10.02.2022 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vláda schválila strategický plán spoločnej agropolitiky na roky 2023 - 2027

Vláda na svojom štvrtkovom rokovaní schválila Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Komplexný materiál podľa agrorezortu zohľadňuje všetky vytýčené priority na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka v SR do konca desaťročia. Z európskych zdrojov je na to vyčlenených viac ako 3,3 miliardy eur, príspevok zo štátneho rozpočtu je vo výške 865 miliónov eur.
      MPRV SR vychádzalo pri príprave strategického plánu z dôkladnej analýzy silných a slabých stránok, ako aj perspektívnych odvetví rezortu, ktoré definuje vládou prijatá Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035. Vízia obsahuje adresné, cielené a premyslené plány, ako dostať slovenský vidiek do výkonu.
      Agrorezort priblížil, že strategický plán sa následne tvoril v úzkej spolupráci so stavovskými a záujmovými združeniami v pracovných skupinách či na verejných diskusiách, ktoré MPRV usporiadalo v druhom polroku 2021. K plánom MPRV sa tiež mohla vyjadriť verejnosť v rámci pripomienkového konania. Po schválení vládou SR bude strategický plán podrobený schvaľovaciemu procesu v Bruseli.
      "Na strategickom pláne sme tvrdo pracovali hneď od môjho príchodu na ministerstvo. Ide o najzásadnejší dokument, na základe ktorého budú poľnohospodári, lesohospodári či miestne akčné skupiny čerpať európske zdroje a zdroje štátneho rozpočtu na rozvoj vidieka do roku 2030 v objeme viac ako 4 miliardy eur. Keď k tomu prirátame 1,25 miliardy eur vo forme úverov, ktoré môže vygenerovať 250-miliónová štátna záruka, ide v agrorezorte o objem financií, ktorý v histórii nemá obdobu. Som presvedčený, že ak sa nám podarí tieto prostriedky efektívne investovať, dokážeme postaviť náš vidiek na nohy," uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).
      Agrorezort si uvedomuje obrovský investičný dlh, s ktorým stále bojujú potravinári a spracovatelia. Slovenskí výrobcovia sú oproti zvyšku Európy v značnej konkurenčnej nevýhode. MPRV preto presadilo zvýšenie spolufinancovania 2. piliera zo štátneho rozpočtu z 25,7 % v minulom období na 36,92 %, teda je to za rovnaké obdobie o 480 miliónov eur viac. Tieto prostriedky sú určené na investície do modernizácie a inovácií.
      Prioritou EÚ sú podľa MPRV ochrana biodiverzity, ekologické postupy a dobré životné podmienky hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu stanovila ako podmienku vyčleniť minimálne 25 % rozpočtu priamych platieb na ekoschémy a 35 % druhého piliera na environmentálne ciele.
      Ďalšou prioritou do roku 2027 je podľa agrorezortu podpora spolupráce výrobcov, spracovateľov a odberateľov. Ide predovšetkým o podporu v európskom meradle konkurencieschopných vertikál mlieka, cukru, ovocia a zeleniny, chovateľov oviec a kôz či ošípaných. Pre nich je vyčlenených v projektových podporách viac ako 100 miliónov eur na investície do technológií, rozvoja spolupráce či marketingových aktivít.
      Podstatnou z pohľadu nielen MPRV, ale aj EÚ je podpora malých a mladých farmárov tak, aby sa vidiek nevyľudňoval. Preto je z celého rozpočtu strategického plánu vyčlenených 204,9 milióna eur na podporu malých a stredných fariem a 59,6 milióna eur priamych platieb pre mladých farmárov.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down