03.02.2014 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úrad schválil koncentráciu siete Ahold a majiteľov Terno a Moja Samoška

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Michala Holíka a Stephana Fanderla nad podnikom podnikateľa Ahold Retail Slovakia, k. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. januára 2014. Úrad o tom informoval dnes na svojej internetovej stránke.

BRATISLAVA. Úrad po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na príslušných relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, preto koncentráciu schválil.
PMÚ SR zistil, že k prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie, teda ich predajní Terno, Moja Samoška na jednej strane a Albert a Hypernova na druhej strane, dochádza v Bratislave, Trenčíne a v Pezinku. Pri posudzovaní dopadov predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž úrad vychádzal z možných alternatív vymedzenia spádových oblastí v týchto mestách. Z prieskumu úrad zistil, že spádové oblasti sa odlišujú pre rôzne typy maloobchodných predajných formátov.
Úrad zároveň skúmal, či vo vymedzených spádových oblastiach existuje pre spotrebiteľa alternatívna voľba inej predajne, teda, či v danej oblasti existujú ďalší maloobchodní predajcovia každodenného spotrebného tovaru, a aký je ich charakter. Zobral pritom do úvahy aj skutočnosť, že maloobchodné predajne väčšieho formátu predstavujú účinnú konkurenciu maloobchodným predajniam menšieho formátu, čo však opačne neplatí.
Pri posudzovaní koncentrácie sa úrad zameral na oblasť predaja každodenného spotrebného tovaru v maloobchodných predajniach rôzneho formátu. Jednotlivé typy predajní vykazujú značné odlišnosti. Rozdiely v tomto prípade sú jednoznačné medzi hypermarketmi Hypernova a menšími predajňami typu Moja Samoška. Predajne Terno a Albert, pokiaľ ide o veľkosť predajnej plochy, ako aj počet položiek sortimentu, majú rôznu skladbu formátov predajní, pričom niektoré sa približujú menším predajniam typu Moja Samoška a niektoré sú skôr stredného formátu. Pre potreby konania však nebolo potrebné presne definovať relevantný trh, a úrad nechal otázku jeho presného vymedzenia otvorenú.
Spoločnosť Ahold pôsobí v oblasti predaja každodenného spotrebného tovaru prostredníctvom siete predajní Hypernova a Albert s počtom 24 predajní po celom území SR.
Michal Holík spoločne so Stephanom Fanderlom pred koncentráciou nepriamo kontrolovali Terno, Diligentia R.C. a niekoľko ďalších spoločností.

Obe uvedené spoločnosti vykonávajú ako svoju hlavnú hospodársku činnosť maloobchod s potravinami a nepotravinárskym tovarom dennej spotreby, pričom Diligentia R.C. ju vykonáva prostredníctvom maloobchodných predajní Moja Samoška. V čase oznámenia koncentrácie bolo v prevádzke 25 maloobchodných predajní Terno a 67 predajní Moja Samoška.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down