Vec cti a profesionálnej hrdosti

Skôr ako zaznie spravodajská relácia z rozhlasu alebo z televízie tipujem, ktorá skupina bude znovu žiadať zvýšenie platu a hroziť štrajkom. Budú to lekári, zdravotné sestry, učitelia, letci? Potvrdzuje sa mi poučenie z dávnej mladosti: Za všetkým hľadaj peniaze!“

V prírode si každý tvor berie toľko, koľko potrebuje na prežitie; chamtivosť je však vlastná iba ľuďom. Výsledkom nesmiernej chamtivosti je i súčasná nerovnosť v rozdelení majetku vo svete, keď pár percent obyvateľov Zeme vlastní toľko materiálnych hodnôt ako zvyšok občanov. No a ďalšia naša vlastnosť je schopnosť závidieť si. To potom spôsobuje honbu za tým, čo nemáme, ale myslíme si, že to nevyhnutne potrebujeme.

V aktuálnej situácii, ktorá panuje v našej spoločnosti, pokladám za veľmi nepekný jav, ak si v záujme dosiahnutia svojho prospechu niekto berie rukojemníkov. A to obyčajne tých najbezbrannejších: starých, nevládnych, imobilných i chorých ľudí, ktorí sa nemôžu brániť, ale len ticho trpieť.

Ako k tomu prídu deti, ktoré v krátko vymedzenom čase majú získať potrebné vedomosti, návyky a schopnosti, ale ich pedagógovia vyhlásia štrajk a bojujú za svoje práva? Alebo ako k tomu prídu cestujúci, náhliaci sa za svojim roky odkladaným rodinným alebo pracovným cieľom, ale kvôli štrajkom a zrušeným letom musia všetko zmeniť, odvolať, a niekedy tak prídu o životnú šancu?

Pritom v minulosti – i v čase vojny – sa branie rukojemníkov pokladalo za nerytierske, nečestné a hanebné – najmä ak išlo o nevinných civilistov.

Dnes je akt rukojemníctva pokladaný za terorizmus. Naozaj musíme používať až také stredoveké metódy? To sa pýtam nielen tých, čo žiadajú, ale aj tých, ktorí prideľujú! Veď ak štát skutočne vykazuje také výborné výsledky, prečo to necítia i jeho občania?

Poľnohospodári vôbec nemajú dôvod na spokojnosť, keď prakticky všetky produkty živočíšnej ale už aj rastlinnej výroby sa ocitajú v situácii, kedy nákupné ceny nedosahujú úroveň ani priemerných nákladov. Ale poľnohospodári neštrajkujú!

Ani si neviem predstaviť opustené, zanedbané polia, nepodojené kravy, lačné a smädné ošípané, hydinu, kone, ovce.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *