22.12.2011 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Väčšina podpôr je už na účtoch roľníkov

Začiatkom decembra začala Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) schvaľovať jednotlivé schémy priamych podpôr a následne i posielať tieto peniaze na účty poľnohospodárov.

„Pôdohospodárska platobná agentúra začala so schvaľovaním platieb a vydávaním rozhodnutí v prvý decembrový deň, a to v prípade jednotnej platby na plochu, platby na dojnicu, osobitnej platby na cukor, osobitnej platby na ovocie a zeleninu a podpory v znevýhodnených oblastiach. V prípade jednotnej platby na plochu dosiahol počet nárokov vstupujúcich do procesu schvaľovania platieb číslo 16 080, kým u platby na dojnicu to bolo 1 170 nárokov, u osobitnej platby na cukor 363 a osobitnej platby na ovocie a zeleninu 1 086 nárokov. V prípade podpory v znevýhodnených oblastiach sa počet nárokov vstupujúcich do procesu schvaľovania platieb zastavil na čísle 5 283,“ konštatoval Andrej Gajdoš, riaditeľ Odboru priamych a environmentálnych podpôr PPA.

Štvrť miliardy na SAPS

Ako Andrej Gajdoš ďalej uviedol, k 9. decembru 2011 platobná agentúra vydala už 15 196 rozhodnutí, čo predstavuje 35 073 schválených platieb v celkovej sume 353 272 136 eur.
Z tejto sumy išlo pritom 254 586 116 eur na jednotnú platbu na plochu, 9 583 204 eur na platbu na dojnicu, ďalších 18 822 494 eur predstavuje osobitná platba na cukor, 660 456 eur osobitná platba na ovocie a zeleninu a viac než 69,5 milióna eur predstavuje podpora v znevýhodnených oblastiach.
Okrem toho platobná agentúra vyplatila 12 165 eur vo forme podpory v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde a 65 234 eur pre pestovateľov chmeľu.
K 9. decembru teda platobná agentúra zaslala na úhradu 28 871 platieb v sume 320 315 761 eur, pričom neschválených zostávalo 3 294 platieb v celkovej hodnote 89 604 660 eur.

Väčšinu podpôr už schválili

„Celkovo má byť uhradených 404 150 476,95 eur. Toto číslo sa však bude meniť v závislosti od výsledkov kontrol, ktoré momentálne prebiehajú, a vyhodnotenia porušení krížového plnenia. K 9. decembru bolo pritom vyplatených 87,41 percenta finančných prostriedkov v rámci schválených platieb v porovnaní k finančným prostriedkom v rámci všetkých platieb. Toto percento sa však ešte zvýši, nakoľko platobná agentúra pokračovala v schvaľované platieb a vo vydávaní rozhodnutí až do 12. decembra 2011,“ informoval A. Gajdoš.
Pripomeňme, že už v júni 2011 zabezpečovala platobná agentúra schvaľovanie platieb a vydávanie rozhodnutí v prípade podpory na veľké dobytčie jednotky, pričom celkovo bolo zaslaných 3 141 platieb na úhradu v sume 48 363 797 eur.

Pokračujú aj v roku 2012

Andrej Gajdoš zároveň dodal, že PPA bude pokračovať v schvaľovaní platieb a vo vydávaní rozhodnutí aj v roku 2012, pričom sa k aktuálne schvaľovaným schémam podpôr pridajú prechodná platba na rajčiaky, agroenvironmentálna platba a platby orientované na lesnú pôdu. Okrem toho, počas mesiacov máj - jún 2012 plánuje platobná agentúra začať so schvaľovaním platieb a s vydávaním rozhodnutí pre platby na životné podmienky zvierat a agroenvironmentálne platby na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
Ako nás Andrej Gajdoš ďalej informoval, platobná agentúra už má k dispozícii konečné údaje o priamych podporách v roku 2010. „Vo vlaňajšej kampani priamych podpôr sme v rámci podpory na veľké dobytčie jednotky zrealizovali 3 171 platieb v celkovej hodnote 61 621 601 eur. Počet platieb vyplácaných v rámci jednotnej žiadosti – t.j. jednotná platba na plochu, príspevok na znevýhodnené oblasti, agroenvironmentálna platba na plochu, osobitná platba na cukor a pod. – dosiahol vlani číslo 38 026 v celkovej sume 429 359 361,51 eur. Spolu za celý rok 2010 platobná agentúra zrealizovala 41 705 platieb v sume 499 525 929,20 eur,“ uzavrel svoje informácie Andrej Gajdoš.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down