22.09.2015 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ÚKSÚP pre zdravé a bezpečné zdroje potravín

Neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej potravinárskej a poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2015 je prezentácia činností a sfér pôsobenia Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho Bratislava.

Poslanie a pôsobnosť ÚKSÚP-u

Poslaním ÚKSÚP-u je prostredníctvom výkonu úradnej kontroly a štátnej odbornej kontroly vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby (hnojivá, odrody, osivá a množiteľský materiál, prípravky na ochranu rastlín, krmivá), ako aj v oblasti vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby a výkonom skúšobníctva, zabezpečiť zdravé a bezpečné zdroje pre výrobu potravín a krmív a ochranu zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.

V jeho pôsobnosti je vedenie a aktualizácia registrov, vydávanie rozhodnutí, certifikátov, osvedčení, výpisov, posudkov a vypracovávanie odborných stanovísk umožňuje a zároveň podporuje činnosť podnikateľských subjektov v príslušnej oblasti poľnohospodárstva, ktorá je vykonávaná podľa stanovenej legislatívy.

Výsledky slúžia hlavne poľnohospodárom, farmárom a podnikateľským subjektom v poľnohospodárskom sektore pre potreby ich ďalšieho zveľaďovania a prispievajú k celkovému zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti rastlinnej a živočíšnej výroby. Ďalej slúžia aj pre orgány štátnej a verejnej správy pri ich činnosti a rozhodovaní pri poskytovaní podpôr a rôznych foriem štátnej pomoci.

Základnými východiskami odbornej činnosti a vonkajšej komunikácie ÚKSÚP je efektívnosť, spoľahlivosť a otvorenosť (ESO), čo tvorí podstatu nového sloganu, ktorý bol prijatý v roku 2014 a prvý krát prezentovaný na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou.

Odborné poradenstvo pre návštevníkov výstavy

Aj v tomto roku sa ÚKSÚP tešil veľkému záujmu návštevníkov z radov odbornej i laickej verejnosti.

ÚKSÚP sa prezentoval účastníkom Agrokomplexu hneď na niekoľkých miestach. Prvým bol stánok v pavilóne M1, kde mohli návštevníci dostať odborné poradenstvo v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, výživy a ochrany rastlín, bezpečnej aplikácie pesticídov, odrodovej skladby poľných plodín a zelenín, druhým bolo malé políčko so zeleninou v časti okrasných políčok s ukážkou druhov zelenín vhodných pre malé záhradky, prípadne balkóny. Tretím a zároveň najväčším prezentačným miestom boli v rámci „Dní poľa“ výstavné zeleninárske políčka s ukážkami pestovania rôznych druhov a odrôd zeleniny, liečivých rastlín, maku, sóje a zemiakov. Vystavených bolo celkovo 148 odrôd koreňovej, cibuľovej, hlúbovej, listovej, plodovej a strukovej zeleniny.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down