05.07.2021 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V ochrane rastlín s viacerými novinkami

V centre expozície spoločnosti Bayer na 10. ročníku Celoslovenských dní poľa v Seliciach boli viaceré novinky v oblasti herbicídnej a fungicídnej ochrany poľných, ale aj špeciálnych plodín, biologický prípravok Serenade ASO a insekticídny systém D-ACT s ambíciou nahradiť doteraz účinné riešenia, ktorým autorizácia skončila.

CDP 2021

„Napriek pandémii, bol tento rok pre spoločnosť Bayer v zaregistrovaní viacerých noviniek veľmi úspešný. Uviedli sme celkovo až sedem nových prípravkov v chemickej ochrane najdôležitejších poľnohospodárskych plodín, z nich tu – na Celoslovenských dňoch poľa predstavujeme štyri, konkrétne dva komplexné herbicídy proti burinám v obilninách – Husar® Active Plus a Sekator® Plus, biologický fungicíd do obilnín Serenade® ASO s možnosťou použitia v širokom spektre plodín a nový insekticídny systém D-ACT na ochranu kukurice proti kukuričiarovi koreňovému a vijačke, využiteľným aj na ochranu repky ozimnej a zemiakov,“ predstavil novinky Ing. Ján Hanuska, zástupca spoločnosti Bayer.

S novinami proti burinám v obilninách

Prvá z noviniek Husar® Active Plus, obsahuje tri účinné látky - iodosulfuron, 2,4-D a thiencarbazone - ako uviedol J. Hanuska, je to aktuálne najkomplexnejší herbicíd v portfóliu s registráciou do obilnín - ich ozimných foriem s oveľa rýchlejším a spoľahlivejším účinkom. Inovatívne zloženie spočíva v obsahu účinnej látky thiencarbazone proti burinám ako sú hluchavky, pakosty, veroniky, fialky, zemedym lekársky, ale veľmi dobre kontroluje aj trváce a ťažko ničiteľné buriny, vrátane pichliača roľného, nevädze poľnej, maku vlčieho, pohánkovca ovíjavého, pupenca roľného a paliny obyčajnej. V prípade tráv, okrem metličky obyčajnej a lipnici disponuje rozšírenou účinnosťou proti ovsu hluchému. Navyše veľmi dôležitá je účinnosť proti výmrvom dvojklíčnolistových (repka, slnečnica) a ALS tolerantných plodín. Optimálny termín pre aplikáciu je od začiatku odnožovania až do vytvorenia prvého kolienka obilniny, v dávke jeden liter na hektár. Ako zdôraznil J. Hanuska - nie je potrebná kombinácia s ďalšími zmáčadlami a herbicídmi, čo je ďalšie plus pre pestovateľa.

Druhá novinka Sekator® Plus, okrem sulfonylmočovín (iodosulfuron-methyl Na, amidosulfuron) obsahuje rastovú účinnú látku 2,4-D až 433g/l v OD formulácii a predstavuje tak inovatívne riešenie v ošetrovaní ozimných a jarných obilnín proti širokému spektru burín. Disponuje rozšírenou účinnosťou proti širokému spektru burín vrátane problematických ako je nevädza poľná, pohánkovec ovíjavý, mak vlčí a ďalšie. Taktiež účinne reguluje buriny spodného poschodia, ako sú napr. hluchavky, fialky, konopnica, veroniky, z trvácich burín hlavne pichliač roľný, taktiež výmrv repky, slnečnice a ALS tolerantných kultúr. V jarných obilninách účinne potláča výskyt ježatky kurej nohy. Aplikuje sa v dávke 0,45 až 0,6 litra na hektár, pri jarných obilninách od tretieho listu, pri ozimných obilninách od začiatku odnožovania. V pokuse spoločnosti v Seliciach bol aplikovaný vo variante s jarným jačmeňom.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down