27.04.2011 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Únia si od roľníkov vypýta milióny eur

Až 530 miliónov eur bude musieť vrátiť desiatka štátov Európskej únie, ktorá neobstála v kontrole Európskej komisie zameranej na dodržiavanie pravidiel a uplatňovanie dostatočných kontrolných mechanizmov pri vyplácaní dotácií pre poľnohospodárov.

Členské štáty sú zodpovedné za vyplácanie dotácií a kontrolu výdavkov, a Európska komisia má zaistiť, aby členské krajiny používali dotácie v súlade s nastavenými pravidlami. Komisia ročne vykoná vyše sto auditov, aby zaistila, že kontroly platobných agentúr v členských štátoch sú dostatočné.
Ak sa v rámci auditov odhalí, že kontrolná činnosť členských štátov nie je dostatočná a nepredstavuje dostatočnú garanciu použitia eurofondov v súlade s pravidlami, komisia požaduje vrátenie dotácií späť do rozpočtu EÚ. Presnejšie povedané, čiastka bude odpočítaná z budúcej výplaty dotácií. Konečná suma, o ktorú potrestané členské štáty prídu, sa odvíja od množstva chýb a rizika zneužitia fondov.
Pred dvoma týždňami zverejnila EK ďalšie vyúčtovanie: za chyby, ktorých sa členské štáty dopustili medzi rokmi 2006 a 2009, sa do rozpočtu EÚ vráti 530 miliónov eur. Najviac, takmer 260 miliónov, bude musieť vrátiť Grécko. Previnilo sa neoprávneným vyplácaním podpory pre producentov olivového oleja, iných olejov a tukov, nedostatočnou kontrolou poberateľov dotácií, nedostatkami v krížových kontrolách a nedostatkami v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS-GIS).
Viac než 115 miliónov eur musí vrátiť Španielsko, a to najmä za nedostatočné kontroly na mieste, nesprávnu aplikáciu sankcií a nesprávnu aplikáciu technických tolerancií pri produkcii olivového oleja, iných olejov a tukov. Španieli sa okrem toho previnili neskorými, príliš zriedkavými a povrchnými kontrolami na mieste v sektore chovu dobytka, a neoprávneným vyplatením dotácií pre pestovateľov ovocia a zeleniny.
Ďalším hriešnikom je Rumunsko, ktoré malo problémy s administratívnymi krížovými kontrolami, systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, poskytovalo roľníkom neúplné informácie a vykonávalo neefektívne kontroly na mieste – za tieto nedostatky bude musieť vrátiť takmer 75 miliónov eur.
Štvrté miesto v nepopulárnom rebríčku obsadila Veľká Británia. Tá musí vrátiť vyše 27 miliónov eur, keďže nezaviedla adekvátne kontroly certifikácie v rámci podpory exportu, mala nedostatky v overovaní hodnoty produkcie uvedenej na trh producentskými organizáciami, a neoprávnene vyplatila podporu v rámci intervenčného skladovania.
Piatym vinníkom je Bulharsko, ktoré musí do rozpočtu vrátiť takmer 25 miliónov eur. V tomto prípade boli hlavnými problémami nedostatočné kontroly na mieste, nedostatky v systéme LPIS-GIS a poskytovanie neúplných informácií a nedostatočného poradenstva poľnohospodárom.
Zoznam hriešnikov dopĺňa Holandsko, ktoré vráti takmer 23 miliónov eur za neoprávnené vyplatenie dotácií producentským organizáciám združujúcim pestovateľov ovocia a zeleniny. Francúzsko musí vrátiť 2,3 milióna eur za nesprávnu kalkuláciu platieb, Taliansko vráti 2 milióny eur za nedostatky v rámci podpory intervenčného skladovania, a Portugalsko bude chudobnejšie o 0,7 milióna eur za problémy s informačným systémom evidujúcim údaje v chove dobytka.
Najmenšiu sumu, necelých 200-tisíc eur, vráti Dánsko, ktoré sa previnilo nedostatočnými kontrolami v oblasti podpory pestovateľov ovocia a zeleniny a producentov suchých krmív. Z auditu EK vyšlo najlepšie Nemecko, ktoré dostane refundáciu vo výške 500-tisíc eur.
MARÍNA URBÁNKOVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down