20.01.2014 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úradné kontroly potravín dopadli vlani lepšie ako v roku 2012

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR za rok 2013 vykonala 49.694 úradných kontrol, z ktorých bolo 14 % s nedostatkami, pričom bežné kontroly vykazovali 12,2 % nedostatkov, kontroly mimo pracovnej doby 56,2 % nedostatkov a mimoriadne celoslovenské kontroly vykázali až 100 % nedostatkov.

BRATISLAVA. Vyplýva to z Informácie o výsledkoch úradnej kontroly potravín za rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za obdobie rokov 2012 až 2013, s ktorou by sa mal v stredu (22.1.) na výjazdovom rokovaní v Šenkviciach oboznámiť vládny kabinet.
"V porovnaní s rokom 2012 sú výsledky úradnej kontroly v roku 2013 lepšie, čo znamená, že prijaté opatrenia na zlepšenie hygieny predaja a bezpečnosti potravín boli účinné. Zvlášť výsledky úradných kontrol od augusta 2013 naznačujú výrazné zlepšenie výsledkov," tvrdí vo vládnom materiáli agrorezort.
Za 1. polrok 2013 bol podľa informatívneho materiálu priemer kontrol s nedostatkami 16 %, priemer za 2. polrok 2013 bol 15,2 %, v novembri 2013 to bolo iba 12,7 % kontrol s pochybeniami.
"Výsledok za mesiac december 2013 bol veľmi nepriaznivý, na úrovni 18,1 % kontrol s pochybeniami, čo však možno pripísať predvianočnému hektickému obdobiu. Za lepším priemerným výsledkom určite možno vidieť aj hrozbu vysokých pokút za jedno z najčastejších pochybení, ktorým je predaj potravín po dátume spotreby, respektíve dátume minimálnej trvanlivosti (DS/DMT)," tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva.
Presnejšia analýza vykonaných kontrol a podiel kontrol s nedostatkom predaja tovaru po DS/DMT podľa MPRV SR ukazuje, že v roku 2013 sú výsledky lepšie. "Podiel kontrol s nedostatkom po DS/DMT bol v roku 2012 na úrovni 2,66 % a v roku 2013 na úrovni 2,03 %. Aj percentuálny podiel pochybenia predaja po DS/DMT pri zarátaní každého druhu tovaru poklesol z 12,38 % na 11,36 %."
"V roku 2012 bolo v rámci právoplatného správneho konania uložených 2143 pokút vo výške 1.365.153 eur. V roku 2013 zaznamenávame výrazný posun v uložení sankcií. Za rok 2013 bolo ukončených 2433 správnych konaní v celkovej sume 2.440.143 eur, čo je v hodnotovom vyjadrení viac o 79 %. Za rok 2013 sa začalo 493 správnych konaní vo výške 2.530.383 eur. Správne konanie sa začne aj u 498 úradných kontrol s nedostatkami, v celkovej výške 2.757.710 eur. ŠVPS SR za rok 2013 pristúpila k sankciám v 3424 prípadoch v sume 7.728.226 eur," spresnilo MPRV SR v materiáli.
"Mierne zhoršenie je možné konštatovať pri chybovosti obchodných reťazcov. Kým v roku 2012 priemer porušenosti predstavoval 17,22 %, v roku 2013 až 17,96 %. Najväčší podiel nedostatkov v rámci obchodnej siete vykazujú hypermarkety a supermarkety, menej stredné predajne a najmenšie nedostatky majú malé predajne. Za výrazný úspech možno považovať preskupenie najčastejších pochybení. V roku 2012 bol najčastejším pochybením predaj potravín po DS/DMT a nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne označenie. V roku 2013 sa predaj potravín po DS/DMT posunul až na 4. miesto a najčastejším nedostatkom bola hygiena skladovania a hygiena budov a prevádzkarne," dodal agrorezort.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down