V Leopoldove už vyrobili viac ako 1 milión ton biodieselu

V závode Meroco v Leopoldove pred pár dňami vyrobili milióntu tonu biopaliva, nazývaného biodiesel. Vďaka využitiu tohto objemu biopaliva v palivových zmesiach sa do ovzdušia nedostalo najmenej 1 670 180 ton emisií CO2. Je to približne toľko emisií, koľko vyprodukuje jedna veľká slovenská cementáreň za tri roky.

BRATISLAVA. Biopalivá, pridávané do benzínu a nafty, účinne znižujú emisie skleníkových plynov z výfukov áut. Celkovo je to pokles o 50 až 80 percent,  a tým pomáhajú k zlepšovaniu životného prostredia. Ich povinným primiešavaním do pohonných hmôt Slovensko napĺňa ciele v oblasti ochrany klímy.

Biopalivá sú zároveň príspevkom k zníženiu našej závislosti od dovozu ropy, keďže časť potrieb motoristov pokrývajú domácou produkciou.

„Celková úspora skleníkových plynov, prepočítaná na CO2, predstavuje také množstvo emisií CO2, aké vyrobí jedna veľká cementáreň na Slovensku za tri roky. A práve toľko emisií sa vďaka biodieselu nedostalo do ovzdušia,“ hovorí Matej Sabol, generálny riaditeľ skupiny Envien Group, do ktorej patrí aj závod Meroco.

Biodiesel alebo bionafta či FAME (Fatty Acid Methyl Esther) sa na Slovensku vyrába od roku 2008, kedy v Leopoldove vznikla moderná prevádzka s ročným objemom 100 tisíc ton vyrobeného biodieslu. Na výrobu sa využíva olej z repky olejnej ale aj použitý kuchynský olej.

Na výrobu biopaliva sa v Leopoldove z 80 až 85 percent využíva repka, pochádzajúca od slovenských pestovateľov, a zvyšok tvorí repka, dovezená zo zahraničia.

Od roku 2011 sa na prípravu biodieselu na Slovensku spotrebovalo celkom 1 255 304 ton repky olejnej. Pre pestovateľov tejto komodity predstavuje výroba biopaliva istotu v odbyte, čo je osobitne dôležité v situácii, keď na Slovensku chýba spracovateľ repky na jedlý olej, a zároveň klesá záujem o využitie repkového oleja v kuchyni.

Až 60 percent z repky, použitej na výrobu biodieselu sa dostane späť k poľnohospodárom v podobe repkových šrotov, ktoré predstavujú kvalitnú surovinu na prípravu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *