01.08.2018 | 05:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy vývoja techniky pri zakladaní porastov repky

Repka ozimná patrí z celosvetového hľadiska medzi významné poľnohospodárske plodiny. Aj v našich podmienkach sa záujem o jej pestovanie zvyšuje a rastie aj dopyt po repkovom semene, nakoľko popri jeho využití v potravinárskom priemysle pri výrobe jedlých olejov, sa zvyšuje aj jeho význam ako energetickej suroviny, využívanej pri výrobe metylesteru repkového oleja. Aj z uvedených dôvodov dochádza k rozširovaniu pestovateľských plôch tejto plodiny, ako aj pre farmárov určite zaujímavému nárastu výkupných cien repkového semena.

Nárokom repky na prostredie viac alebo menej vyhovujú všetky regióny Slovenska. V každom regióne však treba uplatňovať takú pestovateľskú technológiu, ktorá najviac vyhovuje konkrétnym podmienkam prostredia. Tieto sú tvorené pôdnymi a klimatickými vlastnosťami, predplodinou, typom pestovanej odrody a nakoniec aj vybavenosťou strojmi. Bez povšimnutia nemôžu zostať ani finančné možnosti podniku.

Základná a predsejbová príprava pôdy

Technologické postupy obrábania pôdy k repke olejnej a predovšetkým k jej ozimnej forme, sú v súčasnosti veľmi blízke postupom používaným pri obilninách. Využívajú sa aj rovnaké stroje a môžeme ich podľa hĺbky a intenzity kyprenia pôdy rozdeliť na tradičné technológie obrábania pôdy s použitím radlicového pluhu, minimalizačné technológie obrábania pôdy, kedy je orba vynechaná a pôda je spracovaná väčšinou tanierovými podmietacími kypričmi do hĺbky približne 12 centimetrov so súčasným zapracovaním väčšiny pozberových zvyškov do vrchnej časti ornice a pôdoochranné technológie obrábania pôdy, keď je pôda len povrchovo spracovaná do hĺbky asi 8 centimetrov prevažne radličkovými podmietačmi, prípadne je ponechaná bez spracovania a väčšina pozberových zvyškov predplodiny zostáva na povrchu pôdy.

Pokiaľ nie je repka ozimná siata špeciálnymi strojmi priamo do nespracovanej, prípadne len povrchovo spracovanej pôdy, nasleduje tzv. predsejbová príprava pôdy, ktorá pri súčasnom zničení vzchádzajúcich burín a prípadnom zapracovaní priemyselných hnojív a pesticídov do pôdy vytvára podmienky pre kvalitné uloženie osiva na požadovanú hĺbku.

Technické zabezpečenie

Predsejbová príprava pôdy je zabezpečovaná strojmi s pasívnymi, alebo aktívne poháňanými pracovnými nástrojmi, ktoré podľa potreby pôdu urovnávajú, drobia a utužujú. Tieto stroje môžu byť tiež spojené so sejačkou do sejacej kombinácie, takže v jednej operácii je pozemok pripravený na sejbu s jej súčasným vykonaním.

Okrem strojov s pasívnymi pracovnými orgánmi, ku ktorým radíme klasické smyky, brány, valce, tanierové a radličkové kypriče a brány, sa čoraz viac využívajú moderné kompaktory. Energeticky náročnejšie sú stroje, ktorých aktívne pracovné orgány sú poháňané vývodovým hriadeľom traktorov. Medzi najpoužívanejšie patria kývavé a rotačné brány, rotačné kypriče, pôdne frézy a rotavátory.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down