28.03.2013 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Únia začína pritvrdzovať

Po dlhom období, zhruba do roku 2008, keď si európske inštitúcie "nevšímali" problém nekalých praktík uplatňovaných obchodnými reťazcami, a po ďalších štyroch rokoch prešľapovania na mieste, sa zdá, že konečne došlo v tomto smere k zásadnej zmene.

Svedčia o tom napríklad stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), s názvom Aktuálny stav vzťahov medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi potravín, ktoré bolo prijaté vo februári tohto roku, ako aj Zelená kniha o nekalých obchodných praktikách v potravinovom a nepotravinovom reťazci, ktorú vydala Európska komisia v januári 2013.
Uvedené stanovisko EHSV, ako prvý oficiálny dokument EÚ, otvorene spochybňuje existenciu reálnej zmluvnej slobody v predmetných vzťahoch. Zdôrazňuje, že nekalé praktiky existujú takmer výlučne vo vzťahu medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi potravín. V stanovisku sa poukazuje na to, že tieto praktiky nie sú iba neetické, ale sú aj v rozpore s elementárnymi princípmi práva, a preto je oprávnené zakázať ich zo zákona, a to bez ohľadu na eventuálne problémy spojené s jeho vykonávaním. V záverečnej časti tohto dokumentu sa spochybňuje reálnosť riešenia danej problematiky „samoreguláciou“, a zdôrazňuje, že určitú nápravu môže priniesť iba dobrá legislatíva a jej dôsledné vykonávanie. Návrhy riešení sa ale neobmedzujú iba na zákaz nekalých zmluvných praktík. Skutočné riešenie môže priniesť iba radikálna zmena legislatívy, zameraná na ochranu hospodárskej súťaže. A to tak, aby za dominantné boli uznané nielen monopoly, ale tiež oligopoly, teda aj obchodné reťazce.
IGOR ŠARMÍR
Viac sa dočítate v 13. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down