25.02.2022 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Víťazi súťaže DLG-Agrifuture Concept vyhlásení

V rámci príprav na veľtrh AGRITECHNICA 2022 vyhlásila spoločnosť DLG (Nemecká poľnohospodárska spoločnosť) po prvý raz súťaž o ocenenie „DLG-Agrifuture Concept“. Toto nové ocenenie malo byť udeľované za priekopnícke návrhy a vízie budúcnosti v oblasti poľnohospodárskej techniky, a DLG ním podčiarkuje svoj cieľ prezentovať na veľtrhu nielen produkty, ktoré sú dnes na trhu dostupné, ale aj priekopnícke nápady.

Nové ocenenie sa zameriava na technické možnosti v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch a skúma reálne šance na ich realizáciu. Porota, ktorá pozostávala z nezávislých medzinárodných odborníkov menovaných spoločnosťou DLG, vybrala z užšieho výberu 10 kandidátov piatich víťazov, ktorí boli ocenení na slávnostnom odovzdávaní digitálnych cien, ktoré sa konalo v rámci programu „AGRITECHNICA digital“, ktorý sa konal prostredníctvom digitálnej platformy DLG dňa 15. februára 2022.

Koncept: Controlled Row Farming

Jedným z ocenených konceptov je riadené pestovanie v riadkoch - spôsob hospodárenia s jednotnou šírkou riadkov podporujúci biodiverzitu od spoločností Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG v spolupráci s AGRAVIS Raiffeisen AG a Schmotzer Hacktechnik GmbH. Koncept „Controlled Row Farming“ je novým spôsobom pestovania kultúrnych plodín na ornej pôde, v ktorom sa každý krok pestovania vykonáva v pevne stanovenom riadku, čo ponúka optimalizáciu výnosu napriek nižším dávkam hnojív a pesticídov. Pestovaním plodín v pevnom a rovnomernom rozstupe riadkov 50 cm (výsev v dvoch radoch) a zahrnutím odsadenia riadkov o 25 cm pre pozitívny efekt striedania plodín sa dosiahne optimalizácia výnosov a maximálna efektívnosť vstupov. Možnosť sejby ďalších plodín do medziriadkov zvyšuje hodnotu poľnohospodárskeho ekosystému, napr. znížením výparu vody a erózie.

Koncept: Spot farming – pre holistický a trvalo udržateľný systém produkcie plodín

Spoločným vývojom Technische Universität (TU) Braunschweig, inštitútu Johanna Heinricha von Thünena, a inštitútu Juliusa Kühna (JKI) je koncept „Spot Farming“, ktorý stavia do centra pozornosti životné a rastové podmienky jednotlivých kultúrnych plodín na úrovni poľa a okolitej krajiny prostredníctvom hĺbkového pozorovania pestovateľom. Na tomto základe sa pokúša optimalizovať štyri body: Výber optimálnych plodín alebo odrôd pre príslušné podmienky toho ktorého stanovišťa, zlepšenie postupov priestorového a časového manažmentu, zvýšenie účinnosti pesticídov a posilnenie funkčných štruktúr v poľnohospodárskej krajine.

Koncept: Automatizovaný systém zberu ovocia

Automatizovaný systém zberu ovocia je výsledkom spolupráce medzi firmami Kubota Germany GmbH a Tevel Aerobotics Technologies. Žacie stroje využívajú inovatívnu kombináciu dronov a zodpovedajúcich riešení pre logistiku. Drony sú vybavené systémom pre kompenzáciu vetra, ktorý zaisťuje bezpečnú a efektívnu prevádzku vo väčšine poveternostných podmienok. Drony, ktoré dosiahnu takmer ku všetkým plodom a zbierajú ich bez akéhokoľvek poškodenia, detekujú a triedia jednotlivé ovocie v reálnom čase, čo umožňuje predtriedenie a selektívny zber ovocia. Informácie sa prenášajú do logistického systému, čím sa optimalizuje aj tento krok zberu. V budúcnosti by mal systém ponúknuť rôzne stupne automatizácie, od jednoduchého „navigačného systému“ pre vodiča traktora, ktorý prepravuje koše, až po plne autonómne nosiče, ktoré umiestňujú prázdne koše a zbierajú plné. Koncept je možné integrovať do existujúcich pracovných operácií a procesov. Ďalšou, nemenej dôležitou výhodou je menšie množstvo potravinového odpadu a zvýšenie výnosu o 20 %.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down