ÚKSÚP opäť s rozsiahlou prezentáciou odrôd zeleniny

Aj v tomto roku na 44. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2017, sa Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) tešil veľkému záujmu návštevníkov z radov odbornej i laickej verejnosti. Účastníkom Agrokomplexu sa predstavil hneď na niekoľkých miestach výstaviska.

Agrokomplex 2017

Jedným z nich bola aj poľná prezentácia odrôd 30 druhov zeleniny, ktorú nám priblížil Ing. František Lenče, vedúci skúšobnej stanice ÚKSÚP-u Nové Zámky: „Naša skúšobná stanica v Nových Zámkoch sa špecializuje na výkon štátnych odrodových skúšok rôznych druhov zeleniny. Preto sme sa už piaty rok za sebou tu na výstave Agrokomplex 2017 zhostili úlohy pripraviť na veľkých výstavných políčkach ukážky odrôd zeleniny, ale aj vybraných druhov liečivých rastlín, samozrejme s podporou a finančným prispením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“

Tomu, aby si návštevníci podujatia mohli prezrieť odrody zeleniny, ale aj vybrané druhy liečivých rastlín predchádzalo množstvo vynaloženej práce, ktorú v tomto roku opäť sťažovalo extrémne sucho. „Už od polovice mája sme denne „pendlovali“ na políčka výstaviska, kde sme kompletne zabezpečovali všetky pracovné operácie od prípravy pôdy, vysádzania, ošetrovania, postrekovania s cieľom pripraviť odrody zeleniny a liečivých rastlín na čo najvyššej odbornej úrovni,“ dodal F. Lenče k uvedenému.

Táto expozícia vyvolala pozitívne ohlasy laickej aj odbornej verejnosti. Vystavených bolo celkovo 227 odrôd koreňovej, cibuľovej, hlúbovej, listovej, plodovej a strukovej zeleniny, liečivých rastlín, kukurice siatej cukrovej a zemiakov.

Skúšanie zeleniny

Na dianie v oblasti skúšania odrôd zeleniny sme sa opýtali Ing. Moniky Pavlatovskej zo skúšobnej stanice ÚKSÚP Nové Zámky: „Na Slovensku máme málo šľachtiteľov zeleniny. Preto sortiment odrôd v štátnych odrodových skúškach tvoria väčšinou zahraničné odrody zeleniny. Od roku 2013 je naša skúšobná stanica akreditovaná európskym Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) pre výkon skúšok na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (DUS skúšky) pre baklažán, kukuricu cukrovú a pukancovú, melón cukrový a pór pestovaný.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *