zamiešanie a dávkovanie krmiva, potom zodpovedajú aj požiadavky na príkon trakčných prostriedkov, s ktorými sa táto technika agreguje. To platí pre všetku techniku ​​využívanú pri kŕmení, teda pre miešacie aj zakladacie systémy. Požadovaný príkon pre mobilné varianty MKV je od 22 až 38 kW (30-50 k) až do 147 až 184 kW (200-250 k). Samohybné modely MKV sa dodávajú samozrejme s vlastným motorom s výkonom asi 110-147 kW (150-200 k).

Ložnému objemu (kubatúre) potom zodpovedá aj konštrukcia podvozka a počet náprav. S traktormi agregované (návesné) systémy sú vybavené väčšinou jednonápravovým podvozkom, iba pri väčších objemoch sú ponúkané podvozky s tandemovou nápravou. Samohybné MKV majú spravidla dvojnápravový (v niektorých prípadoch až trojnápravový) podvozok s prednou riadiacou a zadnou hnacou nápravou. Niektorí výrobcovia používajú tiež koncepciu „trojkolesového“ podvozku s jedným, vzadu umiestneným riaditeľným kolesom.

Systémy pohonu pojazdu samohybných MKV kopírujú trendy v konštrukcii samohybných strojov používaných v prevádzke poľnohospodárskych podnikov. Výkony pohonných jednotiek potom zodpovedajú požiadavkám na dostatok energie pre pohon pojazdu, nakladanie, miešanie a prepravu krmiva na určené miesto pri jeho zakladaní. Korby MKV sú umiestnené na podvozok, pričom dôležitú súčasť uloženia korby na podvozku tvorí systém snímačov pre presné určovanie hmotnostných podielov jednotlivých zložiek vzájomne miešaných krmív.

Aktuálne na trhu ponúkaný široký sortiment rôznych miešacích systémov a konštrukčných riešení MKV vôbec neuľahčuje rozhodovanie zákazníka pre ten či onen mechanizačný prostriedok. Na prvom mieste výberu by mala byť schopnosť miešacieho systému vytvoriť zo všetkých komponentov krmiva homogénnu kŕmnu dávku, z ktorej by zvieratá nemohli vyberať jednotlivé zložky krmiva. Pritom je potrebné, aby sa v procese miešania zachovala štruktúra krmiva a nedošlo k zníženiu jeho výživnej hodnoty. Rozhodujúci podiel pri zabezpečení vyššie uvedených požiadaviek pripadá na miešacie ústrojenstvo MKV.

 

Miešacie ústrojenstvá MKV

Miešacie ústrojenstvo MKV zohráva veľmi významnú úlohu predovšetkým z hľadiska zabezpečenia požadovanej štruktúry krmív. Miešací účinok pre vytvorenie homogénnej zmesi sa dosahuje pri väčšine kŕmnych vozov mechanickým spôsobom, a to v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Pre rýchlejší priebeh miešania, najmä krmív z veľkých balíkov, sú miešacie vozy dopĺňané rezacím ústrojenstvom.

V konštrukcii MKV sa stretneme s dvoma základnými skupinami závitovkových miešacích systémov rozlíšených na základe orientácie osi rotácie miešacej závitky (alebo závitoviek). Vozy s horizontálnou osou rotácie označujeme ako horizontálne MKV a vozy so zvislou osou rotácie ako vertikálne MKV. Modely s horizontálnym systémom môžu byť osadené jednou až štyrmi závitovkami, pričom závitovky umiestnené na dne korby slúžia k premiešaniu a tiež k vyprázdňovaniu korby MKV. Horné závitovky potom slúžia predovšetkým k posunu hmoty vo vnútri korby, čo prispieva k rovnomernému procesu miešania. Horná časť korby je tvarovaná tak, aby počas procesu miešania nedochádzalo k prepadávaniu materiálu cez horné okraje mimo miešací priestor. U horizontálnych modelov sa stretávame s objemom korby na úrovni 5 až 30 m3.

 

Horizontálne miešacie ústrojenstvá

Prvé z dovážaných MKV boli spravidla riešené s dvomi horizontálnymi miešacími a rezacími závitovkami, ktoré boli v hornej časti miešacej vane doplnené o dlhé usmerňovacie závitovky. Dôvodom použitia dlhých horných závitoviek bola skutočnosť, že krmivo sa v miešacej vani (korbe) tlačilo proti čelnej stene a z prednej časti MKV bolo presúvané naspäť dozadu. Toto skôr používané riešenie malo hlavnú výhodu v tom, že umožňovalo intenzívne rezanie, takže spracovanie sena alebo slamy do kŕmnej dávky nebol žiadny problém. Zásadnou nevýhodou však bola skutočnosť, že rezanie a drobenie krmiva bolo príliš intenzívne, a tým sa skracovala štrukturálna dĺžka vlákniny s nepriaznivým dopadom pre bachory prežúvavcov. A popisované viac závitovkové konštrukčné bolo aj energeticky náročné.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down