08.09.2014 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Polome vidia perspektívu družstva reálne

Obec Gemerská Poloma, v okrese Rožňava, je križovatkou ciest. Jedna z nich vedie na severozápad, cez Dobšinú do Popradu a do Tatier, a druhá na sever, cez sedlo Súľová, do Spišskej Novej Vsi. Dedina je aj sídlom Poľnohospodárskeho družstva (PD) Gemerská Poloma.

Družstvo má vo svojom „rodnom liste“ zapísaný rok vzniku ešte v minulom storočí - 1953. Prešlo viacerými premenami, ale zachovalo si klasickú podobu hospodárenia. Zaoberá sa poľnohospodárskou prvovýrobou, zameranou na pestovanie plodín a na chov hospodárskych zvierat. Podniká v chotároch piatich obcí. Okrem Gemerskej Polomy obhospodaruje takmer všetku poľnohospodársku plochu v katastri Nižnej Slanej, v Henckovciach, Betliari a aj  v časti katastra Rožňavy. Napriek náročným podmienkam si tunajšie družstvo, ako jedno z mála poľnohospodárskych subjektov na Gemeri, dlhodobo udržiava ekonomickú stabilitu, hoci v ostatných dvoch rokoch neukončilo hospodársky výsledok so ziskom. Dnes v ňom „v celoročnom priemere“ zamestnávajú 37 ľudí.  

„V súčasnosti je problém nájsť mladých odborníkov do poľnohospodárskej prvovýroby, “ hovorí predseda družstva MVDr. Viktor Demko, a dodáva: „Náročná práca a slabé finančné ohodnotenie - to veru mladých neláka.“

 

Úrodu poznačili dažde   

 

PD Gemerská Poloma hospodári na výmere 1 550 hektárov. Z nej 800 hektárov predstavuje orná pôda a zvyšok tvoria trvale trávne porasty. Zameriavajú sa hlavne na pestovanie obilnín, olejnín a krmovín pre vlastnú živočíšnu výrobu. Vo výkrme zvierat využívajú vlastné obilie, v nevyhnutnej miere obohatené o minerály a vitamíny. Nepoužívajú žiadne priemyselne vyrábané krmivá, a tak sa kvalitou krmív približujú k bioproduktom.

Na našu otázku, ako šéf tunajšieho podniku hodnotí tohoročnú úrodu, sa dozvedáme, že „pred začiatkom žatvy boli odhady obilnín optimistické, čo sa potvrdilo pri repke, kde sme zberali 3 tony z hektára, avšak sklamala nás jej výkupná cena“ .

Pri obilninách tunajší družstevníci k 18. augustu tohto roku pozberali iba 65 percent z celkových plôch. Z nich zobrali na tunajšie podmienky nadpriemernú  úrodu. Obávajú sa však, že v dôsledku augustových dažďov z doteraz nepoberanej výmery dosiahnu len polovicu či dokonca iba tretinu z pôvodne odhadovaných výnosov. Celková úroda by sa tak mala pohybovať pod hranicou priemeru. Nadmerné  zrážky mali však pozitívny vplyv na lucernu a zrejme aj na kukuricu.

Aj gemerským poľnohospodárom devastuje obilniny, hlavne ovos, pšenicu a kukuricu, lesná zver.

„Bránime sa proti tomu masívnym používaním repelentu. Čiastočne to pomáha. V ostatnej zime sme mali škody minimálne, a to vďaka predchádzajúcej bohatej úrode bukvíc a žaluďov v okolitých lesoch a aj vďaka miernej zime, ktorá neprinútila zver opustiť stanovištia v horách,“ hodnotí situáciu V. Demko a dodáva. „Pokiaľ ide o sortiment pestovaných plodín, zatiaľ sa ho nechystáme meniť, takže ostávame pri obilninách, olejninách a krmovinách. Máme však určité obavy z dopadov zákazu vývozu potravín z Európskej únie do Ruska.“         

Predseda zároveň poukazuje na nevýhodnú polohu pozemkov, na ktorých hospodária. Sú situované v úzkom páse v údolí rieky Slanej, a priemerná výmera jednej parcely predstavuje približne 9 hektárov.

„Nevýhoda malých parciel spočíva vo väčšej spotrebe pohonných hmôt a v menšom zmenovom, respektíve hodinovom, výkone stroja, ktorý sa musí často obracať. Je to veľmi neproduktívne.“

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down