27.09.2018 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Uplatnené technológie v pestovaní slnečnice s vplyvom na úrody

Olejnaté plodiny majú v systéme poľnohospodárstva Slovenskej republiky významné postavenie pre ich mnohostranné využitie. Vo svete je slnečnica ročná štvrtou a na Slovensku druhou najdôležitejšou olejninou hneď po kapuste repkovej pravej. Celá rastlina slnečnice ročnej a jej jednotlivé časti poskytujú mnohostranný hospodársky úžitok. V štátoch Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky sa stáva slnečnica ročná vyhľadávanou jednoročnou olejninou, ktorá svojím kvalitným stolovým olejom zaisťuje vlastnú potrebu obyvateľstva a zároveň je dobrým vývozným artiklom pre európske trhy.

Obrábanie pôdy na jeseň

Agrotechnické opatrenia, ktorých cieľom je obrábanie pôdy po predplodine, musia byť zamerané na udržanie optimálneho vlahového pomeru v pôde, na ničenie burín a vytvorenie vhodného prostredia pre klíčiace rastliny. V našich pôdno–klimatických podmienkach prípravu pôdy vykonávame najčastejšie po obilninách a kukurici.

Za základ pre dosahovanie stabilných a vysokých úrod možno pri konvenčnom obrábaní pôdy považovať správne vykonanú jesennú orbu, pričom na výšku úrody nemá taký vplyv jej hĺbka, ale predovšetkým kvalita prevedenia. Za štandardných pôdnych a poveternostných podmienok je veľmi vhodné urovnanie pôdy práve na jeseň. Podľa niektorých autorov môže pri porastoch založených „minimalizáciou“ nastať vyššia zaburinenosť a porasty môžu citlivejšie reagovať na stresové podmienky, predovšetkým na sucho. Pri dlhotrvajúcich dažďoch a silnom prúdení vzduchu tieto porasty môžu následne častejšie, vďaka plytkému zakoreneniu, poliehať.

Po zbere obilnín na vykonanie podmietky používame ľahké diskové náradie za účelom rovnomerného zapracovania strniska do hĺbky 0,06 – 0,10 metra. Po podmietke po obilninách orieme do hĺbky 0,25 metra, ale po kukurici na zrno, kedy na poli ostane veľká vrstva kukuričnej slamy, je potrebné previesť orbu aj do hĺbky 0,30 metra, aby došlo k dobrému zaklopeniu tejto slamy a jej homogenizácii. Po kukurici sa treba zamerať na rozrušenie pozberových zvyškov ťažkými diskami, ktorých kvalita práce je dobrá i na uľahnutých pozemkoch. Smer jazdy orientujeme pod 40° – 45° uhlom k pôvodným riadkom. Zároveň pri jesennom obrábaní pôdy je možné zapracovať fosforečné a draselné hnojivá. Neskorá jesenná orba môže znižovať úrodu a pri jej presunutí až na jarné obdobie sa uvádza predpoklad poklesu úrod až o 0,6 tony na hektár. Ako optimálna hĺbka sa odporúča 0,22 – 0,26 metra s dôrazom na rovnomernosť. Ak sa nepodarí dodržať rýchlosť pluhu aspoň 8 km.hod-1, nemusí sa za určitých okolností brázdový odval dokonale prevrátiť a zakryť pozberové zvyšky, povrch pôdy zostáva hrudovitý a nevyrovnaný. Najkvalitnejšia orba sa dosiahne pri rýchlosti 10 – 12 km.hod-1. S orbou vykonávame urovnanie povrchu oráčiny. Takto obrobená pôda počas zimy rovnomerne premŕza, na jar vysychá a vytvára kvalitnejšiu štruktúru a tým aj podmienky pre zníženie predsejbových operácií.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down