16.02.2011 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Valné zhromaždenie ZVPAS bolo dôstojné a slávnostné

Krásny dievčenský hlas doprevádzaný harmonikou, vkusne prestreté stoly i bohatý bufet na malé občerstvenie pre prichádzajúcich účastníkov vytvárali príjemnú a družnú atmosféru pred zahájením slávnostného Valného zhromaždenia Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (ZVPAS), ktoré sa konalo 5. februára v priestoroch reštaurácie hotela Hviezda v Lučenci.

Význam a dôležitosť tohto podujatia podčiarkla aj prítomnosť vzácnych hostí, pani Márii Sabolovej, predsedníčky Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a pána Martina Fecka, poslanca a člena toho istého výboru NR SR. 
Veľmi milým a váženým hosťom bol dávny priateľ združenia z Maďarska, pán Jakab István, podpredseda parlamentu Maďarskej republiky a predseda Maďarského združenia gazdovských kruhov a roľníckych družstiev (MAGOSZ) a jeho mladý kolega Kis Miklós, predseda sekcie mladých roľníkov. Samozrejme, aj ostatných hostí v osobe Márii Behanovakej, predsedníčky OZ Vidieckeho parlamentu na Slovensku, Milana Semančíka, predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ako aj pána Jozefa Habovštiaka, bývalého námestníka ministra pôdohospodárstva SR.

Čestný prezident 

Uplynulých dvadsať rokov hodnotil Pavol Bottka, čestný prezident združenia - ako zvyčajne priamo, bez okolkov. Poukázal na to, že cieľom združenia bolo obnoviť roľnícky stav na Slovensku a nie rozbíjať družstvá. Tie v nejednom prípade zlikvidovali samotní predsedovia družstiev divokou privatizáciou. Počiatočný sľubný rozbeh roľníctva zabrzdili pre SHR (samostatne hospodáriacich roľníkov) diskriminačné a likvidačné zákony, daňové predpisy a nedodržiavanie zákonov o pôde a o transformácii družstiev. 
Upozornil na to, že v súčasnosti najväčšie bremeno zavesené na krk roľníka je daň z pôdy, ktorú starostovia obcí bez obmedzenia zvyšujú a na zaplatenie ktorej si roľníci musia zobrať úver. Apeloval na prítomných poslancov NR SR, aby riešili tento problém v parlamente a spravili voči poľnohospodárom Slovenska gesto zrušením tejto nezmyselnej a likvidačnej dane. 

Zázrak, že fungujeme
 
„Jediné pozitívum v našom pôsobení za minulé obdobie je vaša hojná účasť na tomto podujatí, čo je dôkazom životaschopnosti združenia, lebo po roku 2008, kedy sa ceny komodít prepadli niekde do suterénu, a v roku 2010 po katastrofách spôsobených počasím, je vôbec zázrak, že ešte fungujeme,“ zhodnotil kritickú situácia ostatných rokov Ing. Vladimír Kočárik, predseda združenia.
 Ako uviedol, zástupcovia združenia sa v rámci Rady poľnohospodárskych samospráv (RPS) zúčastňovali na pripomienkovaní a riešení všetkých závažných problémov v agrosektore. Poukázal na to, že v tomto roku čakajú roľníkov ďalšie finančné zaťaženia zrušením úľav na tzv. „červenú naftu“, zrušením 6 % DPH pri predaji z dvora, nedoriešenie otázky dane z pôdy ani v prípade štátnej pôdy Slovenského pozemkového fondu, i keď na to finančné možnosti boli. 
Rovnako väčšinu strát za vlaňajšie živelné pohromy musia znášať roľníci sami, lebo odškodné bolo minimálne. Obrátili sa so žiadosťou na poslancov, aby sa novelou zákona pričinili o riešenie otázky vymeriavania pozemkov, ktoré v súčasnosti nefunguje pre zrušenie § 15. 
Ako najpálčivejšiu úlohu združenia zdôraznil rokovanie s Zsoltom Simonom, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ohľadne riešenia presadzovaného opatrenia na zaťaženie ornej pôdy VDJ, resp. špeciálnymi plodinami, ktoré by malo byť zakomponované do krížového plnenia, a tým aj podmienkou na nárokovateľnosť priamych platieb tak, aby to nebolo na úkor SHR. 

Priestor v parlamente 

Pani Mária Sabolová, predsedníčka Výboru NR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie informovala, že na pôde parlamentu otvorili otázku oživenia a stransparentnenia reštitučného procesu na vysporiadanie reštituentov čakajúcich od roku 2001. 
Ako zarážajúci fakt uviedla, že na väčšine regionálnych pozemkových úradov neexistuje elektronická evidencia, čo v značnej miere sťažuje ich prácu. Po vypočutí problémov v agrosektore vyjadrila ochotu vytvoriť priestor pre poľnohospodárov v parlamente. Namiesto dvojstranných rokovaní vytvoriť aj v rámci RPS vzájomný dialóg, ktorý by pomohol pri riešení problémov. Lebo ako uviedla, „je dôležité, aby sme spojili sily a jednali spoločne.“
Poslanec Martin Fecko uviedol, že ako bývalý pracovník pozemkového úradu v Prešove veľmi dobre pozná situáciu s vydávaním a vymeriavaním pôdy, a bude treba ešte spraviť veľa, aby sa otázka pôdneho vlastníctva dala do poriadku. Pre obyčajného človeka je skutočne problém dostať sa k pôde. Aj preto sa na pôde parlamentu iniciovala novela reštitučného zákona. Ako poznamenal - tieto problémy by sa mali riešiť tak, aby sa nestalo, že keď sa raz spustí trh s pôdou, zistíme, že nás zahraniční investori vykúpili. 

Osud do vlastných rúk
 
„Počas uplynulých dvoch desaťročí sme s pánom Bottkom spolu zápasili a v ťažkých časoch sme sa vzájomne podporovali a pomáhali si,“ pripomenul Jakab István, predseda MAGOSZ-u. 
Ako uviedol, v súčasnosti sa v maďarskej agrárnej politike uskutočňujú rozsiahle zmeny. Samosprávna roľnícka organizácia, ktorú zastupuje, má desať poslancov v maďarskom parlamente a ako poznamenal, svoj osud si zobrali do vlastných rúk a agrárnu politiku od základov ovplyvňujú. Pripravuje sa nový zákon o poľnohospodárskej komore, ktorá bude slúžiť všetkým členom rovnako. Hlavným cieľom bude, aby sa každému roľníkovi zabezpečila možnosť hospodáriť tam, kde žije a kde má pôdu. V závere poukázal na nutnosť zomknúť sily na prípravách novej SPP, ktorá podľa doterajších informácií nesľubuje nič dobré. 
Otázkou SPP po roku 2013 sa zaoberal aj predseda SPPK Ing. Milan Semančík, ktorý uviedol, že požiadavkou sú rovnaké podmienky a nie rovnejšie. Desať ročné prechodné obdobie postačilo, aby sme mohli pokračovať ďalej. 
Pani Mária Behanovská sa dotkla programu Leader a otázky vzájomných partnerských vzťahov a Ing.Jozef Habovštiak poukázal na dva závažné problémy - že z poľnohospodárstva sa vytratila mladá generácia a celému rezortu chýba jednotná koncepcia poľnohospodárskej politiky. Vecná diskusia a pohostenie uzatvorili toto významné jubileum združenia. Záverom patrí poďakovanie hostiteľom z poltárskeho a lučeneckého regiónu - Milanovi Melicherčíkovi a Ing. Júliusovi Šándorovi za vynaloženú námahu a perfektné zorganizovanie tohto slávnostného podujatia. 
Ing. MÁRIA KLAMARCSÍKOVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down