26.07.2016 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úrodový skok vďaka genetike

V čase tvorby tohto článku je žatva v južných častiach Slovenska v plnom prúde. Každý deň sa ku mne dostávajú správy o úrodových výsledkoch ozimného jačmeňa Hyvido. Úrody sú rôzne, závislé od pestovateľských podmienok a intenzity pestovania, avšak všetky sú veľmi pozitívne, čo sa týka spokojnosti pestovateľov.

Heterózny efekt, ako hmatateľný výsledok hybridného šľachtenia, sa prejavuje vždy vyššou životaschopnosťou rastlín, výsledkom čoho je vyššia úroda. Zvykne sa realizovať cez zmeny vo fyziológii rastliny ako i štrukturálnymi zmenami v nej. U obilnín, menovite u hybridného jačmeňa, je možné badať markantné rozdiely v porovnaní s líniovými odrodami. Najvýraznejšími sú viditeľne mohutnejšia koreňová sústava, vyššia odnožovacia schopnosť, pevnejšie steblo a veľké, vyrovnanejšie klasy. Na týchto vlastnostiach, spolu s využitím odporúčanej technológie pestovania – Hybrid Optimized System (HOS), je postavený úspech našich hybridov, vyjadrený v hmatateľnej podobe – vysokej úrode.

Súčasťou HOS technológie pestovania je i maximálna možná miera ochrany mladých rastlín pred škodlivými činiteľmi. Z tohto dôvodu je osivo Hyvido v rámci špeciálnej akcie ošetrené technologicky najvyspelejším fungicídnym moridlom Celest Trio Formula M v balíčku s vysoko účinným insekticídnym morením, prípravkom Cruiser 350 FS. Týmto opatrením zabezpečíte optimálny štart rastlinám na ceste k maximálnemu využitiu svojho úrodového potenciálu.

Sme len radi, že úrody z praxe potvrdzujú opodstatnenosť využitia genetického pokroku aj  u ozimného jačmeňa. Tam, kde mali poľnohospodárske podniky vysiate aj líniové odrody, dávali naše hybridy minimálne o 15 % vyššiu úrodu ako líniové odrody. Tieto výsledky nás napĺňajú hrdosťou a vysokou mierou zadosťučinenia, že precíznosť pri výbere hybridov pre našu klimatickú oblasť a množstvo technologických pokusov prináša viditeľné úspechy pestovateľom našich produktov.

Ponuka osív Hyvido na osev v roku 2016 pozostáva z nasledujúcich hybridov:

Hyvido Wootan – výborná kombinácia pestovateľských vlastností, excelentná úroda a kvalita zrna

Hyvido Galation – kompenzačný typ, pevné steblo, nadpriemerné úrody, vynikajúci zdravotný stav

Hyvido Mercurioo – novinka roku 2016, výborná zimovzdornosť a mrazuvzdornosť, excelentne rýchla regenerácia,  špičkové a stabilné úrody

Táto ponuka dokáže uspokojiť pestovateľov vo všetkých pôdno-klimatických podmienkach Slovenska, už aj tým, že sme ku dvom overeným hybridom Wootan a Galation pridali veľmi zaujímavú novinku Mercurioo. Tento hybrid patrí k druhej generácii našich hybridov, vynikajúco si viedol v odrodových skúškach v Rakúsku, kde bol aj registrovaný. V podmienkach Česka a Slovenska sa zatiaľ ukazuje ako veľmi vhodné doplnenie sortimentu, čomu nasvedčujú i prvé výsledky našich pokusov.

Uvedené hybridy dokážu uspokojiť nároky každého pestovateľa, ktorý hľadá cestu, ako zintenzívniť produkciu ozimného jačmeňa na svojom podniku. Umožnia vám spraviť ozajstný „skok“ v úrodách, vďaka využitiu poznatkov modernej genetiky.

Z prvých dostupných úrodových výsledkov vyberáme:

Trnavsko 10,5 t/ha (priemerná úroda z 20 ha), Trnavsko 8,8 t/ha (z 30 ha, línia 7,4 t/ha), Komárňansko 9,2 a 9,5 t/ha (z 35 a 25 ha), Novozámocko 8,3 t/ha (30 ha), Piešťansko 9,7 t/ha (z 20 ha) – agronómovia vyjadrili maximálnu spokojnosť.

Galation

Galation

Mercurioo (3)

Mercurioo

Wootan

Wootan

Ing. Ivan Fabián

Syngenta Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down