18.08.2014 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspešná sezóna je za nami?

Tento pestovateľský ročník z pohľadu úrod bol jedným z historicky najlepších za posledné desaťročia. Každopádne sú oblasti Slovenska, kde žatva ešte nie je dokončená, nakoľko nadmerné a pravidelné zrážky ju nedovoľujú dokončiť. V produktívnych oblastiach, kde už je žatva skončená sa dosiahli historicky najvyššie úrody, ale aj tu dažde počas žatvy znižovali potravinársku kvalitu pšenice a pri jačmeňoch bol najväčší problém s prepadom.

Čo sme dosiahli v tomto roku?

Naša spoločnosť Agrobiosfer Vám pomáhala počas tejto sezóny s rôznymi nástrahami, ktoré sa počas vegetácie vyskytovali. V rámci poradenstva a predaja sme riešili regenerácie a stimulácie všetkých porastov, zabezpečovali listovú výživu a tiež sme sa zamerali na prevenciu proti chorobám. Na základe výsledkov prevádzkových, poloprevádzkových alebo maloparcelkových pokusov vidíme správne nasmerovanie a prínos pre Vás.

Výsledky v jačmeni jarnom

V rámci Slovenska a Českej republiky máme po celkom území rozmiestnené pokusy v rôznych plodinách. Na strednom Slovensku u Ing. Furimského na UKSUP Vígľaš sme založili 3 varianty poloprevádzkového pokusu v jačmeni jarnom.  Na variante 1 sme použili prípravky Alga 300++P SoftGuard (2+1l/t) pri morení osiva. Variant 2 bol rovnako ošetrený pri morení a následne počas vegetácie v štádiu odnožovania bol aplikovaný biostimulátor Agla 300++P  v dávke 1l/ha a na vlajkový list prípravok Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha.  Posledný variant 3 bol rovnaký ako variant 2 s tým rozdielom, že do jednotlivých listových aplikácií sa pridal prípravok SoftGuard++ v dávke 1 l/ha za účelom prevencie proti chorobám. Tento variant dosiahol aj najvyššiu úrodu. Pri všetkých variantoch sa znížil obsah dusíkatých látok v zrne v porovnaní s kontrolou.

Graf 1. Výsledky pokusu v jačmeni jarnom, UKSUP Vígľaš, 2014

 

 

Výsledky v pšenici ozimnej

Poloprevádzkový pokus o výmere 0,12 ha bol realizovaný na UKSUP Vígľaš s kŕmnou odrodou Sunanka. Pri pšenici sme založili 2 varianty. Na variante 1 sme začali s ošetrovaním už na jeseň v štádiu 3. listu, kde sme použili prípravok Alga 300++P (1 l/ha), v štádiu jarného odnožovania sme túto aplikáciu zopakovali a pridali k nej 14 % roztok močoviny. Poslednou aplikáciou na vlajkový list boli prípravky Alga 300++K (1 l/ha) a AminoTotal (0,5 kg/ha) + 5 % roztoku močoviny. Variant 2 bol obdobný, len s tým rozdielom, že k jarným aplikáciám pribudol prípravok SoftGuard (1 l/ha) za účelom prevencie proti chorobám. Aj napriek tejto odrode kŕmneho typu sa na všetkých variantoch zvýšil obsah dusíkatých látok v zrne o viac ako 1 % v porovnaní s kontrolou.

Graf 2. Výsledky poloprevádzkového pokusu v pšenici ozimnej, UKSUP Vígľaš, 2014

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov a navštívte našu webovú stránku s  e-shopom www.agrobiosfer.sk.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodný manažér

Agrobiosfer, s.r.o.

+421917713998

 

 

Obrázok 1. Účinok biostimulačného morenia (vľavo) v porovnaní s kontrolou (vpravo):

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down