16.06.2014 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V očakávaní nových koncepcií

Nedávne stretnutie na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou využil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek na to, aby predovšetkým poľnohospodársku verejnosť informoval o niektorých zámeroch vedenia ním vedeného rezortu.

DVORY NAD ŽITAVOU. „Naším zámerom je v dohľadnej dobe doplniť mozaiku systémových opatrení. Preto už v krátkej dobe chceme verejnosti predstaviť tri základné koncepčné materiály, ktoré by mali veľa napovedať o ďalšom smerovaní slovenského poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia,“ konštatoval Ľ. Jahnátek.

Z jeho ďalších slov vyplynulo, že v prvom rade by malo ísť o novú koncepciu slovenského potravinárskeho priemyslu.

„Rozpracúvame v nej 15 základných potravinárskych odborov s cieľom dosiahnuť 80-percentnú potravinovú bezpečnosť Slovenska,“ uviedol minister.

Zmienil sa aj o „finančnom krytí“ ďalšieho - a či skôr opätovného - rozvoja nášho potravinárstva. To by malo byť „viaczdrojové“. Na prvom mieste minister spomenul 200 miliónov eur, ktoré by na modernizáciu potravinárstva mali ísť z Programu rozvoja vidieka, prislúchajúcemu k súčasnému programovaciemu obdobiu. Ďalších 70 miliónov eur by potravinári mohli získať prostredníctvom programu inovácie, ktorý je pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR, a 20 miliónov eur by mohlo do odvetvia prísť z integrovaného Regionálneho operačného programu.

Rezort pôdohospodárstva chystá podporné programy aj v odvetví rastlinnej  výroby. Konkrétne ide o oblasť hydromeliorácií.

„Tieto systémy boli počas uplynulých 25 rokov len devastované, a aj preto z nich zostali už len ojedinelé úseky, ktoré by sa dali ešte ako tak využiť na intenzifikáciu rastlinnej výroby,“ povedal Ľ. Jahnátek.

„Preto pripravujeme novú koncepciu. Predpokladáme, že rámci nej čiastkou zhruba 70 miliónov eur podporíme revitalizáciu odvodňovacích systémov a približne 60 až 100 miliónov eur by mohlo ísť na podporu závlah.“

Podľa slov ministra by sa aj za prispenia týchto prostriedkov približne 10 percent z rozsahu meliorácií a zavlažovacích zariadení, ktoré boli funkčné v roku 1989, „ malo vrátiť do činnosti“.

Na MP RV SR v súčasnosti rozpracúvajú tiež koncepčný materiál, ktorý sa týka podpory malých farmárov, mladých farmárov a rodinných fariem.

„Pre mladých a začínajúcich roľníkov chceme vyčleniť nielen finančné prostriedky, ale tam, kde to bude reálne, bude prednostne pre nich vyčlenených aj 10 percent z rozlohy pôdy,“ prisľúbil minister.

Vyjadril nádej, že takto podporení poľnohospodári  sa nebudú venovať pestovaniu husto siatych obilnín, ale najmä živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe, teda tým odvetviam v rámci „veľkého poľnohospodárstva“, ktoré to v súčasnosti najviac potrebujú.

BOHUMIL URBÁNIK   

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down