01.04.2022 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Galante pripravujú nádejných mechanizátorov

Stredná odborná škola technická  - Műszaki Szakközépiskola v Galante bola založená v r. 1948 s vtedajším názvom Kovovýrobné strojárske učilište na Slovensku. V povojnovom období sa začala rozmáhať mechanizácia poľnohospodárstva, a práve z tohto dôvodu škola začala pripravovať odborníkov aj pre strojárske odvetvie a poľnohospodárstvo, čo sa jej aj v súčasnosti veľmi dobre darí. My sme mali možnosť túto školu navštíviť počas prednášky o pneumatikách pre poľnohospodársku techniku, ktorú viedol Ivan Kamenský zo spoločnosti Bridgestone Europe NV/SA, org. zložka Slovensko.

„Stredná odborná škola technická  - Műszaki Szakközépiskola v Galante počas svojej viac ako sedemdesiatročnej existencie pripravila a pripravuje veľký počet odborníkov v nasledovných učebných a študijných odboroch: Agromechanizátor, opravár poľnohospodárskych strojov, traktorista - opravár, strojný zámočník, nástrojár, frézar, sústružník, autoopravár - mechanik, elektrikár a karosár, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik,“ uviedla Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie a pokračuje: „Škola poskytuje aj nadstavbové maturitné štúdium a štúdium popri zamestnaní pre študijné odbory: mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava, strojárstvo - podnikanie a služby, strojárstvo- mechanik strojov a zariadení.

Škola podľa slov zástupkyne riaditeľky pripravila počas svojej existencie napríklad aj tisícky zváračov a zváračské oprávnenie a zváračské preskúšania poskytuje aj pre širokú verejnosť. Disponuje vlastnou jedálňou, veľkým vonkajším športovým areálom, telocvičňou s posilňovňou a moderným workoutovým ihriskom. Okrem toho disponuje táto stredná škola aj vlastnou autoškolou pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a traktory a pravidelne organizuje kurzy na obsluhu vysokozdvižného vozíka, či „kombajnistický“ kurz.

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola v Galante v súčasnosti poskytuje žiakom veľmi dobré podmienky na všestranný rozvoj ich osobností. V rámci odborného výcviku žiaci nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti v novovybudovaných moderných dielňach, vybavených najmodernejšou didaktickou technikou. Do tajov odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov žiakov zasväcujú vysokokvalifikovaní učitelia a majstri odborného výcviku, pre ktorých je táto práca poslaním a koníčkom a nie povinnosťou. Zárukou úrovne kvality v oblasti odborného vzdelávania pre poľnohospodárske odbory je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre mechanizáciu poľnohospodárstva, poskytujúce vzdelávanie a prípravu na výkon povolania a odborných činností na základe požiadaviek zamestnávateľov. Škola aktívne spolupracuje aj s podnikmi zapojenými do duálneho vzdelávania vo všetkých učebných odboroch autoopravár a agromechanizátor a taktiež v študijnom odbore mechanik-mechatronik.

Prednáška so zameraním na „agropneumatiky“

Ivan Kamenský sa vo svojej prednáške zameral na sprostredkovanie informácií žiakom o histórii vývoja pneumatík, vysvetlil im proces vulkanizácie, konštrukciu radiálnych pneumatík, značenie pneumatík ako aj význam správneho hustenia. Žiakov zaujali najmä informácie o traktorových pneumatikách, keďže na prednáške boli prítomní prevažne študenti poľnohospodárskych odborov. „Veľmi dôležitou súčasťou poľnohospodárskych strojov je pojazdové ústrojenstvo, ktorého poslednou zložkou pri prenose ťahovej sily na podložku je práve pneumatika. Prvú pneumatiku na svete vynašiel John Boyd Dunlop v roku 1888, no prvá traktorová pneumatika bola vyrobená v Amerike až v roku 1932, o čo sa zaslúžil Harvey S. Firestone. Dnešná moderná traktorová pneumatika sa skladá z gumy, ocele a textílií,“ uviedol zástupca spoločnosti Bridgestone. Žiakom súčasne predviedol prierezový model pneumatiky, na ktorej názorne ukázal jednotlivé časti pneumatík, ako behúň, nárazníky, pätkové lanko, pätku, či bočnicu. Podľa slov zástupcu spoločnosti sú pre agropneumatiky najdôležitejšie tri vlastnosti – dobrá trakcia, odolnosť, nosnosť.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down