13.04.2015 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vinohradníci sa môžu uchádzať o podporu na poistenie úrody

Vinohradníci sa aj v tomto roku môžu uchádzať o podporu na poistenie úrody. Žiadosti prijíma Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) len do konca apríla. Na podporu je vyčlenených 200.000 eur.

      BRATISLAVA. "O podporu môžu žiadať fyzické aj právnické osoby, ktoré podnikajú na území SR v sektore vinárstva, ak užívajú na území SR zaregistrovanú vinohradnícku plochu, vrátane združení a samostatne hospodáriacich roľníkov. Dôležité je, aby žiadatelia termín podania žiadosti (30. 4.) dodržali a aby k nej priložili všetky potrebné prílohy," informovala TASR hovorkyňa PPA Katarína Belická.
      V prípade, že žiadosť nespĺňa podmienky stanovené nariadením vlády o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom, PPA rozhodne o zastavení správneho konania v zmysle zákona. Pri zistení chýb v podaných žiadostiach a povinných prílohách, prípadne nepredložení povinných príloh, správne konanie preruší a určí lehotu na doplnenie a odstránenie zistených nedostatkov. Ak žiadateľ v stanovenom termíne nedoplní chýbajúce prílohy a neodstráni zistené nedostatky, rozhodne o zastavení správneho konania.
      "Podporu vyplatí PPA schváleným žiadateľom po predložení dokladu o úhrade poistného. V prípade, že poistné uhrádzajú vo viacerých splátkach, vyplácať sa bude postupne v priebehu roka a to vždy po predložení dokladu o úhrade príslušnej splátky," doplnila Belická.
      PPA poskytne podporu vo výške najviac 50 % uhradeného ročného poistného ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti škode na úrode spôsobenej inou nepriaznivou poveternostnou udalosťou, chorobami viniča alebo zamorením škodcami. V roku 2014 bola za obdobie od 30.4.2014 do 2.4.2015 poskytnutá podpora na poistenie úrody 36 žiadateľom v celkovej výške 149.896,76 eura.
      Podrobnejšie informácie sú v Príručke pre žiadateľov, ktorá je zverejnená na webovej stránke platobnej agentúry www.apa.sk.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down