Autor
Kategórie:
Nezaradené

V našom poľnohospodárstve sa udomácnil nežiaduci trend

Základný štatistický nástroj na meranie a porovnávanie hospodárskeho výkonu poľnohospodárstva v členských štátoch EÚ – Ekonomický poľnohospodársky účet (EPÚ) - umožňuje dlhodobejší pohľad na vývoj tohto odvetvia. V podúčtoch výroby, tvorby dôchodku a čistého zisku z podnikania zisťuje jeho základné ekonomické parametre. V článku ich využívame na charakterizovanie trendov vývoja nášho poľnohospodárstva v rokoch 2005 až 2011 a porovnanie s okolitými krajinami.

Hlavným ukazovateľom hospodárskeho výkonu poľnohospodárstva je pridaná hodnota, čo vyjadruje hodnotu vyprodukovaných výrobkov po odpočítaní spotrebovaných vstupov (medzispotreby) – hrubá pridaná hodnota, ako aj odpočítaním spotreby fixného kapitálu – čistá pridaná hodnota. Podľa výsledkov podúčtu výroby EPÚ SR, v roku 2011 sa hrubá pridaná hodnota oproti roku 2005 zvýšila o 18,7%, avšak čistá pridaná klesla o 3,8% percenta.
Takýto pokles sme v súbore porovnávaných štátov zaznamenali len my. Všade inde čistá pridaná hodnota rástla, najviac v Poľsku. Celková poľnohospodárska produkcia na Slovensku bola síce v uvedenom roku vyššia o 35,5%, avšak viac sa zvýšila medzispotreba (o 41,6%) a najmä spotreba fixného kapitálu (o 51,9%). Rast hodnoty produkcie a medzispotreby je hlavne výsledkom cenového vývoja, lebo objem naturálnej produkcie i medzispotreby v tomto období vytrvalo klesal.
Rapídne zvýšenie spotreby fixného kapitálu na Slovensku by sa dalo vysvetliť prudkým rastom modernizačných investícií stimulovaných potrebou vyrovnávania v minulosti nakopeného investičného dlhu, ako aj dostupnosťou podpôr z II. piliera SPP. Rástli hlavne investície do strojov a zariadení.
Na poklese čistej pridanej hodnoty v slovenskom poľnohospodárstve sa významne podieľala zmena štruktúry produkcie. Na prvom mieste treba uviesť dramatický pokles podielu živočíšnej výroby na celkovej poľnohospodárskej produkcii (zo 45% na 38% v roku 2011), čo bol najprudší pokles spomedzi všetkých porovnávaných krajín. V Poľsku a Rakúsku bol pokles živočíšnej výroby minimálny, v Nemecku sa podiel živočíšnej výroby na celkovej produkcii dokonca zvýšil.
GEJZA BLAAS
JOZEF VAROŠČÁK
Viac sa dočítate v 25. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *