Učia sa na modernom mechanizačnom vybavení

Vraví sa, že investovať do mladých ľudí a ich vzdelania je jedna z najrozumnejších investícií vôbec. Školou, ktorá by mohla ísť príkladom, aspoň čo sa technického zabezpečenia poľnohospodárskej mechanizácie pre potreby výučby týka, je SOŠ v Kežmarku, kde prednedávnom modernizovali svoj výučbový strojový park. V ňom pribudol moderný kolesový traktor John Deere a kompletné strojové závesné vybavenie pre všetky tipy prác vykonávané v priebehu roka. Celkom až dvanásť kusov poľnohospodárskej techniky dodala Strednej odbornej škole v Kežmarku spoločnosť Agroservis spol. s r.o., ktorá vyhrala verejnú súťaž a dokázala splniť všetky požiadavky.

História poľnohospodárskeho školstva v Kežmarku

Odborné poľnohospodárske školstvo v Kežmarku má dlhoročnú tradíciu. Základy položila už Roľnícka škola, ktorej vznik sa datuje na 1. septembra 1949. Jej pokračovateľom bola po roku 1958 Poľnohospodárska učňovská škola a následne od roku 1962 Poľnohospodárske odborné učilište. Po  neúspešnej integrácii so SPTŠ, ktorá prebehla v roku 1972, sa nakoniec v roku 1976 pristúpilo k delimitácii. O dva roky neskôr už vystupuje škola pod názvom Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Kežmarku, pričom od školského roku 1994-95 je sídlom školy, ako samostatného celku, Kušnierska brána číslo 349/ 2 v Kežmarku. Začiatkom deväťdesiatych rokov a novelizáciou školského zákona nastávajú významné zmeny v riadení a financovaní školy. Obsahové zameranie SOU sa mení a škola otvára nové učebné a študijné odbory podľa požiadaviek trhu práce v danom regióne. Vystupuje ako integrovaná poľnohospodársko – potravinársko – mechanizačná škola. Ďalšie zmeny v názvoch školy sa udiali v rokoch 2007 až 2011,  kedy bola najprv škola pomenovaná ako Stredné odborné učilište Kežmarok, neskôr názov zmenila na Strednú odbornú školu Kežmarok a nakoniec, od roku 2011 sa pomenovanie školy ustálilo na Strednej odbornej škole v Kežmarku.             

Viac v RN č. 11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *