19.11.2015 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úplne nová technológia Artesian

Spoločnosť Syngenta patrí mnoho rokov medzi poprednú špičku v šľachtení kukurice. Neustále vynakladáme značné úsilie, aby sme pestovateľom mohli prinášať nové výkonnejšie hybridy. Pri šľachtení silážnych hybridov sa zameriavame na stráviteľnosť vlákniny. Hybridy nesúce tento benefit sú súčasťou PowerCell technológie. Pre prichádzajúcu pestovateľskú sezónu prinášame na trh úplne novú technológiu, ktorá je zameraná na zrnové hybridy. Technológia nesie príznačný názov Artesian a už názov napovedá, že sa jedná o hybridy s vysokou odolnosťou proti stresu zo sucha.

Už dlhšiu dobu sme všetci svedkami postupného otepľovania klímy, ktoré má na svedomí prudké výkyvy počasia. Neobvykle suché roky s podpriemerným množstvom zrážok a nadpriemernými teplotami, hlavne v letných mesiacoch, sú stále častejšie. Tento rok bol toho extrémnym príkladom. Počasie v letných mesiacoch bolo skutočne veľmi teplé, prakticky bez zrážok a v mnohých regiónoch so závažnými škodami na porastoch spôsobených suchom. A práve na kukurici to bolo vidieť veľmi zreteľne. Voda bude v budúcnosti stále vzácnejšou komoditou, dopyt po nej rastie a jej dostupnosť bude limitujúca nielen pre udržateľnú poľnohospodársku produkciu. Spoločnosť Syngenta tieto zmeny pozorne sleduje a snaží sa pre poľnohospodársku prax vyvíjať a uvádzať do života inovácie a technológie, ktoré dopady týchto zmien zmierňujú. Zároveň prinášajú možnosť ekonomickej produkcie potravín i v oblastiach, v ktorých je to kvôli klimatickým podmienkam ťažké.

Prínosom unikátnej suchovzdornej technológie Artesian sa Syngenta stala prvou osivárskou spoločnosťou v Slovenskej aj Českej republike, ktorá sa vo svojom portfóliu hybridov kukurice zameriava pomocou dvoch špeciálnych šľachtiteľských technológií na zrnové aj silážne kukurice. Technológia Artesian reprezentuje novú generáciu zrnových hybridov s fyziologicky efektívnejším využívaním dostupnej vody pre tvorbu výnosu.

Vznik nového Artesian hybridu bol veľmi zložitý a komplikovaný proces. Na začiatku  bolo definovanie hlavných vplyvov sucha a akým spôsobom ovplyvňuje rast a následný výnos kukurice. Je preukázané, že sucho škodí inak v rôznych fázach rastu kukurice. V počiatočných fázach rastu, pri strese zo sucha, dochádza k redukcii vývinu stonky a listov a zároveň k ovplyvneniu veľkosti klasu už v jeho zárodkoch, čo nepriamo ovplyvňuje aj počet zŕn v klase. V období predlžovacieho rastu má nedostatok vlahy za dôsledok oneskorené kvitnutie a opeľovanie, skrátenie klasu, ovplyvnenie vývoja embryí a veľmi často nastane desynchronizácia načasovania kvitnutia metliny a blizien. Keď nastane sucho v období dozrievania, dôjde k skráteniu obdobia plnenia zrna, čo sa prejaví v redukcii vývinu zrna a následne v znížení hmotnosti tisícky zŕn. Negatívny vplyv sucha závisí na tom, ako dlho trvá, ako je intenzívne a v akej rastovej fáze kukurice nastane. Výskum ukázal, že kukurica je najcitlivejšia na sucho počas opelenia, v období začiatku nalievania zŕn a tiež v mliečnej zrelosti. Ako každý živý organizmus aj kukurica disponuje obrannými mechanizmami, ktoré v stresovom období využíva. Jedná sa o morfologické, fyziologické a molekulárne mechanizmy. Na ne sa naši šľachtitelia zamerali pri vývoji nových hybridov s technológiou Artesian. Určili si štyri kľúčové vlastnosti.  Prvou je koreňový systém, predovšetkým jeho hĺbka a mohutnosť, intenzita koreňovej sústavy a tým ovplyvnenie schopnosti čerpania vody z pôdy. Druhú kľúčovú vlastnosť popisujeme ako synchronizáciu kvitnutia, pri ktorej sa znižuje riziko zlého opelenia šúľka a tým priamo ovplyvnenie počtu zŕn v šúľku. Treťou kľúčovou vlastnosťou je efektívna fotosyntéza, ktorá býva ovplyvnená vyšším obsahom chlorofylu a súčasne lepšou fixáciou energie. Posledná , štvrtá vlastnosť je  dopelenie špičiek šúľkov a plnenie zrna.
A ako hybrid Artesian vzniká? Najprv dochádza k identifikácii génov kódujúcich vlastnosti podporujúce odolnosť voči suchu a súčasne výnosový potenciál. K tejto identifikácii využívame najmodernejšie analytické a genetické metódy. Nasleduje výber inbrédnych línií s vhodnými génmi. Vyselektované sú línie odolné proti suchu a súčasne sú sledované ďalšie parametre, najmä výnosový potenciál. Nasleduje vlastný proces hybridizácie. Vzniknuté hybridy sú potom testované v prevádzkových podmienkach. Lokality, kde prebieha testovanie, sú rozmiestnené po celom svete tak, aby čo najviac korešpondovali s miestami, pre ktoré sa hybrid pripravuje. V rámci testovania dochádza na všetkých lokalitách k rozsiahlym analýzam vlastností prostredia, napr. kvalita pôdy, teplota pôdy, teplota vzduchu, množstvo a rozloženie zrážok, úroveň radiácie, hodnoty  vodnej kapacity pôdy atď. Ak nový hybrid splní pri celkovom vyhodnotení výkonnosti a odolnosti všetky prísne kritériá, dostane označenie Artesian.
Hybridy s Artesian technológiou sa už niekoľko rokov úspešne pestujú v južných štátoch Európy, ako je Portugalsko, Španielsko, Taliansko, ale aj v Spojených štátoch amerických. Napríklad z USA disponujeme rozsiahlou databázou výsledkov, ktorá vychádza zo 4 075 lokalít.

Pre pestovateľskú sezónu 2016 máme pripravené hybridy s číslom FAO vhodných do podmienok Slovenska. Sú to hybridy SY Fenomen (FAO 270),  SY Photon (FAO 300) a SY Zephir (FAO 360).

Na záver by som rád zmienil silážne hybridy patriace do skupiny s technológiou PowerCell (SY Campona, SY Bratisla a SY Kardona), ktoré si u pestovateľov získavajú stále väčšiu obľubu a to hlavne kvôli spoľahlivosti a výkonnosti. Pevne veríme, že sa s rovnakou obľubou budú na slovenských poliach pestovať zrnové hybridy s úplne novou suchovzdornou technológiou Artesian.
Syngenta pre rok 2016 pripravila komplexnú ponuku veľmi kvalitných hybridov, kde si každý pestovateľ môže vybrať pre neho ten najvhodnejší materiál. Pre výber správneho hybridu vám radi poskytnú informácie naši obchodní zástupcovia.

 

Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.
Syngenta Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

 1. Zaujali ma hy bridy Artesian.Oceňujem, že ste uviedli aj 4 klúčové vlastnosti v súlade s o súčasným svetovým stavom šľachtenia vzdorných hybridov v Syngente.Bližší popis hybridov pre rok 2016 by som uvítal.Čím sa vyznačuje hybrid Photon?Má niečo špecifické vo fotosyntetických znakoch? To by bol svetový prelom.
  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď,J.Vidovič

 2. Dobrý deň,

  ďakujeme za dotaz. Názov hybridu SY Photon nemá svojim názvom spojitosť s fyziologickými procesmi v rastline. Všeobecné princípy šľachtenia sú informácie od našich šľachtiteľov a platia pre všetky materiály s logom Artesian. K cieleným vlastnostiam, ktoré šľachtíme, nemáme od našich špecialistov presnejšie špecifikácie, pretože sú chránené autorskými právami. Tým pádom tieto informácie nevieme poskytnúť. Hlavným zámerom článku bolo predstaviť približný smer a vlastnosti, na ktoré sa šľachtitelia zameriavajú.

  Ďakujeme za pochopenie a v prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať.

  Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.
  Syngenta Slovakia s.r.o.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down