23.11.2015 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

UKF Nitra monitoruje hraboša poľného

V roku 2014 bol na území Trnavského kraja zaznamenaný kalamitný stav hraboša poľného, ktorý spôsobil obrovské škody na úrode poľnohospodárskych plodín. Problémy s hrabošom pretrvávajú aj v roku 2015.

Za účelom riešenia kalamitného výskytu hraboša poľného nadviazala Regionálna poľnohospodárska a potravinárka komora Trnava spoluprácu s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. V priebehu roka 2015 sa pracovníci Katedry ekológie a environmentalistiky, ktorí sa profesionálne zaoberajú výskumom drobných zemných cicavcov, pripravovali na výskum a monitoring hraboša poľného. V rámci príprav bolo potrebné získať povolenie z Ministerstva životného prostredia SR na výskum a manipuláciu s drobnými zemnými cicavcami, vymedziť modelové lokality, špecifikovať metodiku, zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie a vypracovať harmonogram terénneho výskumu.

Monitoring v teréne

V dňoch 3. a 4. novembra 2015 sa začalo so systematickým monitoringom hraboša poľného na štyroch modelových lokalitách Trnavského kraja, pričom vymedzené plochy sú v obhospodarovaní PD Zavar, SEMAT Špačince, „Školský Majetok“ (okres Trnava), RAOS Bojničky (okres Hlohovec). Na každej lokalite sa sledujú plochy s porastami viacerých plodín od lucerny, ktorá predstavuje problém celoročne, až po porasty repky ozimnej, pšenice a kukurice. Cieľom systematického monitoringu je zachytiť fázu populačného cyklu, ktorá indikuje nástup gradácie druhu za účelom efektívnej a časovo vhodne zvolenej sanácie početnosti populácie hraboša poľného poľnohospodármi.

Prvé výsledky

Z výsledkov prvého monitoringu vzišlo, že priemerná hustota populácie hraboša poľného na porastoch lucerny na sledovaných lokalitách je 331,25 jedincov na hektár. Jednotlivé lokality sa od seba líšili, pričom najvyššiu hustotu sme zaznamenali na kultúrnych dieloch obhospodarovaných RAOS Bojničky (500 jedincov na hektár).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down