23.07.2019 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V technológiách ošetrenia posúvajú hranice

K stabilným účastníkom celoslovenského stretnutia poľnohospodárov v Dvoroch nad Žitavou patrí spoločnosť Dow AgroSciences – po novom Corteva. Návštevníkom podujatia predstavila osvedčené riešenia v ochrane poľných plodín, ktoré patria k tým najefektívnejším a najpoužívanejším v pestovateľskej praxi.

Predstavenia variantov ošetrenia v pokuse sa zhostil Ing. Peter Múčka, regionálny manažér spoločnosti Corteva: „V ponuke máme kľúčové riešenia do hustosiatych obilnín, kukurice a repky. Ťažiskovými prípravkami nášho herbicídneho portfólia pre použitie v repke sú nové prípravky KORVETTO (aplikácie na jar) a pre aplikácie na jeseň sú to METAZAMIX a BELKAR. V kukurici sú k dispozícii EQUIP ULTRA, STORY a MUSTANG a v obilninách HURICANE, MUSTANG FORTE a nový herbicíd ZYPAR, ktorý dopĺňa našu ponuku pre jarné aplikácie. ale je tu aj najpoužívanejší jesenný herbicíd do všetkých druhov obilnín pod názvom BIZON. Sú to prípravky preferované pestovateľskou praxou.“

Proti burinám v kukurici

V porastoch kukurice, taktiež slnečnice problémy spôsobuje z trávovitých burín najmä ježatka kuria. Účinným riešením ochrany kukuríc, ktoré predstavil v jednom z herbicídnych variantov, bola aplikácia širokospektrálneho herbicídu proti dvojklíčnolistovým burinám s výborným účinkom aj na trávovité buriny – EQUIP ULTRA. Okrem ježatky, razantne likviduje výmrv obilnín, moháre, lipnicu ročnú, stoklasy, ovos hluchý a celé spektrum jednoročných trávovitých burín v kukurici v dávke 1,5 litra na hektár. Optimálny termín aplikácie je vo fáze od 2 až 4 listov kukurice, v prípade výskytu pýru plazivého odporúča P. Múčka zvýšiť aplikačnú dávku prípravku na 2 litre na hektár.

V kombinácii so systémovým prípravkom STORY je tento variant ošetrenia podľa P. Múčku odolnejší najmä počas sucha s čím majú pestovatelia veľmi dobré skúsenosti.

Efektívne v ochrane repky

„V repke, po osvedčených herbicídoch Galera a Galera Jeseň, sme na jeseň minulého roka uviedli na slovenský trh hneď dva nové širokospektrálne herbicídy, z ktorých METAZAMIX je pre preemergentné a skoré postemergentné použitie a herbícíd BELKAR predstavuje v súčasnosti absolútnu špičku pre postemergentné aplikácie, a to nielen čo do šírky spektra účinku, ale aj spoľahlivosti a malej závislosti na teplotných podmienkach, Tento herbicíd si za krátku dobu našiel svojich používateľov. Spoľahlivo likviduje aj problematické buriny ako zemedym, úhorník, vlčí mak a ďalšie,“ uviedol zástupca spoločnosti. Do jarných aplikácií odporučil graminicíd GARLAND FORTE a pre jesenné aplikácie graminicíd GALLANT SUPER. V prípade výskytu pýru plazivého v porastoch repky je nutné zvýšiť aplikované dávky k hornej hranici registrácie.

Účinná ochrana proti krytonosom je v období, keď samičky kladú vajíčka. Rastlina repky po poškodení larvami krytonosov je náchylnejšia na hubové choroby, porast je oslabený, rastliny nemôžu na plno asimilovať, výsledkom sú nižšie úrody, skonštatoval P. Múčka, pre riešenie uvedeného problému odporučil osvedčený NURELLE D. Na začiatku kvitnutia je repka atraktívna pre škodcov, napr. blyskáčiky, ktoré opäť zlikviduje NURELLE D. V období kvitnutia sa okrem blyskáčikov sťahujú na repku šešuľoví škodcovia – krytonos šešuľový a byľomor kelový. V období kvitnutia repky sa môžu používať prípravky neškodné voči včelám, čomu odpovedá širokospektrálny systémovo pôsobiaci insekticíd BARIARD. Podľa P. Múčku v súčasnosti najspoľahlivejšiu insekticídnu clonu v repke zabezpečí práve NURELLE D aplikovaný v dvoch termínoch (proti stonkovým škodcom a blyskáčikovi približne 3 až 5 dní pred kvitnutím repky) a BARIARD s aplikáciou v období kvitnutia (na zostávajúcu časť populácie blyskáčika a proti šešuľovým škodcom).

Ako v ochrane obilnín

Pestovanie jarného jačmeňa je v ostatných rokoch čoraz náročnejšie. Na jar mu škodí dlhšie obdobie nízkych teplôt. V neskorších rastových fázach vysoké teploty a sucho nepriaznivo vplývajú na počet a hmotnosť zŕn v klase. Ošetrovanie jarného jačmeňa vzhľadom na jeho krátku vegetáciu si vyžaduje mimoriadnu pozornosť zo strany pestovateľov. Hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septórie, alebo aj múčnatka sú hlavné choroby, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú úrodu jarného jačmeňa. „Mimoriadne efektívnym riešením je aplikácia širokospektrálneho trojzložkového prípravku ALLEGRO PLUS s očakávaným stop efektom na uvedené choroby. Odporúčaná dávka je 0,8 litra na hektár,“ dodal k ošetreniu zástupca spoločnosti.

V pokusných variantoch so pšenicou ozimnou bol aplikovaný herbicíd MUSTANG FORTE v dávke 1 liter na hektár. „Trojkombinácia účinných látok – 2,4-D, florasulam, aminopyralid, likviduje aj ťažko ničiteľné buriny napr. lipkavec, fialky, pichliač roľný, rumančekovité buriny a pod., pôsobí aj na mnohé prerastené burinové druhy,“ uviedol ďalej P. Múčka. Aplikuje sa ihneď na jar po obnovení vegetácie, do rastovej fázy druhého kolienka pšenice. Podľa zástupcu spoločnosti na trhu neexistuje tak širokospektrálny herbicíd s takou vysokou selektivitou akým je práve MUSTANG FORTE.

V prípade výskytu metličky obyčajnej a niektorých ďalších trávovitých burív v porastoch pšenice odporučil osvedčený HURICANE, ktorý účinne likviduje nielen metličku, ale taktiež široké spektrum dvojklíčnolistových burín.

Proti metličke obyčajnej v pšenici ozimnej predstavil jesenný variant ošetrenia postavenom na širokospektrálnom herbicídnom prípravku BIZON. Okrem metličky, rieši všetky jednoročné buriny vo všetkých ozimných obilninách bez potreby ďalších zásahov na jar.

Fungicídne ošetrenie obilnín pozostáva z ťažiskových fungicídov, akými sú: ATLAS (špecialista proti múčnatke), ALLEGRO PLUS, ktorý je jedným z najkvalitnejších fungicídov na našom trhu s účinnosťou proti širokému spektru chorôb v obilninách s dlhodobým účinkom po dobu 4 až 5 týždňov s cieľom zachovať zástavový list zdravý a funkčný. Kratší, avšak tiež širokospektrálny účinok má aj fungicíd LIMIT pre aplikácie do pšenice a jačmeňa. Proti fuzariózam obilnín je osvedčená tank-mix aplikácia fungicídov LIMIT a LYNX.

Demonštrované pokusy s nosnými prípravkami spoločnosti CORTEVA ponúkli rôzne varianty ošetrenia s rešpektovaním faktorov a podmienok prostredia. Návštevníci podujatia mali jedinečnú možnosť presvedčiť sa o účinnosti jednotlivých aplikácií alebo kombinácii a vybrať si do svojich výrobných podmienok tie najefektívnejšie.

VIERA UVÍROVÁ

FOTO – AUTORKA

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down