23.06.2014 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V službách pestovateľov obilnín

Pre pár dňami sme v SR oslávili – a či si skôr pripomenuli - 10.výročie od nášho prijatia do EÚ. Rovnaké výročie si v týchto dňoch pripomínajú aj členské firmy, ktoré zastrešuje Združenie pestovateľov obilnín (ZPO).

TOPOĽČANY. Pri zrode ZPO bolo pred desiatimi rokmi 73 poľnohospodárskych subjektov.  Na čele tejto organizácie stojí charizmatický bojovník za práva a rovnocenné podmienky poľnohospodárov na Slovensku Ing. Jozef Urminský, ktorý toto združenie aj zakladal.

Ako člen poradnej skupiny ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa Ing. J. Urminský v nedávnej minulosti podieľal aj na tvorbe strategických dokumentov, týkajúcich sa rozvoja poľnohospodárstva v SR na roky 2014 až 2020.
Odbornej poľnohospodárskej verejnosti sú dobre známe jeho postoje k otázke dane z pôdy, ktorú v mene Združenia opakovane navrhoval buď objektivizovať do primeranej výšky alebo ju zrušiť hoci aj úkor tzv. červenej nafty, uplatňovanej v minulosti.

Prakticky od svojho založenia v roku 2004 však aktívnu činnosť vyvíja celé združenie. Formuluje a príslušným orgánom štátnej správy predkladá odborné stanoviská ku všetkým pálčivým otázkam, ktoré sa týkajú obilninárstva alebo aj poľnohospodárstva ako takého. Združenie sa permanentne podieľa na formovaní legislatívneho procesu s cieľom čo najviac prispieť k vytváraniu dobrých podnikateľských podmienok pre poľnohospodárov s osobitným zreteľom na pestovateľov obilnín.

Za veľký úspech v Združení považujú novelizáciu Zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1.1. 2014. Aj vďaka pôsobeniu predstaviteľov Združenia sa dosiahlo, ž poľnohospodári môžu ošetrovať okraje parciel a poľných ciest proti tzv. samonáletu, a v spolupráci so správcami vodných tokov a hydromelioračných kanálov môžu riešiť rekultiváciu priľahlých plôch a ich ochranu pred samonáletmi.      

(Viac sa dočítate v Roľníckych novinách)

  

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down