19.04.2016 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Viete, že …? Alebo niekoľko faktov o účinnej látke pinoxaden

Ste pestovateľom pšenice a jačmeňa? Pokiaľ áno, tak sa určite na svojich poliach stretávate s výskytom trávovitých burín, hlavne metličky obyčajnej alebo ovsa hluchého, podobne ako pestovatelia v susedných krajinách. V Českej republike je preukázané, že takmer na každom pozemku sa vyskytuje niektorá z týchto burín v takom rozsahu, že je nutné proti nej zakročiť formou herbicídneho zásahu.

Metlička obyčajná sa dostala na viac než 85 % plôch a tam, kde ešte nie je, majú problém so silným výskytom ovsa hluchého. Navyše sa zvyšuje počet miest s rezistentnými populáciami metličky obyčajnej voči inhibítorom ALS. Na Slovensku sa taktiež začínajú objavovať populácie metličky vykazujúce rezistenciu k herbicídom na báze sulfonylmočoviny, ktoré pôsobia práve ako inhibítory ALS. Možno sa aj vy stretávate s nutnosťou riešenia problematiky zaburinenia pozemkov trávovitými burinami alebo pozorujete zlyhávanie účinku doposiaľ používaných herbicídov. A vyskúšali ste už Axial 050 EC? Herbicíd, ktorý vyniká svojim účinkom proti trávovitým burinám a navyše sa ukazuje ako najspoľahlivejšie riešenie rezistencie u metličky obyčajnej. V čom spočívá výnimočnosť Axialu v porovnaní s ostatnými herbicídmi? Bezpochyby v jeho účinnej látke pinoxaden. A myslíte si, že viete o pinoxadene všetko? Poďme sa o tom spoločne presvedčiť, prosím…

 • Výskum, ktorý viedol k objaveniu účinnej látky pinoxaden začal už pred viac než 25 rokmi, presne v roku 1990.
 • Pinoxaden bol objavený vo výskumných laboratóriách spoločnosti Syngenta v roku 1997. Ihneď nato sa dostáva do poľných podmienok, kde sa interne preveruje z hľadiska účinnosti a bezpečnosti.
 • Žiadosť o patent účinnej látky pinoxaden bola podaná v roku 1999.
 • Následne začína fáza vývoja, testujú sa rôzne formulácie v rámci interných a externých pokusov, pripravujú sa podklady potrebné k zaregistrovaniu účinnej látky a jej uvedeniu na trh.
 • Európsky patent EP1062217B1 bol účinnej látke pinoxaden (NOA407855) udelený v júni 2003.
 • Prvá registrácia prípravku na ochranu rastlín s touto látkou prichádza 15. novembra 2005. Ide o prípravok Axial 100 EC. Išlo o formuláciu bez zmáčadla, takže k prípravku bolo potrebné použiť tank-mix partnera Adigor. Neskôr je zaregistrovaná vylepšená formulácia, ktorá nesie na Slovensku obchodný názov Axial 050 EC (v Čechách ide o pirípravok Axial Plus). Tento prípravok už obsahuje zmáčadlo. Nejedná sa o Adigor, ale ide o špeciálnu látku olejovitého typu, ktorá zaisťuje čo najširšie pokrytie povrchu listov kvapôčkami postreku a výrazne zlepšuje príjem pinoxadenu a jeho účinnosť.
 • V roku 2006 spoločnosť Syngenta prvýkrát verejne predstavuje tento produkt a začína v mnohých krajinách s jeho predajom.
 • Tento rok je teda pre pinoxaden (Axial) jubilejný, desiaty.
 • ·       V Českej republike sa Axial predáva od roku 2007, na Slovensku od roku 2008.
 • Pinoxaden patrí do chemickej skupiny phenylpyrazolov a účinkuje ako inhibítor enzýmu acetyl-koenzym A karboxylázy (ACC), ktorý je nenahraditeľný pre tvorbu bunečnej steny. Od iných herbicídov, ktoré tiež inhibujú činnosť ACC sa odlišuje v tom, že pinoxaden inhibuje činnosť ACC  ako v chloroplastoch, tak i v cytoplazme, pričom iné herbicídy iba v chloroplastoch. Táto schopnosť je označovaná ako Duozym a skupinu takto pôsobiacich herbicídov nazývame DEN.
  • Pinoxaden pôsobí výhradne cez listy, účinok je absolútne nezávislý na pôdnom type a vlhkosti pôdneho povrchu.
  • Je vysoko selektívny. Bezpečnosť prípravku zaisťuje pridaný safener cloquintocet-mexyl, ktorý zrýchľuje metabolizmus pinoxadenu v obilninách, ktorý je účinný na jednoklíčnolistové buriny, hlavne na jednoročné druhy z čeľade lipnicovitých,  ktorým v praxi hovoríme aj trávovité buriny.
  • Pinoxaden zaisťuje najvyššiu úroveň ochrany proti všetkým hospodársky významným trávovitým burinám v obilninách, ako je ovos hluchý, metlička obyčajná a psiarka roľná. Výborne účinkuje aj na moháre, mätonohy, ježatky, lesknice, prosa a dobre rieši aj výdrol ovsa.
  • Pinoxaden je v jarnom období jednou z dvoch možných alternatív z pohľadu mechanizmu účinku, v jarných obilninách dokonca jedinou.
  • Je významnou účinnou látkou z pohľadu antirezistentných stratégií: spoľahlivo účinkuje v súčasných populáciách, ktoré sú rezistentné voči inhibítorom enzýmu acetolaktat syntázy (ALS) a prekonáva aj najbežnejšie  prípady metabolickej a “target-site“ rezistencie voči herbicídom s rovnakým mechanizmom účinku.
  • Pinoxaden vzhľadom k nízkym hektárovým dávkam a postemergentnej aplikácie, má veľmi priaznivý environmentálny profil. Je preto vhodnou alternatívou v prípade obmedzení alebo zákazu aplikácie niektorých herbicídov s reziduálnym pôdnym účinkom.
  • Pinoxaden je vysoko flexibilný – má široké aplikačné okno.
  • Je jedným z najvýznamnejších herbicídov pre ochranu ozimných a jarných obilnín proti burinám v Českej a Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.
  • Podľa prieskumu svetového trhu účinnej látky pinoxaden (“Pinoxaden Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014 – 2020”, http://www.transparencymarketresearch.com) sa predpokladá nárast trhu z 385,4 miliónov amerických dolárov v roku 2013 na 862,2 miliónov USD v roku 2020. Do tej doby je jediným držiteľom patentu tejto účinnej látky výhradne spoločnosť Syngenta Crop Protection AG.

Verím, že vás zaujal prierez históriou účinnej látky pinoxaden, ktorý je základným kameňom prípravku Axial 050 EC. Neváhajte po ňom siahnuť a odíďte z poľa ako víťaz.

Autor: Renata Salavová, Syngenta Czech and Slovakia

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down